fotoalbum

Home » fotoalbum » Vliegen en zweefvliegen
Afvalvlieg onbekend

Afvalvlieg onbekend - Heleomyzidae

De afvalvliegen (Heleomyzidae) zijn een familie uit de orde van de tweevleugeligen (Diptera), onderorde vliegen (Brachycera). De Heleomyzidae hebben kenmerkende borstelharen op de vleugelrand. Een aantal soorten is algemeen en op paddenstoelen te vinden zoals de Suillia en Neoleria soorten. Ook Tephrochlamys is algemeen in meerdere soorten habitat ook buiten het bos in de bebouwde omgeving. De Heleomyzidae komen voor in bossen waar de larven leven op rottend organisch materiaal, paddenstoelen en zwammen, uitwerpselen en kadavers. De familie telt ongeveer 50 soorten.

bandzweefvlieg onbekend

Bandzweefvlieg onbekend - Syrphus spec.

Geen verdere determinatie mogelijk.

beeksteenvlieg

Beeksteenvlieg onbekend - Nemouridae indet.

Beeksteenvliegen hebben voor de voortplanting water nodig. De larven verblijven een tijd in water.

Berberisboorvlieg - Rhagoletis meigenii

Berberisboorvlieg - Rhagoletis meigenii

De berberisboorvlieg (Rhagoletis meigenii) is een vliegensoort uit de familie van de boorvliegen (Tephritidae). Leeft op Berberis ; de larven boren in de bessen, die verkleuren en verschrompelen. Verpopping in de grond; één generatie. Waardplanten: Berberidaceae, monofaag.

bibio anglicus

Bibio anglicus

De mannetjes zijn geheel zwart, de vrouwtjes hebben een opvallend oranje achterlijf. Bij het vrouwtje anglicus is de vleugel uniform verdonkerd. Bibio anglicus is een vroege soort, die vliegt vanaf april tot in de eerste helft van mei. Waarnemingen van de tweede helft van mei en later betreffen nagenoeg zeker hortulanus. De soort is zeldzaam volgens waarnemingen.be.

blaaskopvlieg

Blaaskopvlieg - Leopoldius spec.

Wespblaaskoppen Leopoldius worden ondanks hun opvallende uiterlijk maar weinig waargenomen. Nu blijkt dat alleen vrouwtjes met zekerheid te herkennen zijn aan de vorm van het klampje. Dit is een lepelvormig uitsteeksel onder het vijfde achterlijfsegment. Het wordt gebruikt bij het afzetten van eieren op een gastheer. Waarschijnlijk zijn limonadewespen de belangrijkste gastheer van Leopoldius.

blauwe vleesvliegen

Blauwe vleesvlieg of bromvlieg - Calliphora vomitoria

De blauwe bromvlieg is een soort bromvlieg die over vrijwel de hele wereld voorkomt. De blauwe bromvlieg wordt 10 tot 14 mm lang, iets groter dan de huisvlieg (Musca domestica). De kop en het borststuk zijn grijs, het abdomen heeft een metaalachtige glans en blauwe kleur. De blauwe bromvlieg leeft in losse groepen, zodat ze effectiever naar voedsel kunnen zoeken. Wanneer een dier voedsel vindt scheidt het een feromoon uit dat de andere dieren waarschuwt. Net als andere bromvliegen eet de blauwe bromvlieg vooral rottend vlees, afval en faeces. Het vrouwtje legt haar eitjes in het voedsel. Uit de eitjes komen bleek-witte larven, die zich onmiddellijk beginnen te voeden met het voedsel waarin ze geboren werden. Na een paar dagen zijn de larven volgroeid. Ze graven zich dan in de bodem of bodembedekking in om te verpoppen. De poppen zijn hard en bruin van kleur. In de winter of tijdens andere perioden van koude kunnen de volwassen dieren en poppen in winterslaap gaan totdat het warmer wordt.

blinde bij

Blinde bij (zweefvlieg) - Eristalis tenax

De blinde bij is een tweevleugelig insect uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). Alles aan de Nederlandse naam blinde bij is onjuist: dit insect is ondanks de naam geen bij maar een zweefvlieg en is al helemaal niet blind. Het bijzondere van de blinde bij is de ontwikkeling van de in het water levende larve. Veel aquatische insectenlarven kunnen slecht tegen zuurstofloze omgevingen en vervuiling, maar de larve van de blinde bij vindt er zijn ideale leefomgeving. De ongeveer 2 centimeter lange larve is made-achtig en leeft op de bodem van ondiepe en stilstaande, vervuilde wateren en haalt adem door een telescopisch uitschuifbare buis, waaraan de naam rattenstaartlarve te danken is. Hierdoor kunnen ze in vrijwel zuurstofloos water leven. Het voedsel bestaat uit rottend organisch materiaal, in het water opgeloste stoffen en plankton. De larve leeft in de modder en kruipt in het voorjaar op het droge, waar de verpopping plaatsvindt.

bloemvlieg Eustalomyia hilaris

Bloemvlieg - Eustalomyia hilaris

Eustalomyia hilaris is een vliegensoort uit de familie van de bloemvliegen (Anthomyiidae). Lichaamslengte: 6-9 mm. De vlieg komt voor van juni tot augustus. De larven zouden zich voeden met larven van vliesvleugeligen.

bocheldansvliegen  Hybotidae indet

Bocheldansvliegen - Hybotidae indet

Hybotidae zijn een familie uit de orde van de tweevleugeligen (Diptera), onderorde vliegen (Brachycera). Wereldwijd omvat deze familie zo'n 75 genera en 2005 soorten. Deze vlieg kon niet verder gedetermineerd worden.

bosbandzweefvlieg

Bosbandzweefvlieg - Syrphus torvus

De Bosbandvlieg lijkt door het geel-zwarte patroon op het achterlijf iets op een wesp. Er zijn veel zweefvliegen met een geel-zwart patroon, maar de Bosbandzwever heeft een dof, koperkleurig borststuk, de gele banden op het achterlijf zijn iets snorvormig en de ogen zijn behaard. De soort komt voor in bossen, aan bosranden en bij struwelen. Ook in de tuin wordt ze regelmatig gevonden.

bosdidea

Bosdidea - Didea fasciata

Bosdidea is een zweefvlieg met een zwart-met geel achterlijf, dat relatief breed is voor een zweefvlieg: het is breed ovaal. Het haltertje (de omgevormde achtervleugel) heeft een gele knots aan de top. Ze komen voor in gemengde bossen en arme eiken-berkenbossen. Daar zonnen ze op bladeren of fourageren op bloemen.

bosknobbeldaas

Bosknobbeldaas - Hybomitra bimaculata

Eén van de dazen. Komt voor in bossen en bosranden. Geen zweefgedrag van mannetjes bekend.

Bosrandroofvlieg

Bosrandroofvlieg (is kanshebber) - Neoitamus spec. of Neoitamus cyanurus -

De bosrandroofvlieg (ook eikenroofvlieg ?) is een vliegensoort uit de familie van de roofvliegen (Asilidae).

Philophylla caesio - Brandnetelboorvlieg

Brandnetelboorvlieg - Philophylla caesio

De brandnetelboorvlieg (Philophylla caesio) is een vliegensoort uit de familie van de boorvliegen (Tephritidae). Komt voor op brandnetel. De larven boren in de stengel; of dit tot vergalling aanleiding geeft is niet duidelijk.

Bretel-wimperzweefvlieg (Dasysyrphus albostriatus)

Bretel-wimperzweefvlieg - Dasysyrphus albostriatus

De bretel-wimperzweefvlieg is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). Lengte 7 - 12 mm. Een typische gele en zwarte zweefvlieg. Beide geslachten bezoeken bloemen en zoeken de zon op. Komen voor in tuinen, bossen en hagen.

citroenpendelzweefvlieg

Citroenpendelzweefvlieg - Helophilus trivittatus

De citroenpendel(zweef)vlieg is een insect uit het geslacht van de pendelvliegen (Helophilus) van de familie zweefvliegen (Syrphidae). Grootte 12 tot 18 millimeter. De zweefvlieg legt eitjes in kleine, stilstaande en vaak tijdelijke waterpoeltjes waar de larven in leven. Deze hebben een zeer lange 'staart', die tot net onder het wateroppervlak reikt zodat de larve kan ademen. De larve leeft van bacteriën en detritus door het voedsel uit het water te filteren, net zoals die van de blinde bij (Eristalis tenax). Dit type larve wordt ook wel rattenstaartlarve genoemd. De citroenpendelvlieg heeft een voorkeur voor wat vochtige, bloemrijke omgevingen als vochtige heide en moerassen, maar wordt ook wel in tuinen aangetroffen. De vlieg leeft van nectar van verschillende soorten planten, echter alleen soorten waarbij het nectar niet te diep in de bloem zit, anders kan de vlieg er niet bij.

dambordvlieg

Dambordvliegen - Metopia spec. (Sarcophagidae)

Verzamelsoort, niet verder te determineren.

Hilara spec.

Dansvlieg - Hilara spec.

Familie dansvliegen (Empididae). Dit is een klein dansvliegje, ongeveer 3 - 4 mm lang. De mannetjes hebben een verdikt tarslid. Daarin zitten spinklieren. Ze kunnen daarmee een prooi inspinnen en meenemen.

Donkere melkdistelboorvlieg

Donkere melkdistelboorvlieg - Tephritis formosa

De donkere melkdistelboorvlieg is een vliegensoort uit de familie van de boorvliegen (Tephritidae). Het is een van de vele soorten galvliegen. Het volwassen vrouwtje is ongeveer 5-6 mm lang met vleugels van ongeveer 4-5 mm. Het mannetje is 4-5 mm lang met vleugels ongeveer 4 mm lang. De waardplanten voor de larven zijn streepzaad en zeug-distel . De eieren worden gelegd in bloemknoppen. Zeldzaam volgens natuurpunt.

doodskopzweefvlieg

Doodskopzweefvlieg - Myathropa florea

Stevige, grote zweefvlieg met op de borststukrug een donkere tekening die met enige fantasie op een doodskop lijkt: vooraan twee vlekken als ogen, onderaan een grote, grijnzende vlek als mond. Achterlijf met gele vlekken. De soort zit op bloemen en bij bosranden en jaagt vaak fanatiek andere (zweef)vliegen weg. (info Natuurpunt)

Enkele bandzweefvlieg

Enkele bandzweefvlieg - Epistrophe eligans

De enkele-bandzweefvlieg is een insect uit de familie zweefvliegen (Syrphidae). De enkele-bandzweefvlieg is een algemene zweefvlieg van rond de 11 mm. Op afstand lijkt de vlieg enigszins goud gekleurd te zijn vanwege de glanzende haren over heel zijn lichaam. Net als vele andere vliegen zijn het mannetje en vrouwtje te onderscheiden door te kijken of de ogen vast of los van elkaar zijn.

europese kersenboorvlieg

Europese kersenboorvlieg - Rhagoletis cerasi

De kersenvlieg vlieg de familie van de boorvliegen. Het is een plaaginsect dat schade veroorzaakt in de kersenteelt. Zeldzaam volgens waarnemingen.be.

fruitvlieg

Fruitvlieg - Acletoxenus formosus

Acletoxenus formosus is een vliegensoort uit de familie van de fruitvliegen (Drosophilidae). In tegenstelling tot de meeste fruitvliegjes leven van Acletoxenus de larven van Witte vliegen (Aleyrodidae). Volgens Natuurpunt op waarnemingen.be zeer zeldzaam. De waarneming van deze vlieg was de eerste voor België.

Chymomyza amoena

Fruitvliegjes - Chymomyza amoena

(Drosophilidae). Lengte: 3,5 - 4,0 mm. Chymomyza amoena is een opportunistische soort. Volwassenen en larven zijn gemeld op sap, appels, eikels en walnotenhuidjes.

geelbandwimperzweefvlieg

Geelbandwimperzweefvlieg -

Een zwartig zweefvliegje met heldergele banden/vlekken op het achterlijf. De gele band/vlekken op segmentrug 3 zijn veel breder zijn dan die op segmentrug 4. Op segmentrug 2 (eerst zichtbare) zit een klein, geel vlekkenpaar dat bij donkere exemplaren kan ontbreken. Het is een soort van bossen en bosranden, die nogal verstopt in de vegetatie kan zitten. De larven jagen op bladluizen en zitten op planten.

halvemaanzweefvlieg

Gele halvemaanzweefvlieg - Scaeva selenitica

De gele halvemaanzweefvlieg is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae), en behoort tot het geslacht halvemaanzweefvliegen. De gele halvemaanzweefvlieg is algemeen. Hij leeft in bossen op zandgronden maar migrerende exemplaren worden soms waargenomen in open terreinen, grasland en wegbermen. Forse zweefvlieg met gelige vlekken op het verder zwarte achterlijf. De soort lijkt sterk op de Halvemaanzwever, maar in tegenstelling tot deze liggen de vlekken recht op het achterlijf (vlekken komen aan zijkant en midden even ver naar voren). Die vlekken kunnen behoorlijk wittig worden. Doordat de soort een goede vlieger is kan ze overal worden aangetroffen. Ze bezoeken vaak bloemen.

Gele snipvlieg

Gele snipvlieg - Rhagio tringarius

Rhagio tringarius is een vliegensoort uit de familie van de snavelvliegen (Rhagionidae). Een relatief gele snavelvlieg met ongevlekte vleugels en een geel pterostigma. De poten zijn overwegend geel. De soort is in allerlei vochtige situaties aan te treffen, waar ze in de vegetatie op bladeren zit. Het zijn rovers, die zachthuidige insekten eten. Op de foto's zowel mannetje als vrouwtje.

gele veenzweefvlieg

Gele Veenzweefvlieg / Hoogveenvlieg - Sericomyia silentis

De hoogveenzweefvlieg is een insect uit de familie zweefvliegen (Syrphidae). Deze zweefvlieg wordt ongeveer 13 tot 15 millimeter lang. De hoogveenzweefvlieg leeft van nectar en stuifmeel van diverse planten, vooral braam en diverse distelsoorten. De zweefvlieg is lichtbehaard behalve de punt van het achterlijf, die is juist dichtbehaard en speelt een rol als bestuiver. De vlieg leeft in heide- of veenachtige gebieden, altijd in de buurt van kleine poeltjes of vennetjes. De larven leven in voedselrijk maar zuurstofarm water. Om toch aan zuurstof te komen heeft de larve een unieke manier van ademen gevonden; een relatief zeer lange, uitschuifbare buis die tot het wateroppervlak reikt. Zo leeft de larve onder water, maar haalt adem boven water, zonder zelf te bewegen. Dit soort larven worden ook wel rattestaartlarven genoemd.

Gesterde distelboorvlieg

Gesterde distelboorvlieg - Tephritis acanthiophilopsis

In eerste instantie werd de vlieg ingeschreven als Gesterde vederdistelboorvlieg. Maar, de donkere band die diagonaal doorheen de vleugel loopt was op de foto echter opvallend dik, terwijl die bij de Gesterde vederdistelboorvlieg smal hoort te zijn. Dit was de eerste Gesterde distelboorvlieg (Tephritis acanthiophilopsis) voor België. Het is dus niet uitgesloten dat het hier om uitzonderlijke zwervers gaat, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Ook in onze andere buurtlanden is de soort immers niet gekend. Van de ecologie van deze boorvlieg is weinig gekend, maar er wordt vermoed dat ze leeft in bloemhoofdjes van distels.

Gewone bladjager met prooi

Gewone bladjager - Dioctria hyalipennis

De gewone bladjager is een vliegensoort uit de familie van de roofvliegen (Asilidae). Grootte 8 -12 mm. Variabele, vrij kleine bladjager. Biotoop : bosranden, tuinen, in struikgewas op een zanderige bodem.

gewone citroenzwever

Gewone citroenzwever - Xanthogramma pedissequum

De gewone citroenzweefvlieg is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). Een fraaie diepzwarte soort met citroengele vlekken en banden. Ook de zijkant van de borststukrug is citroengeel. De vleugels hebben een gezwarte voorrand. De poten zijn citroengeel. De larve eet bladluizen in mierennesten.

gewone huisvliegen

Gewone huisvlieg - Musca domestica

De huisvlieg of kamervlieg is een tweevleugelig insect dat behoort tot de familie echte vliegen (Muscidae). De huisvlieg is een van de bekendste soorten vliegen en door het kosmopolitische voorkomen wellicht ook een van de bekendste insecten. De huisvlieg is van de meeste andere vliegen te onderscheiden door de relatief grote lichaamslengte en de drie donkere lengtestrepen op de bovenzijde van het borststuk. De huisvlieg komt over vrijwel de gehele wereld voor, maar is in drogere of koudere gebieden wel afhankelijk van de mens om zich te kunnen handhaven. De vlieg is dan ook net als muizen en ratten een typische cultuurvolger. Men ziet de huisvlieg vaak in de buurt van afval of vee. Vaak treft men daar ook hun larven, de maden, in groten getale aan.

gewone pendelvlieg

Gewone pendelvlieg - Helophilus pendulus

De gewone pendelvlieg is een insect uit de familie zweefvliegen (Syrphidae) en het geslacht van de pendelvliegen (Heliophilus). Deze zeer algemene soort kan van april tot oktober overal op bloemen gevonden worden. De vlieg heeft een voorkeur voor vochtige graslanden met enige beschutting (struiken, struwelen, bosrand). De larven leven in en bij het water van grote meren en rivieren maar ook in gebieden zo klein als sloten, kleine vijvers of modderige plassen. Larven zijn zelfs aangetroffen in natte koeienmest of zeer nat oud zaagsel en leven van detritus.

gewone pissebedvlieg

Gewone pissebedvlieg - Rhinophora lepida

De pissebedvliegen gedragen zich als sluipvliegen, De larven leven vooral op pissebedden. De larven eten de pissebed geheel van binnenuit op, totdat alleen het uitwendige skelet overblijft. Binnen dit skelet zou de larve overleven.

Gewone roofvlieg met prooi

Gewone roofvlieg - Machimus (Tolmerus) atricapillus

De gewone roofvlieg is een vliegensoort uit de familie van de roofvliegen (Asilidae). De gewone roofvlieg is wellicht één van de meest voorkomende roofvliegen in ons land. Hij wordt zo'n 14 tot 18 millimeter lang. De gewone roofvlieg wordt heel vaak gezien rondzeulend met een prooi. Hij is een langzame eter, vandaar. De witte larven leven in de grond, waar ze jagen op andere insectenlarven, wormpjes en dergelijke. De larve overwintert.

Snipvlieg Chrysopilus cristatus man

Gewone schubsnipvlieg - Chrysopilus cristatus

Chrysopilus cristatus is een vliegensoort uit de familie van de snavelvliegen (Rhagionidae). Vlieg met een donkere 'schaduw' op de buitenkant van elke vleugel. Het vrouwtje is voller dan het mannetje en heeft een romige harige buik. Gevonden in vochtige schaduwrijke plaatsen, vaak in de buurt van het bos en vijvers. Jaagt op andere kleine insecten die passeren. ook de larven jagen op insecten.

Gewone snuitvlieg

Gewone snuitvlieg - Rhingia campestris

De naam 'snuitvlieg' duidt op het kegelvormige, gepunte uitsteeksel vooraan de kop dat bruin van kleur is. Dit uitsteeksel dient niet om mee te steken, maar om nog dieper in de bloem door te dringen om zo meer nectar op te kunnen zuigen. Veel andere soorten zweefvliegen eten zowel nectar als stuifmeel, maar deze soort heeft geen stuifmeel nodig als voedsel. Onder de verlenging van de kop zit de eigenlijke zuigsnuit; een zwarte, nog veel langere gelede 'snuit', die als de snuitvlieg niet eet opgevouwen wordt en dan niet zichtbaar is.

viltvlieg

Gewone viltvlieg - Thereva nobilitata

De gewone viltvlieg is een vliegensoort uit de familie van de viltvliegen (Therevidae). De vlieg heeft een spits, langgerekt en toelopende achterlijf. De vlieg maakt een viltachtige indruk door zijn korte blonde of gouden beharing. Hagen en beboste gebieden waar ze worden gevonden rustend op de vegetatie. Larven zijn alleseters, van rottende planten tot andere insecten.

vlieg onbekend

Gewone vliegen onbekend

Nog te determineren vliegen. Hulp is altijd welkom.

gewoon knuppeltje Physocephala rufipes

Gewoon knuppeltje - Physocephala rufipes

Het gewoon knuppeltje is een blaaskopvlieg, grootte 10-18 mm. Donker knuppeltje, poten geheel rood, zonder duidelijke zwarte ringen aan de basis van alle dijen, hooguit. Gezicht met zwarte tekening onder de antennen niet gevorkt. Kan verward worden met het veel zeldzamere zwarte knuppeltje, maar die heeft rode antennen, aan de basis van alle dijen een complete zwarte ring en de zwarte tekening op het gezicht onder de antennen is gevorkt. Komt voor in tuinen, parken en kruidenrijke vegetaties.

mannetje glimmende bladjager

Glimmende bladjager - Dioctria cothurnata

De glimmende bladjager is een vliegensoort uit de familie van de roofvliegen (Asilidae). Grootte 10-15 mm. Mannetje en vrouwtje sterk verschillend. Opgeschoten kruidenvegetaties op een droge tot iets vochtige zandbodem, vaak in de buurt van gemengde bossen.

grasvlieg

Grasvlieg - Geomyza balachowskyi

Geomyza balachowskyi is een vliegensoort uit de familie van de grasvliegen (Opomyzidae). Grasvliegen zijn ongeveer 3mm. lang en hebben een geel lichaam met drie zwarte strepen op de bovenzijde van het borststuk. De enigszins afgeronde vleugels zijn vrij groot in verhouding tot het lichaam. De vrouwtjes van deze soort leggen hun eitjes in de grond in weilanden e.d. De larven parasiteren op bepaalde soorten bladluizen. Ook de grasvlieg heeft de gewoonte om massaal in gebouwen te overwinteren.

Groene sluipvlieg

Groene sluipvlieg - Gymnocheta viridis

De groene sluipvlieg is een vliegensoort uit de familie van de sluipvliegen (Tachinidae). De larven zijn interne parasieten van rupsen en andere insectenlarven. De eitjes worden vooral op boomstammen afgezet, en de larven boren zich in de larven van verschillende nachtvlindersoorten.

groene vleesvlieg

Groene vleesvlieg - Lucilia sericata

De groene vleesvlieg is een algemeen voorkomende vliegensoort uit de familie van de bromvliegen (Calliphoridae). De vlieg kan tussen de 10 en 14 mm lang worden, en is te herkennen aan de metaalachtige blauwgroene of gouden kleuring met zwarte noteringen op de rug. De groene vleesvlieg leeft vooral als larve (made) van vlees van levende dieren, en is berucht in de veehouderij omdat onder andere schapen levend worden opgegeten (Myiasis).

breedvoetvlieg

Grote Bandbreedvoet - Platypeza consobrina

Platypeza consobrina is een vliegensoort uit de familie van de breedvoetvliegen (Platypezidae). Breedvoetvliegen (Platypezidae) zijn een familie van tweevleugeligen met 24 soorten in Nederland.

vermoedelijk Grote Dansvlieg - Empis tessellata

Grote Dansvlieg - Empis tessellata

De grote dansvlieg is een vlieg, die onder andere leeft van andere vliegen en behoort tot de familie dansvliegen (Empididae). De grote dansvlieg zuigt vaak nectar uit bloemen. De grote dansvlieg is 11-13 mm lang en heeft een lange, omlaaggerichte zuigsnuit. De mannetjes onderscheiden zich van de vrouwtjes door de donkere en bredere vleugels. In de paartijd biedt het mannetje een gevangen vlieg aan het vrouwtje aan, waarna paring volgt, terwijl het vrouwtje de prooi leegzuigt.

grote fopwesp

Grote fopwesp (zweefvlieg) - Chrysotoxum cautum

De grote fopwesp is een insect uit de familie Syrphidae (Zweefvliegen). De grote fopwesp is een algemene zweefvlieg die veel op een wesp lijkt. De vleugels echter staan vaak uit elkaar wat een wesp niet doet. De lengte van de grote fopwesp is ongeveer 14 mm. De soort wordt vooral langs bosranden gevonden waar ze op de bladeren zit of bloemen bezoekt.

grote geelgrijze breedvoet

Grote geelgrijze breedvoet - Agathomyia falleni

Is een vliegensoort die leeft van paddenstoelen en zwammen.

grote klit mineervlieg

Grote klit/klis mineervlieg - Phytomyza lappae

De bladmijn, veroorzaakt door de larve, wordt vaker gezien dan de volwassen vlieg. De mijn is een lange, witte galerij aan de bovenzijde die de nerven volgt en daardoor hoekig kan lijken. Op klisplanten, in zomer en herfst. De poppen werden onder de bladeren gevonden van grote klit ; ze werden uitgekweekt.

grote kommazweefvlieg

Grote Kommazweefvlieg - Eupeodes luniger

De grote kommazweefvlieg (Eupeodes luniger) is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). Middelgrote zweefvlieg met op het achterlijf kommavormige gele vlekken op een zwarte ondergrond. Deze gele vlekken bereiken de zijrand van het achterlijf niet, deze zijnaad blijft dus zwart. Het is een vrij algemene soort die overal gevonden kan worden. De larven leven van bladluizen.

grote langlijf

Grote langlijf - Sphaerophoria scripta

Een zweefvlieg met een lang, slank achterlijf dat zwart met gele banden of vlekkenparen is. In rust steekt het achterlijf een stuk onder de vleugels uit. De soort is vooral in de kruidvegetatie en op bloemen te vinden. De larven leven als rovers op bladluizen op allerlei kruiden. Ze komt regelmatig in tuinen voor.

grote narcisvlieg

Grote narcisvlieg - Merodon equestris

De vliegen zijn hommelachtig behaard en kennen veel kleurvariaties. Opvallend krachtige en zwarte poten, de achterdij met driehoekig uitsteeksel onder aan de top. De larven leven in bloembollen

Grote schermbloemboorvlieg

Grote schermbloemboorvlieg - Euleia heraclei

De grote schermbmloemboorvlieg, ook gewone schermbloem-mineerder is een vliegensoort uit de familie van de boorvliegen (Tephritidae). Mineervlieg : een grote blaasmijn, geel of bruin, voorafgegaan door een kort, later meestal nauwelijks nog herkenbaar gangetje, meestal met verscheidene larven. Vooral bij verse mijnen zijn de groene primaire en secundaire vraatlijnen duidelijk. Verpopping buiten de mijn. Waardplanten: schermbloemigen allerlei. Noot : de zomergeneratie hiervan is bruingeel.

Halmvliegje - Thaumatomyia spec.

Halmvliegje - Thaumatomyia notata

Thaumatomyia notata is een vliegensoort uit de familie van de halmvliegen (Chloropidae). Grasvliegen zijn ongeveer 3mm. lang en hebben een geel lichaam met drie zwarte strepen op de bovenzijde van het borststuk. De enigszins afgeronde vleugels zijn vrij groot in verhouding tot het lichaam. De vrouwtjes van deze soort leggen hun eitjes in de grond in weilanden e.d. De larven parasiteren op bepaalde soorten bladluizen. Ook de grasvlieg heeft de gewoonte om massaal in gebouwen te overwinteren. Deze vlieg is niet verder te determineren.

herfstmetaalwapenvlieg

Herfstmetaalwapenvlieg - Sargus bipunctatus

Grootte 10-13 mm. Grote, slanke vlieg met groenglanzend borststuk. Vrouwtje met twee grote oranje vlekken aan de basis van het achterlijf. Kan met andere metaalwapenvliegen Sargus verward worden. Komt voor bossen, parken en tuinen.

vrouwtje Hommelbijvlieg - Eristalis intricaria

Hommelbijvlieg - Eristalis intricaria

De hommelbijvlieg is een insect uit de familie Syrphidae (Zweefvliegen). De hommelbijvlieg is een zeer algemene zweefvlieg die zeer sterk op een hommel lijkt. Het lichaam is vrij breed en vrij behaard net zoals dat van een echte hommel. Ze komen overal op bloemen voor en beginnen al vroeg in het jaar te vliegen. De mannetjes zijn meestal geheel rossig behaard, terwijl de vrouwtjes meestal een witte kontbeharing hebben. De larven leven in en bij het water van organisch materiaal en bacterien.

hommelreus

Hommelreus - Volucella bombylans

Vlieg die verschillende hommelsoorten nabootst. Komt voor op beboste terreinen en bij bosranden. De larven ontwikkelen zich onderaards in hommelnesten en voeden zich met dode larven en allerlei nestafval.

hoornaarblaaskop Conops vesicularis

Hoornaarblaaskop - Conops vesicularis

De hoornaarblaaskop is een vliegensoort uit de familie van de blaaskopvliegen (Conopidae). Hun larven zijn endoparasieten van bijen en wespen. Grootte 14-18 mm. Grote gele blaaskop met uitgebreide bruinrode tekening op lichaam. Tong in tegenstelling tot andere soorten blaaskoppen uit het genus Conops even lang als de kop. Biotoop : heide en bossen.

stadsreus

Hoornaarzweefvlieg of stadsreus - Volucella zonaria

De stadsreus, ook wel hoornaarzweefvlieg, is een insect uit de familie zweefvliegen (Syrphidae). De stadsreus wordt groter dan de meeste andere soorten zweefvliegen en kan 2,5 centimeter bereiken. Het is zoals alle zweefvliegen een onschuldig diertje dat leeft van nectar en stuifmeel, maar sprekend op een gevaarlijke soort lijkt. Dit wordt mimicry genoemd, en deze soort lijkt door zijn grootte en oranjebruine kleuren op de hoornaar. Opmerkelijk is de ontwikkeling van de larve. Veel zweefvliegenlarven eten bladluizen, maar de larve van de stadsreus leeft op de bodem van een bewoond wespennest. Hier voedt de larve zich voornamelijk met afval, zoals dode wespenlarven en stervende wespen, en richt dus geen schade aan. Hoe de weerloze vlieg het voor elkaar krijgt om zonder herkend en gedood te worden het wespennest binnen te dringen is niet bekend.

vlieg hottentottenvilla

Hottentottenvilla - Villa hottentotta

Een vlieg uit de familie van de Wolzwevers. Komt voor op zandgronden, zoals heideterreinen, opgespoten zandterreinen en rivierduinen. De vlieg is zeldzaam volgens waarnemingen.be.

huisvlieg

Huisvlieg - Muscina stabulans

Muscina stabulans is een vliegensoort uit de familie van de echte vliegen (Muscidae).

vermoedelijk herfstvlieg - Musca autumnalis

Huisvlieg - Phaonia subventa

Deze is een vliegensoort uit de familie van de echte vliegen (Muscidae).

kegelbijvlieg

Kegelbijvlieg - Eristalis pertinax

De kegelbijvlieg is een insect uit de familie zweefvliegen (Syrphidae). De kegelbijvlieg is een vrij forse, algemene bijvlieg van rond de 15 mm die bijna door heel het jaar voorkomt. De soort is te vinden in bossen, tuinen en open velden. De kegelbijvlieg dankt zijn naam aan het mannetje die een kegelvormige achterlijf heeft.

Kleine elfenbankjesbreedvoet

Kleine elfenbankjesbreedvoetvlieg - Polyporivora ornata

Polyporivora ornata is een vliegensoort uit de familie van de breedvoetvliegen (Platypezidae). Op de foto's zie je een vrouwtje. Er zijn in België weinig meldingen op waarnemingen.be.

Kleine Rouwvlieg - Bibio lanigerus

Kleine Rouwvlieg - Bibio lanigerus

De kleine rouwvlieg (Bibio lanigerus) is een muggensoort uit de familie van de zwarte vliegen (Bibionidae). Het is een kleine zwarte vlieg, die in het voorjaar massaal op de vegetatie te vinden is. De mannetjes zitten met licht gespreide vleugels op zonnige plekken. Ook zwermen ze aan randen van de vegetatie.

Rhagio lineola vrouw

Kleine snipvlieg - Rhagio lineola

Rhagio lineola is een vliegensoort uit de familie van de snavelvliegen (Rhagionidae). Rhagio lineola zijn geel-oranje vliegen met lange, slanke benen. Lengte 6-8 mm. De thorax is uniform grijs, en de vleugel heeft een stevige donkere zwartachtige stip. Habitat : hagen bossen en andere beboste gebieden met een rijke vegetatie. De volwassen vliegen jagen op kleinere vliegen en andere insecten, terwijl de larven zich voeden zich met regenwormen en keverlarven.

Knut, knutje, knaasje, knijsje, knijtje

Knut, knutje, knaasje, knijsje, knijtje spec. - familie Ceratopogonidae

De knutten of knutjes vormen een familie van muggen uit de orde tweevleugeligen (Diptera). Ze worden ook knaasjes, knijten, mietsen, neefjes of meurzen genoemd, en soms ook zandvliegjes. Deze zeer kleine steekvliegjes zijn slechts 1 tot 4 millimeter. Ze hebben korte poten, donkere vlekjes op de vleugels en stekende monddelen. De larven leven in zeer vochtige omstandigheden zoals plasjes water in boomstronken, in bladoksels of in oppervlaktewater. Net als steekmuggen zuigen de vrouwtjes bloed van gewervelden, waaronder de mens, voor hun eieren. Hun beet kan een heftige jeuk veroorzaken. Knutten vertonen zich zelden in de volle zon maar in de schaduw en aan het einde van de dag als de zon laag staat kunnen knutten bij weinig wind zeer hinderlijk zijn. Wat enigszins helpt is goed bedekken van het lichaam en in beweging blijven; ze worden alleen door fijn muskietengaas tegengehouden.

koortsvlieg

Koortsvlieg - Dilophus febrilis

Overal zeer algemene soort, in twee generaties per jaar. Vrouwtjes eenvoudig te herkennen aan de duidelijk verdonkerde vleugels. Mannetjes alleen microscopisch met zekerheid te herkennen. Nectarplant : Berenklauw

Kustvlekoog - Eristalinus aeneus

Kustvlekoog - Eristalinus aeneus

De kustvlekoog is een vlieg uit de familie zweefvliegen. De kustvlekoog is een vrij algemene vlieg die voorkomt op weilanden met veel bloemen. Zoals de naam ook al zegt komen ze veel meer voor dicht bij zee, in die zin is de foto in de tuin gemaakt volgens Natuurpunt een 'zeldzame'. Eristalinus aeneus vliegt laag boven de grond en tussen vegetatie en bezoekt veel bloemen, in het vroege voorjaar ook van wilgen. Mannetjes verdedigen hun territorium vanaf een vaste zitplek, vanwaar zij indringers verjagen met snelle uitvallen. Ze vertonen zweefgedrag laag boven de grond, maar meestal niet langdurig. De soort overwintert als imago. De larven leven van bacteriën in zowel stilstaand als zwakstromend water tussen rottend organisch materiaal.

langlijfzweefvlieg

Langlijfzweefvliegen - Sphaerophoria spec

Sphaerophoria is een geslacht van vliegen uit de familie van de zweefvliegen. Er zijn 11 verschillende soorten langlijfjes. De mannetjes van de langlijfsoorten hebben allemaal een lang en dun lichaam; de vrouwtjes daarentegen zijn gebouwd als andere zweefvliegen. De langlijfjes op de foto kunnen niet verder gedetermineerd worden.

meidoornboorvlieg misschien

Meidoornboorvlieg - Anomoia purmunda

De meidoornboorvlieg (Anomoia purmunda) is een vliegensoort uit de familie van de boorvliegen (Tephritidae). Het is een mineervlieg op Berberis soorten, Cotoneaster, Meidoorn. De larven boren in een bes, die verkleurt en verschrompelt.

menuetzweefvlieg

Menuetzweefvlieg - Syritta pipiens

De menuetzweefvlieg (Syritta pipiens) is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). Klein, slank zweefvliegje, dat als een 'stokje' voor bloemen en tussen de vegetatie kan zweven, waarbij ze schokkerig voortbewegen. Achterlijf zwart met wittige vlekken. Achterdij zeer dik. De soort komt eigenlijk overal voor. De larve leeft van afval op allerlei plekken, zoals bij de bodem en in composthopen.

Minettia inusta

Minettia inusta

Minettia inusta is een vliegensoort uit de familie van de Lauxaniidae. Lichaamslengte: ongeveer 4,5 mm. Habitat: schaduwrijke, vochtige habitats. De larven voeden zich met plantaardige afval.

Muurrouwzwever - Anthrax anthrax

Muurrouwzwever - Anthrax anthrax

De muurrouwzwever is een vliegensoort uit de familie van de wolzwevers (Bombyliidae). Het is een opvallende soort met verdonkerde vleugels en een compleet zwart lichaam met, alleen bij verse exemplaren, helderwitte vlekjes. De dieren zitten meestal op muren met de vleugels half gespreid als een deltavlieger. Hij parasiteert op metselbijen en metselwespen, die in gaatjes in muren, houten palen en schuttingen nestelen. Het vrouwtje deponeert een eitje in het nest van deze bijen en wespen voordat het nest afgesloten wordt. Dit eitje - zie foto's - wordt vliegend gedeponeerd in de gaatjes van de metselwespen. De larve van de muurrouwzwever voedt zich met de larve van de gastheer.

Palloptera muliebris

Palloptera muliebris

Palloptera muliebris is ongeveer 5 mm lang en vliegt van mei tot oktober. Deze algemene niet-zeldzame soort is in nattere habitats thuis. Er is relatief weinig bekend over deze soort ; de larven zouden onder schors leven, en zich voeden met andere insecten en hun larven.

Palloptera umbellatarum

Palloptera umbellatarum

Pallopteridae is een familie vliegen . De verschillende soorten worden gezamenlijk fluttervleugels, bevende vleugels of zwaaiende vleugelvliegen genoemd, vanwege de opvallende vibratie van de vleugels bij veel soorten. Volwassen vliegen zijn aangetroffen op bloemen en laaghangende takken in schaduwrijke gewoonten.

prachtvlieg

Prachtvlieg - Seiloptera vibrans

Seioptera vibrans is een vliegensoort uit de familie van de prachtvliegen (Ulidiidae).

puntbijvlieg

Puntbijvlieg - Eristalis nemorum

De puntbijvlieg is een tweevleugelig insect uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). Karakteristiek voor deze soort is het baltsgedrag. Mannetjes blijven soms minutenlang zweven boven een vrouwtje dat op een bloem zit. Het komt ook regelmatig voor dat twee mannetjes boven een vrouwtje blijven zweven. zodra de kans zich voordoet proberen ze met het vrouwtje te paren.

Ringpootroofvlieg

Ringpootroofvlieg - Machimus cingulatus

Machimus cingulatus is een soort vlieg in de familie Asilidae. Grootte 10-15 mm. De volwassen vliegen jagen vooral op cicade's, muggen en andere vliegen, vooral zweefvliegen. Het mannetje en het vrouwtje zijn gelijk, behalve wat betreft de punt van het achterlijf. Dat eindigt bij het mannetje in twee klauwtjes, een grijporgaante, terwijl het bij de vrouwtjes in een punt eindigt. De soort zit vaak dicht bij de grond op grashalmen, kruiden en struiken bij bosranden, op heidevelden en schrale graslanden op zandgrond.

 vlieg Man Protoclythia rufa

Rode honingzwambreedvoet - Protoclythia rufa

Protoclythia rufa is een vliegensoort uit de familie van de breedvoetvliegen.

roestbruine kromlijfvlieg

Roestbruine kromlijfvlieg - Sicus ferrugineus

De roestbruine kromlijf is een vliegensoort uit de familie van de blaaskopvliegen (Conopidae). De kop is geel en ziet er vrij groot en opgeblazen uit, met een soort bel aan de voorkant, smalle wangen en korte antennes. In rust is het achterlijf meestal naar voren gekruld, vandaar de naam kromlijf. De volwassen dieren worden tot 8-13 mm lang. Ze voeden zich met nectar of stuifmeel van diverse soorten ( Muizenoor , distel peterselie en roosachtigen). Hun larven zijn endoparasieten van hommels. Ze verpoppen en overwinteren in hun slachtoffers.

roodbaardroofvlieg

Roodbaardroofvlieg - Eutolmus rufibarbis

De roodbaardroofvlieg (Eutolmus rufibarbis) is een vliegensoort uit de familie van de roofvliegen (Asilidae). Grootte 18-21 mm. Grote, bruine roofvlieg met zwarte poten die bezet zijn met zwarte borstels. Opgeschoten kruidenvegetaties langs zonbeschenen bosranden en bospaden en verwaarloosde akkers op een zandbodem.

van de familie Hybotidae wrs. Platypalpus spec

Roofvlieg - Hybotidae wrs. Platypalpus spec

Platypalpus is een geslacht van vliegen uit de familie Hybotidae, onderfamilie Tachydromiinae. Het zijn kleine tot middelgrote roofvliegen met een lichaamslengte van ongeveer 1 tot 6 mm, die in zeer diverse biotopen voorkomen.

roofvlieg onbekend

Roofvlieg onbekend

Nog te determineren ; hulp altijd welkom.

slak en slakkenvlieg coremacera marginata

Rouwslakkendoder - Coremacera marginata

Coremacera marginata is een vliegensoort uit de familie van de slakkendoders (Sciomyzidae). De volwassenen zijn 7 tot 10 millimeter lang. Dit is een zeer kenmerkende vlieg, die algemeen wordt gevonden in het bos, grasvelden, of vochtige plaatsen. De volwassenen bezoeken bloemen. Het zijn slakkendoders, maar de vrouwtjes zoeken de slakken niet bewust op, maar droppen de eitjes op de grond. Na het uitkomen gaan de jonge larfjes pas op jacht naar slakken in tamelijk vochtig weer.

rouwvliegen

Rouwvlieg - Bibio marci

De maartse vlieg (Bibio marci) is een tweevleugelige uit de familie van de zwarte vliegen (Bibionidae), ook wel rouwvliegen genoemd. Ze komen algemeen voor rond het begin van de lente.

schorsvlieg

Schorsvlieg - Mesembrina meridiana

De schorsvlieg is een vliegensoort uit de familie van de echte vliegen (Muscidae). De schorsvlieg is een vrij grote, glanzend zwarte vlieg met opvallend goudgele vlekken tussen de ogen en oranje gekleurde vleugelbases en voeten. De vlieg is tussen eind april en eind oktober, met name in rundveehouderij gebieden, vaak zonnend op bomen of op de grond, aan te treffen, vooral op zandgronden, bij bosranden. Het vrouwtje legt haar eitjes in paarden en koeienmest, meestal een enkel eitje per hoop. De larven, die uit de eitjes komen, eten geen mest, maar leven van de larven van andere insecten, zoals die van andere vliegensoorten, die zich in de mest bevinden.

Rivellia syngenesiae

Signaalvlieg - Rivellia syngenesiae

Rivellia is klein en met zijn bewegende vleugeltjes lijkt hij wel wat op wenkvliegjes. Platystoma is veel groter. Ze hebben een relatief grote uitstekende "balgmond". Deze gebruiken ze niet alleen om te eten/drinken, maar ook om vochtdruppeltjes uit te wisselen in het paringsritueel. Deze uitwisseling van vochtdruppeltjes waarbij de slurfjes tegen elkaar gedrukt is te vergelijken met een bruidsgift. Meerdere mannetjes en vrouwtjes komen samen op "dansplekken" of "paringsplekken".

slakkenvlieg Dichetophora obliterata

Slakkenvlieg - Dichetophora obliterata

Dichetophora obliterata is een vliegensoort uit de familie van de slakkendoders (Sciomyzidae). Vliegen uit deze familie worden veelal aangetroffen in moeras en ander nat gebied, waar hun larven jagen of parasiteren op slakken. Verder is weinig bekend over de biologie van deze insecten.

Slakkenvliegen - Euthycera (fumigata)

Slakkenvlieg - Euthycera (fumigata)

Euthycera fumigata is een vliegensoort uit de familie van de slakkendoders (Sciomyzidae)

slakkenvlieg trypetoptera punctulata

Slakkenvlieg - Trypetoptera punctulata

Trypetoptera punctulata is een vlieg uit de familie van de slakkendoders (Sciomyzidae). Het vliegje heeft een lengte van 4,2 tot 6,4 mm en een vleugellengte van 3,8 tot 5,6 mm. De grondkleur is crèmekleurig, met bruine vlekjes en oranjerode ogen. De vleugels zijn donkerbruin met diverse wittige vlekken. De leden van deze familie deponeren hun eieren in de buurt van slakken en de larven eten de slakken. Er zijn aanwijzingen dat de volwassenen ook slakken direct doden.

slankpootvlieg spec

Slankpootvlieg - Dolichopodidae spec

De slankpootvliegen (Dolichopodidae) zijn een familie uit de onderorde van vliegen. Het zijn kleine tot middelgrote vliegen met een lichaamslengte van 1,5 tot 7,5 millimeter.

slankpootvlieg mogelijk Liancalus virens met een passagier (mijt)

Slankpootvlieg - mogelijk Liancalus virens

Liancalus virens is een vliegensoort uit de familie van de slankpootvliegen (Dolichopodidae). L. virens is een glanzend langpotig vliegje met een gestreept achterlijf, het mannetje onderscheidt zich door de witte puntjes op het uiteinde van de vleugel. Het beestje komt van nature voor in vochtige omgevingen, in de buurt van spattend water (watervalletjes,...)

slankpootvlieg Neurigona pallida

Slankpootvlieg - Neurigona pallida

Klein vliegje. Zeldzaam volgens waarnemingen.be. Meer info ontbreekt.

slankpootvlieg Poecilobothrus nobilitatus

Slankpootvlieg - Poecilobothrus nobilitatus

Dit is een aantrekkelijke vlieg met een limoengroene thorax. Het mannetje heeft opvallende witte vleugelpunten en is gemakkelijk te herkennen, het vrouwtje mist deze witte vleugelpunten. Habitat : leeft op vochtige plaatsen met weelderige vegetatie en wordt vaak gezien als rustend op modder of op het wateroppervlak. Een paringsdans gaat vooraf aan de copulatie.

vlieg Cylindromyia bicolor

Sluipvlieg - Cylindromyia bicolor

Grootte 11-14 mm, juli-oktober. Een opvallend slanke sluipvlieg met lang bedoornd, donkerrood achterlijf met tot aan het midden lopende, zwarte lengteband. Komt voor bij droge, warme bosranden. De larve ontwikkelt zich onder andere in de schildwants Rhaphigaster nebulosa

sluipvlieg

Sluipvlieg - Cylindromyia interrupta

Geen verdere informatie bekend.

gewone kameleonspin en  sluipvlieg Eriothrix rufomaculatu

Sluipvlieg - Eriothrix rufomaculatus

De larven van deze sluipvlieg zouden parasitair leven in de rupsen van allerlei grasmotten. Grootte tot 10 mm.

sluipvlieg Gymnosoma nudifrons

Sluipvlieg - Gymnosoma nudifrons

Gymnosoma nudifrons is een vliegensoort uit de familie van de sluipvliegen Tachinidae. Deze soort legt haar eitjes op wantsen.

Mintho rufiventris sluipvlieg

Sluipvlieg - Mintho rufiventris

Mintho rufiventris is een vliegensoort uit de familie van de sluipvliegen (Tachinidae) Deze vlieg parasiteert op de rupsen van de Tweelijnmot Hypsopygia glaucinalis en de Maïsboorder Ostrinia nubilalis.

vlieg tachina ursina

Sluipvlieg - Tachina ursina

Tachina ursina is een vliegensoort uit de familie van de sluipvliegen

sluipvlieg waarschijnlijk de Ectophasia crassipennis

Sluipvlieg waarschijnlijk - Ectophasia crassipennis

Ectophasia crassipennis is een vliegensoort uit de familie van de sluipvliegen (Tachinidae). Lengte 5-9 mm. Een sluipvlieg behorend tot een groep van vrij zwak behaarde soorten. Het mannetje heeft sterk verbrede vleugels met donkere vlekken. Achterlijf bruingeel met zeer brede lengteband. Parasitair in wantsen. Het vrouwtje legt de eitjes direct in de gastheer.

snipvlieg rhagio tringarius

Snipvlieg - Rhagio tringarius

Rhagio tringarius is een vliegensoort uit de familie van de snavelvliegen (Rhagionidae). Een relatief gele snavelvlieg met ongevlekte vleugels en een geel pterostigma. De poten zijn overwegend geel. De soort is in allerlei vochtige situaties aan te treffen, waar ze in de vegetatie op bladeren zit. Het zijn rovers, die zachthuidige insekten eten.

snorzweefvlieg

Snorzweefvlieg pyamazweefvlieg dubbelbandzweefvlieg cocacolazweefvlieg - Episyrphus balteatus

De snorzweefvlieg, pyjamazweefvlieg, dubbelbandzweefvlieg of cocacolazweefvlieg is een insect uit de familie zweefvliegen (Syrphidae). De lengte is 7 tot 12 millimeter.De pyjamazweefvlieg leeft van nectar en stuifmeel van bloemen en er worden meerdere plantensoorten bezocht. Deze soort is erg populair in de tuinbouw, omdat de larven vraatzuchtige belagers van bladluizen zijn.Het vrouwtje legt de witte, langwerpige eitjes in een bladluizenkolonie, waar de larven al na enkele dagen uitkomen. De larve is een platte, kruipende larve die iets weg heeft van een worm, de larve is half-doorzichtig en glimmend. Vooral de larve is erg nuttig omdat het voedsel uitsluitend bestaat uit bladluizen, die worden leeggezogen.

Spillebeenvlieg Micropeza corrigiolata

Spillebeenvlieg - Micropeza corrigiolata

Niet veel verdere informatie bekend.

spits elfje

Spits elfje - Melangyna cincta

Heeft carnivore larven. Voeden zich met bladluizen. Tijdens hun ontwikkeling kunnen ze enkele honderden bladluizen verorberen, dus prima biologische bestrijders. Het spits elfje is zeer kieskeurig, ze heeft de voorkeur aan bladluizen op beuk.

sprinkhaanvlieg

Sprinkhaanvlieg - Stomorhina lunata

Stomorhina lunata is een kleine Calliphoride met opvallende streping op de ogen, een puntig snuitje en grijs bestoven lengtestrepen op het borststuk. Door de oranje vlekken op het achterlijf wordt het mannetje wel eens aangezien voor een zweefvlieg. Het vrouwtje heeft grijzige achterlijfsvlekken en duidelijk gescheiden ogen. S. lunata is een belangrijke ei-predator van een aantal Afrikaanse sprinkhaansoorten, waaronder de treksprinkhaan.

Steltvliegen, Spillebeenvliegen - Micropezidae

Steltvliegen of Spillebeenvlieg - Neria cibaria

De spillebeenvliegen (Micropezidae) zijn een familie uit de orde van de tweevleugeligen (Diptera), onderorde vliegen (Brachycera).

strontvlieg

Strontvlieg - Scathophaga stercoraria

De strontvlieg is een insect uit de familie drekvliegen (Scathophagidae). Andere namen zijn ook wel gele strontvlieg of drekvlieg. De strontvlieg leeft niet van mest maar van nectar, en af en toe wordt ook een ander insect gegrepen, meestal andere vliegen. Deze worden met de zuigsnuit leeggezogen. De soort vlieg is een bekende verschijning in graslanden en heidevelden, ook wel in tuinen maar vooral in de buurt van runderen die benodigd zijn voor de voortplanting, althans de mest ervan. De paring vindt plaats in de buurt van een mestvlaai, waar het vrouwtje wordt opgepikt door het mannetje, vervolgens legt het vrouwtje haar eitjes op de mest. Ook de larve leeft niet van mest, maar van andere insectenlarven die wel van mest leven, vooral vliegenlarven.

terrasjeskommazweefvlieg

Terrasjeskommazweefvlieg - Eupeodes corollae

De terrasjeskommazweefvlieg, ook wel terrasjeszwever (Eupeodes corollae), is een tweevleugelig insect uit de familie zweefvliegen (Syrphidae). Het is een van de meest algemene zweefvliegen in Europa.

Bibio hortulanus

Tiprouwvlieg - Bibio hortulanus

Bibio hortulanus is een muggensoort uit de familie van de zwarte vliegen (Bibionidae). De mannetjes zijn geheel zwart, de vrouwtjes opvallend oranje. Bij het vrouwtje is de vleugel verdonkert met een opvallend witte vleugeltop. .

tuingitje

Tuingitje - Cheilosia caerulescens

Het tuingitje (Cheilosia caerulescens) is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). Een zwarte zweefvlieg met kale ogen, een grote middenknobbel, rood-zwarte poten en een zwarting halverwege de vleugel. Ze zijn gebonden aan Sedum en andere vetplanten, waar de larven in leven. Dat levert een merkwaardig verspreidingspatroon op: in bergen en in tuinen in het laagland. In de laatste worden Sedum-soorten aangeplant. Zeldzaam volgens Natuurpunt.

Calliphoridae vleesvlieg

Vleesvlieg onbekend - Calliphoridae

Bromvliegen (Calliphoridae) zijn een familie insecten uit de orde Diptera. Volwassen bromvliegen hebben veelal een harig, glanzend uiterlijk met metallic (of: iriserend) aandoende kleuren: groen, blauw en zwarte thorax en abdomen. De lichaamslengte bedraagt maximaal 1,5 cm. De volwassen dieren halen hun voedsel uit rottend organisch materiaal, honing of vruchtensappen. De larven (maden) van sommige soorten maken jacht op mieren, termieten en andere insectenlarven, weer andere soorten dringen als parasiet via wonden het lichaam van mensen en dieren binnen. Ze kunnen ziekten overbrengen. De eieren worden afgezet in kadavers, mest of rottende vis. De vlieg op de foto kan niet verder gedetermineerd worden.

huisvlieg Graphomya maculata

Vlieg - Graphomya maculata

Graphomyia maculata is een vlieg van de huisvliegenfamilie. De larven zouden vooral in de strooisellaag onder bomen te vinden zijn waar zij jagen op andere insecten(larven).

vlieg Setisquamalonchaea fumosa

Vlieg - Setisquamalonchaea fumosa

Setisquamalonchaea fumosa is een vliegensoort uit de familie van de Lonchaeidae (lansvliegen).

vlieg onbekend

Vlieg onbekend

Deze vliegen kunnen niet verder gedetermineerd worden.

vlieg met schimmel

Vliegen met schimmel

De sporen van de schimmel kiemen en groeien tussen het uitwendige skelet van het insect tot binnenin het lichaam. Daar vermenigvuldigt de schimmel zich snel en bereikt uiteindelijk de hersenen van het insect. Wanneer het insect bijna helemaal door de schimmel is overwoekerd, neemt Entomophthora de touwtjes in handen. De schimmel beïnvloedt het gedrag zodanig dat het geparasiteerde insect met zijn laatste krachten zo hoog mogelijk in een plant klimt. De geïnfecteerde zombie-insecten sterven vervolgens in een typische houding meestal ondersteboven bovenaan een grasstengel. Hierdoor geraken de schimmelsporen optimaal verspreid ...

vliegende speld

Vliegende speld - Baccha elongata

De vliegende speld (Baccha elongata) is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae). Een lange, zeer dunne zweefvlieg met een knotsvormig achterlijf. Het is een van de weinig zweefvliegen waar de steel van het achterlijf smaller is dan de breedte van het schildje. Ze vliegen in bossen, waarbij ze graag in de schaduw blijven. Daar zijn ze tussen de kruidvegetatie en op bloemen te vinden.

walnootboorvlieg

Walnootboorvlieg - Rhagoletis completa

De walnootboorvlieg komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika, maar is ook een invasieve soort in Europa. De vlieg kan schade veroorzaken op noten. De notenbomen krijgen te maken met larven in hun bolsters, waardoor die eerst verkleuren en later verslijmen. Aanwezigheid van larven is in het beginstadium moeilijk vast te stellen, omdat ze klein zijn. De larven overwinteren in de grond. Volgens waarnemingen.be is de walnootboorvlieg zeldzaam.

Wantssluipvlieg - Phasia hemiptera

Wantssluipvlieg - Phasia hemiptera

De wantssluipvlieg (Phasia hemiptera) is een vliegensoort uit de familie van de sluipvliegen (Tachinidae). Deze soort komt voor in de graslanden en bossen als parasiet op schildwantsen. Het vrouwtje legt haar eieren direct in het slachtoffer. Met een lengte van 12 tot 15 mm een redelijk grote verschijning in de tuin.

wapenvlieg

Wapenvlieg onbekend - familie Stratiomyidae

De wapenvliegen (Stratiomyidae) zijn een familie uit de orde van de tweevleugeligen (Diptera), onderorde vliegen (Brachycera). In Nederland is de waarneming van 54 soorten wapenvliegen gemeld. Wapenvliegen zijn bloembezoekers met een lengte die kan variëren van 2 tot 30 mm. Bij de mannetjes raken de bolvormige facetogen elkaar boven op de kop terwijl de ogen bij de vrouwtjes meestal van elkaar gescheiden zijn. De vliegen op de foto's kunnen niet verder gedetermineerd worden.

wapenvliegen onbekend

Wapenvlieg onbekend - familie Stratiomyidae

De wapenvliegen (Stratiomyidae) zijn een familie uit de orde van de tweevleugeligen (Diptera), onderorde vliegen (Brachycera). In Nederland is de waarneming van 54 soorten wapenvliegen gemeld. Wapenvliegen zijn bloembezoekers met een lengte die kan variëren van 2 tot 30 mm. Bij de mannetjes raken de bolvormige facetogen elkaar boven op de kop terwijl de ogen bij de vrouwtjes meestal van elkaar gescheiden zijn. De vlieg op de foto kan niet verder gedetermineerd worden.

Wenkvlieg (waarschijnlijk) - Sepsis cynipsea

Wenkvlieg (waarschijnlijk) - Sepsis cynipsea

Sepsis cynipsea is een vliegensoort uit de familie van de wappervliegen (Sepsidae). Een kleine zwarte vlieg, ongeveer 2,5 tot 3 mm lang en met donkere vlekken op de vleugels. Komt voor in de omgeving van verse mest. De vliegen zijn overdag actief. eieren worden gelegd in verse mest.

Wenkvlieg (waarschijnlijk) - Sepsis cynipsea

Wenkvlieg - Nemopoda nitidula

Nemopoda nitidula is een vliegensoort uit de familie van de wappervliegen (Sepsidae).

wenkvliegje

Wenkvlieg - Sepsis spec.

Een van de mogelijke wenkvliegjessoorten.

wenkvliegje sepsis punctum

Wenkvliegje - sepsis punctum

Sepsis punctum is een vliegensoort uit de familie van de wappervliegen (Sepsidae). Wenkvliegjes behoren tot de mestvliegen.

witte halvemaanzweefvlieg

Witte halvemaanzweefvlieg - Scaeva pyrastri

De witte halvemaanzweefvlieg (Scaeva pyrastri) is een vliegensoort uit de familie van de zweefvliegen (Syrphidae), en behoort tot het geslacht halvemaanzweefvliegen. Hij wordt het vaakst waargenomen in open terreinen, grasland en wegbermen. Forse zweefvlieg die door zijn goede vliegcapaciteiten overal gevonden kan worden. Het achterlijf is zwart met witte (soms iets gelige) vlekken die kenmerkend scheef geplaatst zijn: in het midden komen ze verder naar voren dan aan de zijkant. Bij de sterk gelijkende gele halvemaanzwever staan de vlekken recht en komen aan zijkant en midden evenver naar voren.

witte reus

Witte reus of ivoorzweefvlieg - Volucella pellucens

De witte reus of ivoorzweefvlieg (Volucella pellucens) is een tweevleugelige die behoort tot de familie van de zweefvliegen. Hij komt vooral voor in open plekken in bossen bij bloemrijke hagen. Het is één van de opvallend groot en breed gebouwde hommelzweefvliegen. Het lichaam is overwegend zwart, maar het tweede achterlijfsegment is crèmewit. De vleugels hebben een gelige basis en een opvallende zwarte middenvlek. De lichaamslengte is tussen 13 en 18 millimeter. Mannetjes kunnen op open plekjes in bos op 2-3 meter hoogte zwevend aangetroffen worden, waarbij ze andere insekten wegjagen. De larven leven in de nesten van sociale wespen en hommels, en eten daar afvalstoffen en bijenlarven.

woeste sluipvlieg

Woeste sluipvlieg - Tachina fera

De woeste sluipvlieg is één van de algemeenste soorten uit de familie sluipvliegen (Tachinidae). De vlieg wordt ongeveer 9 tot 16 millimeter lang. Aan de wilde beharing heeft deze soort zijn naam te danken. De larve leeft zoals bij alle sluipvliegen van larven van andere insecten. Dit kan bij de sluipvliegen van alles zijn, wantsen, cicaden, rupsen van soorten uit verschillende vlinderfamilies en andere prooien. De vlieg legt de eitjes echter niet, zoals een sluipwesp, ín de rups, maar op de omliggende bladeren. Als de larve uitkomt dringt deze het lichaam van een langslopende rups binnen en eet deze van binnenuit op. De imagos en verzamelen zich langs het water of andere vochtige plaatsen aan het eind van de zomer.

zandroofvlieg met prooi

Zandroofvlieg - Philonicus albiceps

13-20 mm. een vrij grote, slanke roofvlieg. Open, zanderige terreinen zoals heidevelden, schrale graslanden, duinen en zanderige bospaden.

blaaskopvliegen

Zilveren blaaskop - Conops quadrifasciatus

De zilveren blaaskop (Conops quadrifasciatus) is een vliegensoort uit de familie van de blaaskopvliegen (Conopidae). 10-15 mm. Geelzwarte blaaskop met lange antennen en een lange, rechte tong. Komt voor is tuinen, parken en plekken met een kruidenrijke vegetatie. Algemeen en verspreid over het hele land.

zwartbekbandzweefvlieg

Zwartbekbandzweefvlieg - Epistrophe melanostoma

De Zwartbekbandzweefvlieg is een zweefvlieg met een lengte van 10 tot 12 mm. Deze soort vliegt van begin april tot eind juni in loofbossen met een goed ontwikkelde struiklaag en zonnige plekken. De larven eten bladluizen, vooral op gewone vlier en kardinaalsmuts.

zwartdijroofvlieg met prooi

Zwartdijroofvlieg - Neomochtherus geniculatus

Leeft op open plekken in naald- en gemengde bossen met opslag van kruiden en struiken zoals braam. Is zeldzaam volgens waarnemingen.be.

zweefvlieg onbekend

Zweefvlieg onbekend

Deze zweefvliegen kunnen niet verder gedetermineerd worden.