fotoalbum

Home » fotoalbum » Kevers
aardvlo onbekend

Aardvlo onbekend - Alticini indet.

Zeer klein 2-3 mm. Met hun grote dijen van de achterpoten kunnen zij als een vlo verbazingwekkend ver springen. In hun dij zit een orgaantje waar zij hun springvermogen aan danken. Aardvlooien zijn planteneters, zowel de larven als de imago's voeden zich met delen van de waardplanten. De larven van een groot deel van de soorten leven in de bodem en voeden zich met de wortels.

Aaskever larve

Aaskever - Silphidae spec.

De aaskevers (Silphidae) zijn een familie van kevers behorende tot de onderorde Polyphaga. De meeste soorten (maar niet alle) leven van of op aas. Vaak wordt er gejaagd op de andere insecten die op aas leven. Op de foto's zie je de larve van een onbekende aaskever.

bladhaantje

Altica soort

Altica is een geslacht van kevers uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae).

schorskeversporen mogelijk appelspintkever

Appelspintkever - Scolytus mali

De appelspintkever (Scolytus mali) is een snuitkever behorend tot de familie schorskevers (Scolytidae). De kever is 3-4 mm lang. De appelspintkever tast verzwakte bomen aan. De kever leeft in de bast van de boom. In de bast zitten talrijke kleine gaatjes. Onder de bast bestaat het vraatbeeld van de kever uit een moedergang met door de larven gemaakte zijdelings weglopende zijgangen. In het voorjaar van 2012 werd bekend dat de appelspintkever mogelijk de Amerikaanse vogelkers als waardplant gebruikt ; de foto's bewijzen dat.

appelvruchtsteker

Appelvruchtsteker - Caenorhinus aequatus

De kever behoort tot de bladrollers. In het voorjaar wordt de kever gevonden op fruitbomen, hoofdzakelijk op appelboom, waar zij jonge appeltjes kunnen aansteken en beschadigen.

bladhaantje

Asiorestia specimen

Kevertje uit de familie van de bladhaantjes.

Bastaardwederikkever

Bastaardwederikkever - Bromius obscurus

Kevertje uit de familie van de bladhaantjes.

Anthocomus coccineus

Basterdweekschildkever - Anthocomus coccineus

Anthocomus rufus, Synoniem A. coccineus is een kever uit de familie basterdweekschildkevers. Grootte 5 mm. Wordt regelmatig teruggevonden op riet in bloei.

Phyllobius oblongus

Behaarde bladsnuitkever, bruine vruchtboomsnuittor - Phyllobius oblongus

Grootte 4.3-5.1 mm. Kevers leven van verschillende bladeren van fruitbomen en van schaduwminnende boomsoorten. Larven leven onder andere op aardbei.

berkensigarenmaker

Berkensigarenmaker - Byctiscus betulae

De berkensigarenmaker of blauwe berkenbladroller is een keversoort uit de familie Rhynchitidae. Lengte 5-7 mm. Bij bosranden en bosschages. De berkensigarenmaker of blauwe berkenbladroller kan zich op vele soorten loofbomen voortplanten. Het vrouwtje bouwt haar bladwikkel van een heel blad. Bij kleinere bladeren gebruikt zij zelfs meerdere bladeren en rolt die over elkaar. In iedere bladwikkel worden tot 5 eieren gelegd. Omdat de kever de hoofdnerf half heeft doorgeknaagd begint de wikkel spoedig te verwelken en valt op den duur op de grond.

kevertje Chaetocnema onbekend

Bladhaantje - Chaetocnema spec.

Grootte 1.8-2.6 mm. Kenmerkend is de doorn op de midden- en achterschenen. Op duizendknopen (Polygonaceae) en ganzenvoetachtigen (Amaranthaceae); dan wel grassen (Poaceae), Biezen en Zeggen (Cyperaceae) en Russen (Juncaceae). In de landbouw schadelijk.

0

Bladhaantje - Crepidodera fulvicornis

Klein bladhaantje, lengte 2.0-3.0 mm. Eenkleurig: halsschild en dekschilden vergelijkbaar gekleurd, variabel metaalkleurig groen tot blauw. Op de foto het bladhaantje op een lucifertje.

bladhaantje
blauwe aspergekever

Blauwe aspergekever - Crioceris asparagi

Het aspergehaantje of blauwe aspergekever is een kever uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae). De eitjes worden één voor een afgezet op planten of in kleine groepjes. Er zijn twee generaties per jaar, de volwassen kever overwintert onder de grond. Zowel de volwassen kever als de larve eten planten en zijn monofaag; ze lusten enkel soorten uit het geslacht Asparagus, beter bekend als asperge.

soldaatje

Bleekgele weekschildkever - Cantharis livida

Het "Geel Soldaatje" kan gelig zijn, maar is vaak ook meer naar oranjerood getint. Bovendien is er ook een vorm met zwarte dekschilden (in Nederland wat minder algemeen dan de vorm met gele dekschilden). De gelige uitvoering is redelijk gemakkelijk te herkennen, daar zijn er niet zoveel van, maar de rodere vorm lijkt op een aantal andere soldaatjes, zoals de Kleine Rode Weekschildkever en het Rode Soldaatje.

bloedrode kniptor Ampedus sanguineus

Bloedrode kniptor - Ampedus sanguineus

De bloedrode kniptor, ook wel bloedrode dennenkniptor is een kever uit de familie kniptorren (Elateridae). De pootjes en tasters kunnen volledig onder het schild worden teruggetrokken, bij verstoring houdt de kever zich dood. De larve of ritnaald is erg lang en smal en leeft niet onder de grond zoals de meeste ritnaalden, maar leeft de eerste tijd van rottend hout. Zowel eik, beuk als naaldbomen zijn geschikt. Later schakelt de larve over op een totaal ander menu; andere insectenlarven en -poppen, vooral die van boktorren. De volwassen kever is in bossen op bloemen te vinden, vooral die van schermbloemigen. De bloedrode kniptor komt voor in bosrijke gebieden met dood en rottend hout.

Anaspis frontalis

Bloemspartelkever - Anaspis frontalis

Grootte 2.5 tot 4.4 mm. Snelle lopers. Larven leven in rottend hout, onder schors... Zou o.a. op eik en esdoorn voorkomen.

Anaspis fasciata

Bloemspartelkever / Anaspis fasciata

Anaspis fasciata is een keversoort uit de familie bloemspartelkevers (Scraptiidae).

Anthocomus equestris

Bloemweekschildkever - Anthocomus equestris

Deze rode en zwarte kever kan meer oranje dan rood zijn en donkergroen dan zwart. Poten variëren in kleur per individu ; sommige zijn zwart, sommige zijn oranje, sommige hebben beide kleuren. Het bijt of prikt niet. Het verdwaalt af en toe binnenshuis, maar infecteert geen huizen of gebouwen.

Axinotarsus marginalis

Bloemweekschildkever - Axinotarsus marginalis

Kleinere soort (2-3mm). Leeft van bloeiende grassoorten.

boletenzwartlijfje

Boletenzwartlijfje - Diaperis boleti

Kever uit de familie van de zwartlijven. De kever voedt zich voornamelijk met polypore schimmels in loofbossen . De kever is rond en eivormig, is 6 tot 8 mm lang. De dekschilden zijn zwart, glanzend en geel of oranje. De larve is langwerpig en cilindrisch.

klopkevertje

Bonte klopkever / Xestobium rufovillosum

De bonte knaagkever (Xestobium rufovillosum) is een kever uit de familie klopkevers (Ptinidae, voorheen Anobiidae). Andere namen zijn bonte knaagkever, grote houtwormkever of doodskloppertje. Deze kevers tasten veel soorten droog hout aan, zoals meubels, schrijnwerk, beelden....

bonte ribbelboktor

Bonte ribbelboktor - Rhagium bifasciatum

De bonte ribbelboktor, ook wel gevlekte boktor, gevlekte dennenboktor of gevlekte dennenbok genoemd, is een keversoort uit de familie van de boktorren (Cerambycidae). De bonte ribbelboktor legt zijn eieren in diepe en lange tunnels die hij boort in naaldhout en rottend loofhout. De larve voedt zich met het rottend hout en verpopt zich na twee jaar in de herfst. De volwassen kever voedt zich met coniferen en loofhout. De bonte ribbelboktor kan twee tot drie jaar worden.

harpalus

Bosbulldozer - Abax parallelepipedus

De bosbulldozer, ook gewone breedborst, breedborstloopkever, zwarte breedkever of zwarte tor (Abax parallelepipedus) is een kever die behoort tot de familie loopkevers. Het is een bodembewonende soort die zich verschuilt onder stenen, houtblokken, bladeren en andere objecten in allerlei biotopen, liefst meer begroeide plaatsen als bossen. De kever is nachtactief en verstopt zich overdag. Op het menu staan kleine ongewervelden als wormen, slakken en insecten.

bosmestkever

Bosmestkever - Geotrupes stercorosus

Geotrupes stercorarius is een kever uit de familie van de mestkevers. Grootte van kever tot 2.5 cm. De kever leeft van mest van herbivoren, en kan dus gevonden worden in de omgeving van koeien. 's Avonds kan men de kever rond de dieren zien vliegen. Zij maken sjirpende geluiden met hun achterpoten. In de lente graven mannetje en vrouwtje een gang onder een mesthoopje, tot 50 cm diepte. Het vrouwtje maakt dan dwarsgangen. In elk van die gangen wordt een eitje gelegd, en de gang wordt afgesloten met mest. De larve leeft een jaar van het mest, en verpopt dan.

breedgerande glanskever, Amphotis marginata

Breedgerande glanskever - Amphotis marginata

Deze glanskever (fam. Nitidulidae) vinden we vooral terug bij de glanzende houtmier in wiens buurt hij zich overdag verborgen houdt. 's Nachts kiest hij een positie op het pad van de mieren waar hij bij de naar het nest terugkerende mieren om voedsel bedelt. Deze kever beklopt met zijn korte sprieten de kop en vooral de monddelen van de mier totdat deze een druppel voedsel aanbiedt die de kever dan kan oplikken. Indien hij door de mieren wordt aangevallen, trekt hij kop en poten onder het chitinepantser van het borststuk en de dekschilden en kan hij zich door de beharing van zijn poten zo plat tegen de grond gedrukt houden dat de mieren er geen greep op krijgen.

oeverloopkever

Breedhalsnebria - Nebria brevicollis

De gewone kortnek, oeverloper of oeverloopkever (Nebria brevicollis) is een kever die behoort tot de familie loopkevers (Carabidae). De oeverloper leeft in vochtige begroeide omgevingen. Het is een van de algemeenste soorten loopkevers die niet alleen in vochtige heiden en bossen leeft, maar ook vaak in parken en tuinen wordt aangetroffen. Zowel de kever als de larve verschuilt zich onder stenen of houtblokken en jaagt op insecten, wormen en andere ongewervelden. Als de prooi gegrepen is, braakt de kever maagsappen op, waardoor de prooi deels verteert. De half-verteerde prooi wordt vervolgens opgegeten. De oeverloper komt in het voorjaar uit de pop, in tegenstelling tot veel andere loopkevers, die wel in het voorjaar tevoorschijn komen, maar al in de herfst van het vorige jaar uit de pop zijn gekropen en als kever overwinterd hebben. Bij de foto's ook een kortnekloopkever onbekend.

breedkopkruiper

Breedkopkruiper - Harpalus latus

Uit de familie van de loopkevers. Het exemplaar op de foto werd gevonden in een aardappel.

bremzaadkever

Bremzaadkever - Bruchidius villosus

Kevertje uit de familie van de bladhaantjes.

bronskleurige glansloopkever

Bronskleurige glansloopkever - Amara aenea

De volwassene kevers zijn roofdieren die jagen op andere insecten zoals appelvlieg en bladluis. Larven zijn omnivoor . de volwassen kevers voeden zich met graszaden.

bronzen snuitkever

Bronzen snuitkever - Strophosoma melanogrammum

Grootte 4 tot 6 mm. Ze kunnen niet vliegen, omdat de dekschilden grotendeels met elkaar zijn vergroeid. Ze zijn vooral 's nachts actief. Overdag wordt roerloos gerust. Bij gevaar laten ze zich domweg op de grond vallen. De volwassen kevers overwinteren, meestal op de grond in lang gras of tussen dode bladeren. Waardplanten : allerlei naaldbomen, maar ook loofbomen als beuk zijn.

bruin soldaatje

Bruin soldaatje - Cantharis fusca

Het donker soldaatje (Cantharis fusca), ook wel zwartpootsoldaatje of gewone weekschildkever genoemd, is een keversoort uit de familie van de weekschildkevers. Het donker soldaatje heeft een lichaamslengte van elf tot vijftien millimeter. De kop en antennes zijn zwart, met uitzondering van de oranjerode monddelen en eerste antennesegmenten. Het halsschild is oranjerood met in het midden een zwarte vlek. Deze raakt de voorrand, maar loopt soms ook als een zwarte band tot de geheel zwarte dekschilden. Ook het achterlijf is oranjerood en steekt vaak in een punt onder de dekschilden uit. Het donker soldaatje heeft zwarte poten en is aan de onderzijde geheel oranjerood gekleurd.

coloradokever

Coloradokever - Leptinotarsa decemlineata

De coloradokever (Leptinotarsa decemlineata) is een kever die behoort tot de familie van de bladhaantjes (Chrysomelidae). De soort is oorspronkelijk afkomstig uit zuidelijk Noord-Amerika maar is meegereisd met de expansie van de gebieden waar de aardappelplant werd verbouwd. De coloradokever is een belangrijke plaag voor de aardappelplant, met name de larven ervan zijn erg vraatzuchtig en kunnen aardappelvelden geheel ontbladeren.

cryptocephalus pusillus

Cryptocephalus pusillus

Kevertje uit de familie van de bladhaantjes. Klein kevertje, ongeveer 3 mm groot. Komt voor in bossen en bosachtige streken. Voedt zich met bladeren van diverse bomen.

kevertje vermoedelijk Cryptocephalus rufipes

Cryptocephalus rufipes

Dit kevertje is vermoedelijk een kevertje uit de familie van de bladhaantjes.

dennensnuitkever Brachyderes lusitanicus

Dennensnuitkever - Brachyderes lusitanicus

De dennensnuitkever is een soort uit de familie van de snuitkeverq ( Curculionidae ). Deze snuitkever kan een lengte bereiken van ongeveer 8 mm

distelboktor

Distelboktor - Agapanthia villosoviridescens

De distelboktor komt uit de grote familie van de boktorren. Ze zijn te vinden in vochtige gebieden, bossen, bosranden en parken. Met name op distels, berenklauwen en kruiskruid zijn ze veel te vinden. De foto's met het parende stel zijn genomen op berenklauw.

Doffe donsrug

Doffe donsrug - Stygnocoris fuligineus

Leven vooral van zaden die op de grond liggen. Vaak zijn ze wat somber gekleurd; grijs, zwart en bruintinten. Onderfamilie : rookwantsen. Grootte : 2,5-3,3 mm. Zeer algemeen. Biotoop: open tot halfschaduwrijke leefgebieden met een voorkeur voor warme, droge plaatsen met een kruidenrijke begroeiing. Overwintering: als volwassen wants en soms ook als nimf. Voedsel: polyfaag. Ze zuigen aan zaden van verschillende soorten planten. Voornamelijk op de bodem, soms in de planten.

doodgravertje

Doodgravertje - Nicrophorus spec.

Doodgravers zijn aaskevers. Doodgravers zijn speciaal ; ligt er ergens een dode muis of een ander diertje, dan duiken ze op. Ze graven de grond onder het dode dier weg, zodat het steeds verder in de grond zakt. Het rottende dier dient als voedsel zowel voor de larven als de volwassen insecten.

driehoekkapoentje

Driehoekkapoentje - Scymnus interruptus

1,5-2,2 mm. Een behaard lieveheersbeestje met zwarte dekschilden met op elk dekschild een grote driehoekige rode vlek. De kop van het mannetje is oranjerood en van het vrouwtje zwart. De poten zijn oranjerood. Komt voor op loofbomen en struiken, zit vaak in klimop. Dit kevertje leeft van bladluizen.

driehoornmestkever vrouw

Driehoornmestkever - Typhaeus typhoeus

De driehoornmestkever of drietand is een van de mestkevers die in de Benelux voorkomen. De kever is te herkennen aan de drie uit-stekende 'hoorns', twee aan weerszijden van het halsschild en een in het midden die wat kleiner blijft. Bij de vrouwtjes zijn slechts sporen van de tanden te zien, en bij grotere mannetjes zijn de tanden relatief langer.De soort komt voor in zandige heidestreken en open plekken in dennenbossen. Daar leeft hij van koeien- schapen- of konijnenmest. Na de paring graaft het vrouwtje een lange gang met enkele zijgangen, waar het voedsel voor de larven wordt opgeslagen. Dit bestaat uit mest van konijnen en andere planteneters. De eitjes worden niet bij de mest afgezet, maar op enige afstand waardoor de larven naar het voedsel moeten kruipen. De kever overwintert in de pop en eet nog enige tijd van de mestvoorraad, en kruipt pas in de zomer door de hoofdgang naar buiten. Belangrijke vijanden zijn verschillende vogels en ook vleermuizen als de laatvlieger zijn dol op mestkevers.

dubbelgevlekte bastaardweekschildkever

Dubbel gevlekte bastaardweekschildkever - Anthocomus fasciatus

Dubbelvlekbasterdweekschild of ook Dubbelgevlekte bastaardweekschildkever is een kever uit de familie van de Bastaardweekschildkevers (Malachiidae). Grootte 3 tot 4 mm. Zwart met rode vlekken op de zachte dekschilden. De larven zijn rovers en leven in de bodem, compost.

Dwerg-kattenstaartsnuitkever

Dwerg-kattenstaartsnuitkever - Nanophyes marmoratus

Grootte 1.5 tot 2 mm. Een heel klein snuitkevertje dus, dat in de kattenstaart (Lythrum salicaria) bij de vijver zit. Hij eet van jonge blaadjes en bloemknoppen. Eitjes worden apart boven in bloemknoppen gelegd. De knoppen blijven gesloten en vallen vaak af.

Cartodere bifasciata dwergspektor

Dwergspektor - Cartodere bifasciata

Cartodere bifasciata is een keversoort uit de familie dwergspektorren (Latridiidae). Grootte 2 mm.

eenhoornige snoerhalskever

Eenhoornige snoerhalskever - Notoxus monoceros

De eenhoornige snoerhalskever, soms eenhoornkever genoemd, is een keversoort uit de familie snoerhalskevers (Anthicidae). Variabel uitzicht, meestal gevonden op zandgronden, en hij heeft een vooruitstekende hoorn op het nekschild (zie foto's). Grootte 4 tot 6 millimeter. Ze worden aangetrokken door dode oliekevers waar ze ook van leven. De larven leven van rottende planten die op de bodemlaag te vinden zijn.

kleine eikelboorder

Eikelboorder - Curculio glandium

De eikelboorder of kleine eikelboorder is een snuitkever die sterk verwant is met de hazelnootboorder. De kever wordt 4 tot 7,5 mm lang en lijkt zeer veel op de hazelnootboorder, maar is kleiner en ook de voelknots is anders van vorm. De kever heeft een roodbruine, soms geelbruine kleur. De snuit is bij de vrouwtjes even lang als het lichaam en bij de mannetjes is deze iets korter. Het vrouwtje boort in een onrijpe eikel een gaatje en legt minstens twee eitjes in de eikel. Na ongeveer twee weken komt de geelwitte larve uit het ei en voedt zich met het binnenste weefsel van de eikel. De pootloze larve heeft een roodbruine kop. Nadat de eikel in de herfst op de grond gevallen is, boort de 9 tot 10 mm lange larve een gat naar buiten en graaft zich tot ongeveer 25 cm diepte in de grond. Na de winter verpopt de larve zich en in mei of juni komt de kever uit de pop.

eikenbladroller

Eikenbladroller - Attelabus nitens

De eikenbladrolkever is een keversoort uit de familie sigarenmakers (Attelabidae). De kever is 4 – 7 mm lang. Vooral te vinden op jonge eikenbomen in loofbossen en bosjes. Het vrouwtje zoekt in de lente naar jonge eikenbladeren en maakt ongeveer 6-7 cm van het uiteinde van het blad aan beide kanten een insnijding tot aan de nerf. De nerf wordt aangeknaagd, waardoor het blad verslapt. Beide bladhelften worden vervolgens aan elkaar 'genaaid'. Tijdens het oprollen worden 1 tot 3 eitjes gelegd. Vaak wordt het 'bladrolletje' door het vrouwtje los van het blad gebeten en valt op de grond. De larve overwintert op de bodem en verpopt in het voorjaar in de grond.

elzenboktor

Elzenboktor - Poecilium alni

Ook elzenbokje, klein elzenbokje of kleine elzenboktor genoemd. Komt voor in loofbos en vochtige boskanten. De larven ontwikkelen zich in loofhout, vooral in eik. Andere loofhoutsoorten die worden genoemd zijn paardenkastanje, els, iep, haagbeuk, esdoorn, hazelaar, vuilboom en roos. In Nederland is de soort ook gevonden op snoeihout van els en eenmaal in aantal rondlopend op dode takken van grove den. De larve vreet onder de schors van droge en vers gevelde takken van 1-2 cm dik. De verpopping vindt plaats in het voorjaar in het hout. De ontwikkeling duurt een jaar.

elzenhaantje

Elzenhaantje - Angelastica alni

Het elzenhaantje (Agelastica alni) is een kever die behoort tot de familie van de bladhaantjes (Chrysomelidae). Dit kevertje is het belangrijkste bladetende insect op de els. De kever leeft ook op de populier, de hazelaar en de wilg. De kevers van het elzenhaantje overwinteren in de bodem en onder bladeren en afgestorven plantenresten.

engerling

Engerlingen

Engerlingen zijn de larven van bladsprietkevers. Omdat ze niet kunnen gedetermineerd worden, zijn ze hier ondergebracht.

2018.04 Epuraea imperialis waarschijnlijk site.jpg

Epuraea ocularis

Is een invasieve sap-zuigende kever. Er is nog weinig over bekend. Ik heb deze kever gevonden tussen de appelsienresten in de groencontainer. Mogelijk is de identificatie onjuist.

fraaie schijnboktor

Fraaie schijnboktor - Oedemera nobilis

De fraaie schijnboktor is een slanke kever met een lichaamslengte van 8 - mm en een metaliek glanzende, goud- tot blauwgroene kleur. De weke dekschilden zijn van voren breed, met enige ribben, en versmallen zich sterk na het eerste derde gedeelte. Daardoor komt de naad tussen de dekschilden wijd open te staan en worden de achtervleugels zichtbaar. De poten van de vrouwtjes zijn slank, terwijl de achterpoten van de mannetjes sterke, knobbelige, verdikte dijen hebben. De soort komt plaatselijk algemeen voor in bloemrijke weiden en langs bosranden. Deze kever wordt vaak op schermbloemigen en andere weidebloemen aangetroffen, maar ook op bloeiende struiken. Daar voedt hij zich met stuifmeel. Het is een levendige en goede vlieger. Ook de larven lijken op die van boktorren, maar ze leven vegetarisch in droge stengels en in de bovenste delen van de wortels van verschillende soorten heesters.

frambozenkever

Frambozenkever / Byturus tomentosus

De frambozenkever is een kever die behoort tot de familie Byturidae. Opvallend is de lichte, sliertige beharing over het hele lichaam. De volwassen kever vreet aan de bloemknoppen, jonge blaadjes en stuifmeel van frambozen-, bramen. De larven eten de bloembodems van vruchten, waardoor deze ernstig aangetast raken. De pop overwintert om in de lente als kever weer tevoorschijn te komen. Er is één generatie per jaar.

geel wilgenhaantje

Geel wilgenhaantje - Lochmaea capraea

Het geel wilgenhaantje is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae).

geelgerande watertor

Geelgerande watertor - Dytiscus marginalis

De geelgerande watertor, ook wel geelgerande water(roof)kever of gewone geelrand, is een kever uit de familie waterroofkevers (Dytiscidae). Grootte tot 3,5 centimeter. De geelgerande watertor is een felle rover die voornamelijk op insecten jaagt maar ook kleine vissen en salamanders buitmaakt. De kever kan in kleine tuinvijvers schadelijk zijn doordat kleine vissen en amfibieënlarven worden gegeten. De geelgerande watertor leeft in uiteenlopende wateren met een dichte onderwatervegetatie zoals sloten en vennen. De kever kan vliegen maar doet dit in de regel 's nachts. Op het land kan de kever zich niet goed voortbewegen vanwege de tot roeispanen omgevormde poten.

gegroefde haarwaterroofkever

Gegroefde haarwaterroofkever -Acilius sulcatus

De gegroefde haarwaterroofkever (Acilius sulcatus) is een kever uit de familie van de waterroofkevers (Dytiscidae), ongeveer 16 tot 18 millimeter lang, uitstekende zwemmer. De dekschilden van het vrouwtje hebben vier brede en kortbehaarde lengtegroeven, hier is de naam aan te danken maar de groeven ontbreken bij de mannetjes. De gegroefde haarwaterroofkever leeft in stilstaand tot langzaamstromend water van kleine waterdiertjes die worden leeggezogen. De kever kan als het moet goed vliegen om een andere poel op te zoeken.

gegroefde lapsnuitkever

Gegroefde lapsnuitkever - Otiorynchus sulcatus

De gegroefde lapsnuitkever of taxuskever is een kever uit de familie snuitkevers (Curculionidae). Hoewel de kever veel voorkomt is het geen bekende verschijning in de tuin omdat de kever een nachtactieve soort is. Het is een erg sloom dier dat niet snel kan rennen en niet kan vliegen. Deze soort heeft zeer goed ontwikkelde klauwtjes, waarmee de snuitkever zich stevig vast kan houden aan allerlei voorwerpen. De kever laat zich echter snel vallen zodra hij gestoord wordt en is daarna haast niet meer te vinden. In tegenstelling tot de meeste kevers kan deze soort enkele jaren oud worden. Opmerkelijk is de voortplanting; er zijn vrijwel geen mannetjes en de vrouwtjes planten zich dus maagdelijk voort, dit wordt ook wel parthenogenese genoemd. De larve leeft ondergronds van plantenwortels en overwintert in de bodem. De larve eet wortels, de volwassen kever veroorzaakt ontsierende hapjes in bladeren.

gehoornde schermbloemsnuitkever

Gehoornde schermbloemsnuitkever - Liparus coronatus

Deze zwarte snuitkever heeft een lichte glans over de dekschilden. De snuit is bijna net zo lang als het halsschild. Het halsschild zelf is met gele schubben gezoomd en in het midden bevinden zich twee gele vlekken. Grootte 8,5 – 13 mm. Vaak te vinden op schermbloemigen en de larven ontwikkelen zich in de wortels van dezelfde planten.

Gekamde brandnetelsnuittor

Gekamde brandnetelsnuittor - Parethelcus pollinariusw Album

Een kleine (3 of 4 mm) breed gebouwde donkerbruin/zwart uitziende snuitkever met een lange snuit (rostrum). Habitat : uiteraard brandnetels.

Psylliodes affinis of aardappelaardvlo

Gele bitterzoetaardvlo of Aardappelaardvlo - Psylliodes affinis

De gele bitterzoetaardvlo (Psylliodes affinis) is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae). Deze kever behoort tot de aardvlooien (Halticinae) en is gespecialiseerd op nachtschades (Solanum), zoals aardappel (Solanum tuberosum) en bitterzoet (Solanum dulcamara).

gerande kniptor

Gerande kniptor - Dalopius marginatus

De gerande kniptor is een keversoort uit de familie kniptorren (Elateridae)

gerimpelde metaalboktor

Gerimpelde metaalboktor - Callidium aeneum

Ook bronskleurige timmerhoutboktor genoemd. Zeldzaam volgens Natuurpunt. De larven vreten zowel in loof- als naaldhout, vooral den maar ook lork en jeneverbes worden gebruikt. Zelden in beuk, eik en esdoorn. De ontwikkeling lijkt sterk op die van de verwante soort C. violaceum. De kevers leven vooral onder de schors van dode takken en in dunne stammen. De ontwikkeling duurt twee jaar. De larven overwinteren en verpoppen in het voorjaar in het hout.

geringelde smalboktor

Geringelde smalboktor - Rutpela maculata

De geringelde smalbok is een kever uit de familie boktorren (Cerambycidae). De soort imiteert wespen om aan belagers te ontkomen, dit wordt ook wel mimicry genoemd. Deze kever eet bloemdelen van voornamelijk schermbloemigen maar ook wel andere soorten planten. Ook de larve is polyfaag en eet vermolmd hout van diverse loofbomen, onder andere van de wilg, de beuk en de populier. De habitat bestaat uit loofbossen en bosranden, buiten bosrijke gebieden wordt deze soort niet vaak aangetroffen.

geschouderde sparteltor

Geschouderde sparteltor / Anaspis maculata

Anaspis maculata is een keversoort uit de familie geschouderde sparteltorren (Scraptiidae). De volwassen kevers eten nektar van bloemen, maar knagen ook aan blaadjes van bomen en andere planten. De larven leven van dood hout, met name van dode twijgjes.

gestreepte kniptor

Gestreepte kniptor - Agriotes lineatus

De gestreepte kniptor (Agriotes lineatus), soms ook gestreepte akkerkniptor genoemd, is een kever die tot de familie van de kniptorren en de onderfamiliemilie Agriotinae behoort. De geelachtige tot bruine kever heeft op de dekschilden afwisselend lichte en donkerbruine lengtestrepen. De kever wordt 7,5 tot 10,5 millimeter lang. De larve, de ritnaald, is in cultuurgrond een overal voorkomend schadelijk insect, vooral bij graanplanten, tabak en suikerbieten.

gestreepte weekschild kever

Gestreepte weekkever - Cantharis nigricans

Eén van de vele soorten die wel de zwarte soldaatjes worden genoemd naar de kleur van de dekschilden. Aan de hand van de kenmerken zijn de meeste redelijk goed op naam te brengen, al houdt natuurlijk niet elk individu zich exact aan het kleurschema.

smalvleugelboktor

Getailleerde boktor - Stenopterus rufus

Ook getailleerde boktor genoemd. Bosranden, wegbermen en tuinen. De boktor houdt van warme, zonnige streken met veel bloemen waar nectar uit gezogen wordt. De larve leeft in droge dode takken van verschillende soorten loofbomen zoals eik, paardenkastanje en wilg. Over de biologie is weinig bekend. De ontwikkelingsduur bedraagt twee jaar.

pogonocherus hispidus

Getand mantelbaardbokje - Pogonocherus hispidus

Ook gewone borstelboktor. De soort komt voor in bosranden, boomgaarden en tuinen. De larve leeft onder de schors van pas afgestorven dode dunne twijgen en takken van een groot aantal bomen en struiken, onder meer eik, linde, iep, beuk, meidoorn, sneeuwbal, berberis, vuilboom en els. In Nederland is de soort vaak gevonden in klimop, appel en prunus. De kevers overwinteren in een poppenwieg in het hout of in het bodemstrooisel. De ontwikkeling duurt twee jaar.

gevlekte schimmelkever

Gevlekte schimmelkever - Scaphidium quadrimaculatum

De gevlekte schimmelkever is een kever die leeft van paddenstoelen ; hij behoort tot de familie Scaphidiinae. Grootte 5 tot 6 mm. Leeft vooral van houtige vruchtlichamen van paddenstoelen. Volledig zwart, met vier onregelmatige rode vlekken.

gevlekte smalboktor

Gevlekte smalboktor of vierbandsmalbok - Leptura quadrifasciata

Leptura quadrifasciata of vierbandsmalbok is een keversoort uit de familie van de boktorren (Cerambycidae). De soort imiteert wespen om aan belagers te ontkomen, dit wordt ook wel mimicry genoemd. Deze kever eet bloemdelen van voornamelijk schermbloemigen maar ook wel andere soorten planten.

gewone bloesemboktorren

Gewone bloesemboktor - Grammoptera ruficornis

Een van de weinige soorten die ook in parken en tuinen van de stadscentra van grote steden kan worden gevonden. Ontwikkelt zich onder de schors van droge twijgen, takken en dunne stammen. De verpopping vindt in het voorjaar in het spinthout plaats. Populier, wilg, els, linde, hazelnoot, berberis en esdoorn worden genoemd als broedboom.

Gewone Smalboktor vrouw

Gewone of rode smalboktor - Stictoleptura rubra

Deze boktor komt voor in naaldbossen. De larve ontwikkelt zich nagenoeg uitsluitend in naaldhout van den, spar en lork, waar ze lange onregelmatige gangen vreet in het vochtige hout van oude stronken en wortelpartijen, in liggende en staande stammen en in dikke takken. In de late lente vindt de verpopping plaats in een eenvoudige cel in het hout. De ontwikkeling duurt twee of drie jaar en soms langer. Op de foto's zie je ook de verschillen tussen man en vrouwtje.

Gewone rietkever

Gewone rietkever - Donacia vulgaris

De gewone rietkever of egelskophaantje is een keversoort uit de familie bladhaantjes. Ondanks de naam ontwikkelt de kever zich op lissen. Grootte: 6.2-9mm. Basiskleur: koperachtig of groenachtig.

grote spinnende watertor

Gewone snelzwemmer - Agabus bipustulatus

De gewone snelzwemmer wordt ook wel tweepuntbeekkever genoemd. Dit is een keversoort uit de familie waterroofkevers (Dytiscidae).

spekkevers

Gewone spekkever - Dermestes lardarius

De gewone spekkever is een kever uit de familie spekkevers (Dermestidae). De spekkever komt voornamelijk voor in de buurt van menselijke bewoning. De spekkever eet zowel als larve als als kever alles wat dierlijk en droog is, zoals botten, materiaal in wespen- en vogelnesten, gedroogd honden- en kattenvoer en kaas, en is voornamelijk te vinden in droge en donkere omgevingen. Grootte 7 tot 9 millimeter.

Bembidion tetracolum

Gewone viervlekpriemkever - Bembidion tetracolum

De gewone viervlekpriemkever is een keversoort uit de familie van de loopkevers (Carabidae). Hij zou een voorkeur hebben voor licht vochtige terreinen binnen uiteenlopende biotopen, met een voorkeur voor kleigronden.

gouden wilgenaardvlo

Gouden wilgenaardvlo - cripodera aurata

De gouden wilgenaardvlo is een kever die behoort tot de familie bladhaantjes (Chrysomelidae). Dit zeer kleine kevertje heeft een lengte van 2,5 tot 3 millimeter en een groene kleur met metaalachtige glans over het hele lichaam. Deze soort leeft zowel op de populier als de wilg.

goudgestreepte kortschildkever

Goudgestreepte kortschildkever - Staphylinus caesareus

De goudgestreepte kortschildkever is een insect uit de familie kortschildkevers (Staphylinidae). Een andere benaming is goudstreep kortschildkever, en deze soort is familie van de stinkende kortschildkever. De goudstreepte kortschildkever is zeldzaam. De meeste grotere kortschildkevers zijn echte roofdieren en ook deze soort jaagt op slakken en insectenlarven die met de grote kaken in stukjes worden geknipt en opgegeten. Ook de larve van de kortschildkever is een jager. Is zowel overdag als 's nachts actief.

graanklander

Graanklander - Sitophilus granarius

De graanklander is een kever die behoort tot de snuitkevers (Curculionoidea). Een andere naam is graankalander, en de larve wordt wel korenworm genoemd. De soort wordt 3 tot 5 millimeter lang. Allemaal leven ze van graan- of zetmeelhoudend voedsel, van graankorrels tot koekjes. De graanklander heeft overigens voor de bestrijding het voordeel dat de soort niet kan vliegen, in tegenstelling tot de meeste soorten die zich sneller kunnen verspreiden. De vrouwtjes produceren per etmaal maar 2 tot 3 eitjes, maar leven enkele weken waardoor het totale aantal meer dan honderd kan bedragen. Na een gaatje in een graan- rijst- of maiskorrel te hebben geprikt wordt er een enkel ei in afgezet. Daarna wordt het gaatje weer dichtgemaakt met een door de kever geproduceerde 'stopverf'. De larve eet zijn korrel van binnenuit op en verpopt na enkele weken in de korrel. Daarna boort de kever zich naar buiten.

grasgoudhaantje

Grasgoudhaantje - Oulema melanopus

Het grasgoudhaantje (Oulema melanopus) is een keversoort uit de familie bladhaantjes. Het grootste aantal exemplaren werd door mij aangetroffen op de droge afgesneden stoppels van een siergras.

poecilus versicolor

Grassnelloper - Müller's pronkloopkever

De grassnelloper of Müller's pronkloopkever is een keversoort uit de familie van de loopkevers (Carabidae). Het is een 7-9,5 mm lange zwarte kever, met koperkleurige of paarsachtige dekschilden en heldergroene reflecterende, metaalkleurige voorpoten. Komt voor op open, matig droge grond, inclusief akkerland.

grassteilkopje

Grassteilkopje - Cryptocephalus fulvus

Het grassteilkopje is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae).

grauwbruine dennensnuitkevers

Grauwbruine dennensnuitkever - Strophosoma capitatum

Variabele soort. Soms tamelijk eenkleurig, maar vaker bruin met veel witte vlekjes. Wordt ook als zeer schadelijk in de bosbouw beschouwd, ook voor hazelnoten.

grauwe aaskortschildkever

Grauwe aaskortschildkever - Creophilus maxillosus

De volwassen kevers leven hoofdzakelijk van insecten, en dan vooral de larven van tweevleugeligen. Ook dode karkassen van allerlei dieren worden gegeten. De kever vliegt niet vaak maar kan grote afstanden afleggen op zoek naar voedsel. De larven zijn eveneens roofzuchtig. Bij verstoring kan de kever wegvliegen of zich oprollen ; soms wordt een dreighouding aangenomen waarbij het achterlijf bovenlangs naar voren wordt gekromd en de kaken worden gespreid. Daarnaast kan de kortschildkever een stinkende afweerstof uitscheiden uit klieren aan de bovenzijde.

groen smalbuikje

Groen smalbuikje - Agrilus viridis

Het groen smalbuikje is een keversoort uit de familie prachtkevers (Buprestidae). De kever komt wijdverspreid voor in Europa. De larven voeden zich met hout van levende bomen. Favoriete waardplanten zijn met name boswilg, beuk en berkensoorten, maar de larven kunnen ook in andere loofbomen voorkomen.

groene kruidenboktor

Groene kruidenboktor - Phytoecia cylindrica

Deze boktor komt voor langs bosranden en wegbermen. De larven hebben een eenjarige ontwikkeling in stengels en wortelhalzen van schermbloemigen. Het vrouwtje knaagt een ring rondom de stengel boven de eilegplaats, zodat het bovenste deel van de plant afsterft.

Groene snuitkever

Groene snuitkever - Phyllobius argentatus

De groene snuitkever is een snuitkever die behoort tot de Curculionidae. De kever komt overal voor op loofbomen. De kever is overdag actief en vreet van de bladeren. Grootte 4 tot 6 mm.

zuringbladhaantje

Groene wilgenaardvlo - crepidodera aurea

Dit is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae). Leeft op wilg en populier.

groene zandlooploopkever

Groene zandloopkever - Cicindela campestris

De kever is algemeen op losse zandige bodem, vaak op boswegen, in de duinen en op de heide. Bij warm weer rent de groene zandloopkever haastig over de grond, en om de zoveel meter wordt een stukje gevlogen. De soort voedt zich met andere insecten en vangt ze razendsnel met de kaken waarna ze aan stukken worden gebeten. Zowel de volwassen dieren als de larven jagen op zicht. Het menu bestaat uit allerlei geleedpotigen, zowel insecten zoals tweevleugeligen en mieren als spinnen; de prooi wordt aan stukjes geknipt en opgezogen nadat er verteringsappen aan zijn toegevoegd.

grote dennensnuitkever

Grote dennensnuitkever - Hylobius abietis

De grote dennensnuitkever is een kever uit de familie snuitkevers (Curculionidae). Grootte 8 tot 15 millimeter Hij leeft van het hout van naaldbomen, bij voorkeur de fijnspar of gewone spar en de grove den. De kever vreet het hout van de bomen kapot waardoor de boom soms gedeeltelijk ontschorst wordt en sterft.

Grote eikelboorder - Curculio venosus

Grote eikelboorder - Curculio venosus

De grote eikelboorder heeft een lengte van 7 – 9 mm. Het vrouwtje boort in de zomer een gat in een nog onrijpe eikel met haar zeer lange snuit. In dat gat worden 1 tot 2 eieren gelegd. De larven leven van de inhoud van de eikel. In de herfst vallen zij op de grond, boren zich vervolgens door de wand naar buiten en overwinteren in de bodem.

groot populierenhaantje

Grote populierenhaan - Chrysomela populi

Grootte van 9,3 tot11,9 mm. Zwart vlekje op het einde van de dekschildnaad. Komt voor op jonge populieren in vochtig bos of langs beken, minder op wilgen. Het exemplaar op de foto's werd dood teruggevonden.

Erotylidae mogelijk Tritoma bipustulata, grote tonderkever

Grote tonderkever - Tritoma bipustulata

Tritoma is een kever uit de familie Erotylidae, zwammenkevers. Sommigen voeden zich met zwammen op droog hout, andere met zachte zwammen. Speciaal aan de grote tonderkever is zijn vermogen om te 'bloeden'. Bij gevaar kan hij bloed, of een op bloed lijkende vloeistof, verliezen. om de vijand af te leiden.

hazelnootbladrolkever

Hazelaarbladrolkever - Apoderus coryli

De hazelaarbladrolkever is een 6 tot 8 millimeter lange kever uit de familie bladrolkevers of Attelabidae.

hazelnootboorder

Hazelnootboorder - Curculio nucum

De hazelnootboorder is een kever uit de familie snuitkevers (Curculionidae). De kever leeft als larve van de zaden van de hazelaar en beschadigt hierbij de hazelnoten. Het vrouwtje legt een eitje in de hazelnoot wanneer de vruchtwand nog zacht is. De larve boort zich later door de verhoute wand naar buiten. De larve verpopt vervolgens in de bodem. Grootte van de kever 6 tot 8,5 millimeter. De larven worden soms aangetroffen tijdens het eten van wilde hazelnoten. De larve is wit, pootloos en made-achtig en van maden te onderscheiden door het verharde kopschild en de grote kaken die beide een bruine kleur hebben. Als de larve in de herfst is volgroeid, is de noot reeds van de boom gevallen en op de grond terechtgekomen. De buitenzijde van de noot is dan verhout waardoor de larve zich een weg naar buiten moet knagen. De larve graaft zich vervolgens in tussen plantenwortels op een diepte van 10 tot 15 centimeter in de bodem. Hier brengt de larve de winter door, om in de volgende zomer te verpoppen.

Hennepnetelgoudhaantje

Hennepnetelgoudhaantje - Chrysolina fastuosa

Het hennepnetelgoudhaantje is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae). Het hennepnetelgoudhaantje komt voor op open plekken of struikgewas, zoals braakland, heggen, weiland of bosranden. De dagactieve kevers komen het meeste voor op lipbloemigen, waarvan ze de bladeren eten. Ze vliegen niet graag ; ideaal dus voor een fotosessie.

hertshooisteilkopje

Hertshooisteilkopje - Cryptocephalus moraei

Het hertshooisteilkopje is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae).

Hoplia graminicola

Hoplia graminicola

Uit de familie van de bladsprietkevers.

Phaedon

Hottentothaantje - Chrysolina haemoptera

5,7-8,1 mm. Halsschild kenmerkend taps toelopend, zijden iets ingedrukt en niet begrensd door grove stippels hoogstens achter fijn gegroefd. Open en vrij droog grasland op zandgrond, vooral duinen en kwelders op Weegbree (Plantago). In het buitenland vooral op Hertshoornweegbree (P. coronopus). Overdag verscholen aan de voet van de plant, in het najaar vaak lopend.

 junikever

Junikever - Amphimallon solstitiale

De junikever is een kever uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae). Is over het gehele lichaam behaard. De beharing is in vergelijking met verwante kevers relatief lang. De junikever bereikt een lichaamslengte van 14 tot 18 millimeter. De junikever leeft als larve ondergronds van plantenwortels. Na twee jaar is de larve ontwikkeld, waarna de verpopping plaatsvindt. De volwassen kevers eten van de bladeren van verschillende loofbomen.

kersenpitkever

Kersenpitkever - Anthonomus rectirostris

De kersenpitkever leeft in de pit van kersen, ook in de pit van vogelkers. Dit exemplaar is gevonden in de onmiddellijke omgeving van een kersenboom en van een vogelkers.

kevertje onbekend

Kever onbekend

Nog onbekende kevers of larven van kevers. Hulp bij determinatie welkom.

eikelboorder

Kleine eikelboorder - Curculio glandium

De eikelboorder of kleine eikelboorder is een snuitkever die sterk verwant is met de hazelnootboorder. De kever wordt 4 tot 7,5 mm lang en lijkt zeer veel op de hazelnootboorder, maar is kleiner en ook de voelknots is anders van vorm. Bij de hazelnootboorder is deze tweemaal zo lang als breed en bij de eikelboorder is deze drie maal zo lang als breed. De snuit is bij de vrouwtjes even lang als het lichaam en bij de mannetjes is deze iets korter. Het vrouwtje boort in een onrijpe eikel een gaatje en legt minstens twee eitjes in de eikel. Na ongeveer twee weken komt de geelwitte larve uit het ei en voedt zich met het binnenste weefsel van de eikel. De pootloze larve heeft een roodbruine kop. Nadat de eikel in de herfst op de grond gevallen is, boort de 9 tot 10 mm lange larve een gat naar buiten en graaft zich tot ongeveer 25 cm diepte in de grond. Na de winter verpopt de larve zich en in mei of juni komt de kever uit de pop.

kleine julikever

Kleine julikever - Anomala dubia

De kleine julikever is een algemeen voorkomende keversoort uit de familie Bladsprietkevers. Het verschil met de rozenkever is het niet behaarde halsschild van de julikever. De engerlingenleven van de wortels van loofbomen, vooral wilg en berk. De ontwikkeling van de larven duurt 2 jaar. Daardoor ontwikkelt er zich slechts één generatie in twee jaar.

kleine lapsnuitkever

Kleine lapsnuitkever - Otiorhynchus ovatus

De planten waar deze snuitkever, ook aardbeiensnuitkever zich mee voedt, zijn onder meer aardbei, framboos, rododendron, druif en pepermunt en het is ook bekend dat ze zich voeden met grassen. Volwassenen voeden zich 's nachts met bladeren en stengels, laten inkepingen achter en veroorzaken lichte schade, terwijl de larven aanzienlijk meer schade aanrichten door zich te voeden met de wortels en kronen van de plant, zelfs als ze overwinteren , als de temperaturen mild zijn.

kleine nevelvlekboktor

Kleine nevelvlekboktor - Leiopus femoratus

Zeldzaam volgens Natuurpunt. De soort wordt aangetroffen bij randen van loofbossen, bij boomgaarden en solitaire bomen. Deze soort is polyfaag op loofhout waar de larve zich ontwikkelt onder de schors van twijgen en dunne afgestorven takken. De overwintering van de larven vindt in het hout plaats.

kleine rode weekschildkevers

Kleine rode weekschildkever, ook soldaatje of rode weekschild -Rhagonycha fulva

De habitat bestaat uit graslanden en andere open landschappen, het rood soldaatje is in de zomermaanden niet zelden al parend in grote aantallen te vinden op diverse soorten schermbloemigen, waar ze van nectar snoepen en ook bloembezoekende insecten grijpen, die een belangrijk deel van het menu uitmaken. Ook de larven zijn actieve jagers die op de bodem leven van prooien als slakken en insectenlarven. De larven hebben een langwerpig lichaam en een zijde-achtige beharing, soms komen ze 's winters als er sneeuw ligt massaal boven de grond waardoor het lijkt alsof het "wormen heeft geregend".

kleine wespenboktor

Kleine wespenboktor - Clytus arietis

Komt vooral voor in loofbossen, maar ook in boomgaarden en tuinen. De larven knagen zich door het dode hout van loofbomen (liefst beuk). De kever zelf komt graag af op schermbloemigen, maar is ook vaak zonnend aan te treffen.

klimopkevertje

Klimopkever - Ochina ptinoides

Familie Klopkevers. Een klein donkerbruin kevertje, 2.0 tot 3.8 mm groot, met voor en achter op de dekvleugels een lichtgrijze korte beharing. De larven boren gaatjes in de stengels van klimop, waardoor de sapstroom wegvalt, en de klimop afsterft.

klopkever Ptinidae Hedobia sp

Klopkever - Hedobia imperalis

Een van de klopkevers, die hout aantasten. Hedobia imperialis leeft buiten ; de larven leven in door schimmels aangetaste loofbomen, vooral beuken.

kniptor

Kniptor / Ectinus aterrimus

Ectinus aterrimus is een keversoort uit de familie kniptorren (Elateridae).

kniptor onbekend

Kniptor / onbekend - familie Elateridae

Kniptorren nog te determineren.

Kniptor - Synaptus filiformis

Kniptor / Synaptus filiformis

Synaptus filiformis is een keversoort uit de familie kniptorren (Elateridae).

koolzaadglanskever

Koolzaadglanskevertje - Meligethes aeneus

De koolzaadglanskever (Meligethes aeneus, synoniem: Brassicogethes aeneus) is een kever die behoort tot de familie van de glanskevers (Nitidulidae). De ovale kever is ongeveer 2 mm lang. Het chitinepantser heeft een metaalachtige glans. De kleur varieert tussen de kevers en kan groen, blauw, violet of zelfs zwart zijn. Op de dekschilden zitten kleine haartjes. Zowel de poten als de korte voelsprieten hebben een bruine kleur. De voelsprieten zijn aan de top knotsvormig.

koperkleurige kniptor

Koperkleurige kniptor - Cidnopus aeruginosus

De koperkleurige kniptor is een keversoort uit de familie kniptorren (Elateridae).

kortschildkever Anthobium atrocephalum

Kortschildkever / Anthobium atrocephalum

Roofkever uit de familie Staphylinidae. Grootte 3mm.

Sunius cf melanocephalus

Kortschildkever / Sunius cf melanocephalus

Nog geen verdere informatie over deze kever.

kortschildkevertje

Kortschildkever / Tachyporus cf chrysomelinus

Nog geen verdere informatie over deze kever.

kortschildkever tachyporus obtusus

Kortschildkever / Tachyporus obtusus

Nog geen verdere informatie over deze kever.

kortschildkever

Kortschildkever / Xantholinus cf linearis

Nog geen verdere informatie over deze kever.

kortschildkever

Kortschildkever onbekend

Onbekende kortschildkevers ; hulp bij het determineren altijd welkom.

kortvleugelboorkever

Kortvleugelboorkever - Valgus hemipterus

De kortvleugelboorkever is een kever uit de familie van de bladsprietkevers. Mannetjes en vrouwtjes zijn verschillend. Deze zijn verschillend in tekening. Bovendien hebben de vrouwtjes een opvallend uitsteeksel, een boor, achteraan het lichaam. Deze wordt gebruikt om eieren te leggen in rottend hout vooral eik, kastanje, iep en beuk. Larven als poppen kunnen overwinteren.

langsprietpopulierensnuittor

Langsprietpopulierensnuittor - Dorytomus longimanus

De larven van de kever boren in de mannelijke katjes, die daardoor misvormd raken en voortijdig afvallen. De larve verpopt zich daarna in de grond. Verder weinig informatie over de kevers gevonden.

liesgrasrietkever

Liesgrasrietkever - Donacia semicuprea

Lengte 6 tot 9 mm. Bovenoppervlak is metaalbrons. Het pronotum heeft een centrale langsgroef en schittert tussen de gaatjes. De onderkant is bedekt met korte witte haren waardoor het een grijze uitstraling heeft. Komt voor in natte gebieden waar rietgras voorkomt. Is e zien van april of mei tot oktober.

behaard lieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Behaard lieveheersbeestje - Platynaspis luteorubra

Grootte 2,5-3,5 mm. Volledig behaard lieveheersbeestje met zwarte dekschilden met op elk dekschild twee ronde roodbruine stippen, een zwart halsschild met beige voorhoeken en een beige (man) of zwarte (vrouw) kop. Verspreid maar vrij schaars op zandgrond, in de buurt van mieren van het geslacht Lasius. Voedsel – Bladluizen die bezocht worden door mieren van het geslacht Lasius.

bruin lieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Bruin lieveheersbeestje - Aphidecta obliterata

Het bruin lieveheersbeestje is een kever uit de familie van de lieveheersbeestjes (Coccinellidae). De soort heeft geen stippen en is lichtbruin gekleurd, maar er komt ook een donkere vorm voor. Grootte 3,5 tot 5 mm. Het diertje heeft een voorkeur voor naaldbossen, vooral met sparren en in mindere mate met pijnbomen, en leeft van bladluizen van het geslacht Adelges.

larve lieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Citroenlieveheersbeestje - Psyllobora vigintiduopunctata

Het citroenlieveheersbeestje is een kever uit de familie lieveheersbeestjes of Coccinellidae. Een andere benaming is ook wel tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje. Grootte 3 tot 4,5 millimeter. In tegenstelling tot de bekendere lieveheersbeestjes leeft deze soort als imago niet van bladluizen maar van een schimmelsoort genaamd meeldauw. Deze soort komt met name voor langs bosranden en houtwallen. Ook de larve en de pop hebben dezelfde kleuren, en de larve leeft eveneens van schimmels.

dennenkapoentje

Lieveheersbeestje / Dennenkapoentje - Scymnus suturalis

Grootte : 1,5-2,3 mm. Een behaard lieveheersbeestje met bruine dekschilden. Komt vooral voor op naaldbomen, met een voorkeur voor grove den. Adult kan het hele jaar door worden waargenomen. Overwintert onder de schors van dennen of in mos. Voedsel bestaat uit bladluizen en wolluizen.

dertienstippelig lieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Dertienstippelig lieveheersbeestje - Hippodamia tredecimpunctata

Het dertienstippelig lieveheersbeestjes is een kever uit de familie van de lieveheersbeestjes (Coccinellidae).Grootte 5 tot 7 mm. De soort is langgerekter en platter dan andere lieveheersbeestjes. Het dier is vooral te vinden in natte gebieden, op riet, waterplanten en planten langs oevers. Larve en imago voeden zich met bladluizen. De soort is in België zeldzaam.

Groot dwergkapoentje larve

Lieveheersbeestje / Groot dwergkapoentje - Scymnus frontalis

Het groot dwergkapoentje is een kever uit de familie van de lieveheersbeestjes (Coccinellidae). Grootte 2 tot 3 mm. De soort leeft vooral in gras, maar ook soms in struiken en bomen. De soort leeft van bladluizen.

kapoentje

Lieveheersbeestje / Groot zwart dwergkapoentje - Scymnus nigrinus

Grootte 2 – 2,8 mm. Deze zeer zeldzame soort is volledig zwart op de tarsen en de antennes na die donkerrood zijn. Men vindt deze soort terug op dennen en eiken, in mos, op oude klimop en op heide gemengd met bosbes. Voedsel: bladluizen.

harlekijnlieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Harlekijnlieveheersbeestje - Harmonia quadripuncta

Het harlekijnlieveheersbeestjes (Harmonia quadripuncta) is een kever uit de familie van de lieveheersbeestjes (Coccinellidae). De imago wordt 5,5 tot 6 mm lang. De dekschilden zijn rood met acht stippen in een patroon van voor naar achter van eerst een, dan drie, dan weer drie en dan weer een. De stippen zijn bij diverse exemplaren niet zwart, maar licht geelbruin. Deze geelbruine kleur komt ook voor als basiskleur van het gehele dekschild. Over het dekschild lopen bij rode exemplaren vaak vage lichte lengtestrepen. Het halsschild is licht van kleur met zwarte stippen. Dicht bij de dekschilden is een "kattenpootje" herkenbaar (een stip, met vier eromheen), daarbuiten bevinden zich nog wat kleinere stipjes. Het dier is vooral te vinden in naaldbos op spar en den. Het leeft van bladluizen.

heidelieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Heidelieveheersbeestje - Chilocorus bipustulatus

Grootte – 2-4 mm. Vrij algemeen op heidevelden van de zandgronden, elders zeldzaam. Leeft in halfopen duingebieden, heidevelden en jeneverbesstruwelen. Overwintert tussen plantenresten en schorsspleten. Voedsel – Schildluizen.

meeldauwlieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Meeldauwlieveheersbeestje - Halyzia sedecimguttata

Het meeldauwlieveheersbeestje is een kever uit de familie lieveheersbeestjes of Coccinellidae. Dit lieveheersbeestje eet net zoals het citroenlieveheersbeestje geen bladluizen maar een plantenschimmel genaamd meeldauw. Zowel de larve als de imago eten schimmels. Het lieveheersbeestje leeft voornamelijk in bosrijke gebieden met loofbomen.

niervleklieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Niervleklieveheersbeestje wilgenlieveheersbeestje - Chilocorus renipustulatus

Ook bekend als wilgenlieveheersbeestje Deze soort eet schildluizen en komt, in kleine aantallen. op veel plaatsen voor. Zoals de naam doet vermoeden, vaak op wilg. De pop op de foto is gevonden op de stam van een lindeboom.

Lieveheersbeestjes onbekend

Lieveheersbeestje / onbekend

Geen verdere determinatie mogelijk.

oogvleklvhb

Lieveheersbeestje / Oogvleklieveheersbeestje - Anatis ocellata

Grootte : 6-9 mm. Opvallend groot en breed gebouwd lieveheersbeestje. Het halsschild is zwart met een wit patroon en de dekschilden hebben een rode basiskleur met een zeer variabele stippentekening. De meest algemene vorm is onmiskenbaar en heeft zwarte stippen met een lichte omranding. Vrij algemeen op de binnenlandse zandgronden, elders schaars. Komt voor bij beplantingen met naaldhout met een voorkeur voor dennen. Wordt aangetroffen in bossen, heideterreinen, duinen maar ook in stedelijk gebied.Overwintert In de bodem of in bladstrooisel in het bos. Voedsel : bladluizen.

Groot dwergkapoentje

Lieveheersbeestje / Roodkopkapoentje - Scymnus rubromaculatus

1,8-2,3 mm. Een behaard lieveheersbeestje met volledig zwarte dekschilden. Het halsschild van het mannetje is oranjerood met een donker vlekje of grotere driehoek vlak voor het schildje, bij het vrouwtje is het zwart soms met smalle lichte voorrand. De kop van het mannetje is rood en bij het vrouwtje zwart met een gele bovenlip. De poten zijn oranjerood maar de (basis van de) dijen kan zwart zijn. De antennen zijn geelrood. De onderkant is volledig zwart. Leeft op droge zonnige grazige plaatsen en ruderale terreinen, ook wel aangetroffen op eiken en hazelaar langs bosranden en in droge weilanden. Overwintering - In strooisel en mos. Voedsel - Bladluizen.

Roomvleklieveheersbeestjes

Lieveheersbeestje / Roomvleklieveheersbeestje - Calvia quatuordecimguttata

Het roomvleklieveheersbeestje is een lieveheersbeestje uit de familie Coccinellidae. Het voedsel bestaat vooral uit bladluizen, maar soms eten ze ook bladvlooien. Hun lichaam heeft een rugschild om zich tegen vijanden te kunnen beschermen. Alle poten zijn intrekbaar onder het schild. In lengte worden ze meestal 5 tot 6,5 mm.

veertienstippelig lieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Schaakbordlieveheersbeestje - Propylea quatuordecimpunctata

Het schaakbordlieveheersbeestje, ook veertienstippelig lieveheersbeestje is een kever die behoort tot de familie lieveheersbeestjes (Coccinellidae). Grootte : t 4 tot 6 millimeter. Vierkante vorm van de vlekken. Er is wel wat variatie binnen de soort. Net zoals veel andere soorten uit de familie lieveheersbeestjes leven larve en imago uitsluitend van bladluizen. De volwassen kever kan twee jaar oud worden en is dan vaak wat verweerd. Komt voor in allerlei biotopen, als er maar bladluizen zijn om te eten.

breed kapoentje

Lieveheersbeestje / Struweelnepkapoentje - Rhyzobius chrysomeloides

Grootte 2,5 - 3,5 mm. Meestal zonder vlekken, maar veel variaties van 4 losse vlekjes tot een groot U- of wapenvormige vlek zijn bekend. Algemeen op naaldbomen, meest dennen, op voor de wind beschutte plaatsen aan de zuidkant. Houdt zich langer tijd dood bij verstoring.

tienstippelig lieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Tienstippelig lieveheersbeestje - Adalia decempunctata

Het tienstippelig lieveheersbeestje is een kever uit de familie van de lieveheersbeestjes (Coccinellidae).Grootte 3,5 tot 5 mm. De tekening is bijzonder variabel, er kunnen tussen nul en 15 stippen worden onderscheiden. Dedekschilden, net als bij het grotere Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje, hebben aan de achterkant een deuk. Het lieveheersbeestje leeft van bladluizen. De imago overwintert achter schors en onder mos.

tweestippig lieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Tweestippelig lieveheersbeestje - Adalia bipunctata

Het tweestippelig lieveheersbeestje is een kever uit de familie lieveheersbeestjes of Coccinellidae. Grootte tussen 3,5 en 6 millimeter. Er is veel variatie in de kleur van de dekschilden gecorreleerd met de hoeveelheid zonuren in die gebieden. Zowel de larve als de volwassen kever leven van bladluizen op allerlei planten, meestal houterige soorten. Ze eten echter ook andere insectjes, waaronder eitjes en larven van de eigen soort. Een belangrijke vijand van deze soort is de mier, met name de zwartbruine wegmier, die dol is op de zoete uitscheiding van bladluizen, die honingdauw wordt genoemd. De mieren verdedigen de luizen en verjagen de kevers, de larven van het lieveheersbeestje worden soms door de mier van de plant afgeworpen. Bijna alle lieveheersbeestjes, waaronder deze soort, scheiden bij gevaar een zeer bittere, geel gekleurde substantie af die stinkt en zeer vies smaakt. Deze stof wordt ook wel reflexbloed genoemd.

tweevlekkig aziaatje

Lieveheersbeestje / Tweevlekkig aziatisch lieveheersbeestje - Harmonia axyridis f. conspicua

Grootte – 5-9 mm. Zeer variabel lieveheersbeestje. De vorm conspicua heeft een zwart halsschild met brede witte randen en zwarte dekschilden met op elk dekschild één rode of oranje vlek. Een van oorsprong Aziatische soort die in Europa is ingevoerd als plaagbestrijder. Komt voor in allerlei biotopen, vaak in grote aantallen in het stedelijk gebied. Minder algemeen in droge gebieden. Overwintert vaak in grote aantallen in gebouwen. Als voedsel : bladluizen, schildluizen, kevers en hun larven en poppen, ook kannibalistisch.

aziatisch lvhb

Lieveheersbeestje / Veelkleurig aziatisch lieveheersbeestje aangevallen door bronswesp.

5-9 mm. Zeer variabel lieveheersbeestje wat vaak voor determinatieproblemen zorgt. Samen met het duidelijk kleinere tienstippelig lieveheersbeestje de enige soort met een deuk dwars over de achterkant van de dekschilden; deze deuk is echter bij sommige exemplaren slecht zichtbaar of geheel afwezig. Een van oorsprong Aziatische soort die in Europa is ingevoerd als plaagbestrijder. Is in 2002 voor het eerst in Nederland vastgesteld en is in korte tijd een van de algemeenste Nederlandse lieveheersbeestjes geworden.

lvhb klaar vlucht

Lieveheersbeestje / Veelkleurig aziatisch lieveheersbeestje - Harmonia axyridis

Het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje is een kever uit de familie lieveheersbeestjes (Coccinellidae). Het insect werd als biologische bestrijding van bladluizen ingevoerd in België. Deze invasieve soort blijkt naast bladluizen zich ook tegoed te doen aan de larven van kevers zoals die van andere lieveheersbeestjes. De enorme variatie van deze soort maakt determinatie niet makkelijk. maar is herkenbaar aan het van achteren vaak wat geplooide of gedeukte rugschild. Grootte van 5 tot 7 millimeter. Het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje is een agressieve predator en bij gebrek aan luizen worden ook larven van andere soorten lieveheersbeestjes, rupsen en vlindereitjes opgegeten, waardoor de kever een bedreiging vormt voor de inheemse soorten.

veertienvlekllieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Veertienvleklieveheersbeestje - Coccinula quatuordecimpustulata

Grootte 3-4 mm. Is zeldzaam en beperkt tot de Kempen. Biotoop ; komt voor op droge en warme graslanden en heideterreinen.

viervleklieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Viervleklieveheersbeestje - Exochomus quadripustulatus

Het viervleklieveheersbeestje is een kever uit de familie lieveheersbeestjes of Coccinellidae. Deze soort wordt soms ook wel vierstippelig lieveheersbeestje genoemd. Grootte 4 tot 6 millimeter, de kleur is vrij variabel. Het viervleklieveheersbeestje leeft van zowel bladluizen als schildluizen, deze laatste groep laten veel andere soorten lieveheersbeestjes liever links liggen. Ook leeft deze soort voornamelijk op naaldbomen, en is in gebieden met alleen loofbomen niet algemeen. Ook de larve is vooral op naaldbomen te vinden en heeft hetzelfde menu als de volwassen kever. Opvallende gedragseigenschap van deze diertjes is dat ze, in tegenstelling tot de meeste andere lieveheersbeestjes, minder de neiging hebben om weg te vliegen en zich eerder vast lijken te zuigen op de boom.

vijfstippelig lvhb

Lieveheersbeestje / Vijfstippelig lieveheersbeestje - Coccinella quinquepunctata

Pioneer op droge ruige gronden. 3,5-5 mm. Deze soort eet zowel bladluis als larven van bladhaantjes.

vloeivleklvhb

Lieveheersbeestje / Vloeivleklieveheersbeestje - Oenopia conglobata

Het vloeivleklieveheersbeestje is een kevertje dat behoort tot de familie lieveheersbeestjes (Coccinellidae). Grootte 3,5 tot 5 mm. De stippen verschillen in grootte tussen de verschillende kevers en kunnen zelfs in elkaar overvloeien, waaraan de kever de naam te danken heeft. Het vloeivleklieveheersbeestje komt voor in gemengde bossen en is vooral te vinden op populieren en Prunussoorten. Het voedsel bestaat uit de bladluizen op deze bomen. De kever overwintert onder de schors van loofbomen, vooral op populieren, iepen, platanen en eiken.

zevenstippelig lieveheersbeestje

Lieveheersbeestje / Zevenstippelig lieveheersbeestje -Coccinella septempunctata

Het zevenstippelig lieveheersbeestje is een kever uit de familie lieveheersbeestjes (Coccinellidae). Het is door de opvallende kleuren, de onschuldige en weinig schuwe natuur en het algemene voorkomen een van de bekendste kevers van westelijk Europa. De kever is als larve en ook als volwassen insect een felle jager die voornamelijk bladluizen eet en is hierdoor geliefd bij tuinders. De kever is voornamelijk in zonbeschenen terreinen te vinden, beschaduwde omgevingen als bossen worden vermeden. De kevers houden in de winter een winterslaap en kunnen dan massaal in huizen worden aangetroffen.

lissenboorder

Lissenboorder - Mononychus punctum-album

De lissnuitkever, ook wel lissenboorder is een kever die behoort tot de familie snuitkevers (Curculionidae). De lissnuitkever leeft van plantensappen van verschillende soorten Iris, waaronder de gele lis (Iris pseudacorus), en zuigt deze op middels de lange snuit. Voornamelijk aan de bloemen en bladeren worden sappen onttrokken. De larve leeft van de zaden van de iris. Ondanks hun geringe lengte kunnen de snuitkevers zo massaal voorkomen dat een plant volledig te gronde kan worden gericht.

loodkleurige bloemweekschildkever

Loodkleurige bloemweekschildkever - Dasytes plumbeus

Dit is een dunne grijszwarte tamelijk harige kever van ongeveer 3,5 tot 4,5 mm lang. De volwassene kevers bezoeken vaak bloemen. Komen voor in de late lente en de zomer.

Loopkevertje. Amara spec

Loopkever - Amara spec.

Niet verder te determineren.

loopkever

Loopkever / onbekend

Nog te determineren kevers. Hulp welkom.

meeltor

Meeltor - Tenebrio molitor

De meeltor is een kever uit de familie van de zwartlijven . De kever zelf is niet zo bekend. De larve (meelworm) is veel bekender en is zowel een plaaginsect als een belangrijke bron van voedsel voor vogels en reptielen; vooral in gevangenschap gehouden dieren zijn ervan afhankelijk. .

meikevers parend

Meikever - Melolontha melolontha

De meikever is een kever uit de familie van de bladsprietkevers. Zij leven van bladeren van bomen, vooral van eiken. Mannetjes hebben antennes met 7 lamellen, vrouwtjes hebben kortere antennes met 6 lamellen. De larven - engerlingen - leven drie tot vier jaar ondergronds en leven van allerlei wortels. De verpopping van pop naar kever gebeurt al in de herfst, maar de kever blijft tot mei nog in de bodem.

kevertje Melanimon tibialis

Melanimon tibialis

Melanimon tibialis is een kever in de zwartlijvenfamilie Tenebrionidae. Hij leeft in zandgebieden en heeft een lengte van 3 tot 4 mm. Melanimon tibiale wordt vaak gevonden in hetzelfde leefgebied als de iets grotere zwarte kever Opatrum sabulosum.

menierode spitssnuittor

Menierode spitssnuittor, Menierode zuringspitsmuis, Zuringgalspitsmuisje - Apion frumentarium

De menierode spitssnuittor is een middelgrote kever, grootte 3,3 tot 4,5mm Waardplanten behoort een aantal sooren van het geslacht zuring. Vrouwtjes van de kevers boren gaten in de bladstelen of in stengels van de planten waarin zij de eitjes leggen. De larven boren tunnels in de bladstelen, laagste deel van de stengel en de wortelhals van de zuringplanten.

Aphodius contaminatus

Mestkever / Aphodius contaminatus

Aphodius contaminatus is een keversoort uit de familie bladsprietkevers. De kever kan vooral in grasland worden aangetroffen. De volwassen kevers vliegen rond september/oktober, op zoek naar paardenmest om hun eitjes af te zetten. In 2019 vormden deze kevers grote zwermen in het noordoosten van ons land.

mierkever

Mierkever / Thanasimus formicarius

De (bonte) mierkever is een kever uit de familie mierkevers (Cleridae). De kever heeft een kenmerkend kleurenpatroon en is niet moeilijk op naam te brengen. Vanwege de zwart met rode kleuren, en duidelijke afsnoering van de kop en borststuk doet de kever wat aan een mier denken. De lengte is ongeveer 7 tot 10 millimeter. De mierkever leeft in naaldbossen. Zowel de larve als de volwassen kever maken jacht op bastbewonende insecten als schorskevers (familie Scolytidae). Ze zijn erg gespecialiseerd en worden, net als hun prooien, aangetrokken door de geur van beschadigde naaldbomen. De mierkevervrouwtjes leggen de eitjes bij die van een schorskever zodat de larven direct wat te eten hebben. De mierkeverlarven eten vooral larven en poppen van de schorskever, de volwassen kever vangt vooral imagines.

Moerasvlokever vermoedelijk Scirtidae Cyphon

Moerasvlokever - Scirtidae Cyphon

Niet verder te determineren dan familie Cyphon. De moerasvlokevers (Scirtidae) zijn een familie van kevers uit de superfamilie Scirtoidea. Ze omvat ongeveer 1.400 beschreven soorten uit een vijftigtal geslachten. Het zijn kleine, primitieve kevers met een lengte van 1 tot 15 mm. Ze leven aan de rand van meren, rivieren of stilstaand water zoals moerassen en modderpoelen in bossen. De larven ontwikkelen zich in water.

moertje

Moertje of tweekleurige goudhaan -Chrysolina polita

Het moertje of tweekleurig goudhaantje is een kever uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae). In mijn tuin twee keer aangetroffen op de watermunt in de vijver. Trage kever, gemakkelijk te fotograferen.

mostandklauw

Mostandklauw - Calathus cinctus

De mostandklauw (Calathus cinctus) is een keversoort uit de familie van de loopkevers (Carabidae), zeldzaam volgens de ene bron, algemeen volgens een andere. Komt voor op weinig bemeste, zandige cultuurterreinen met een spaarzame vegetatie. De soort leeft ook in duinen en droge, schrale graslanden met korstmossen. Grootte 7.5 mm.

muisgrijze kniptor met mijten

Muisgrijze kniptor - Agrypnus murinus

De muisgrijze kniptor is een keversoort uit de familie kniptorren (Elateridae). De donkerbruine larven, ritnaalden genoemd, ontwikkelen zich in de bodem, waar ze zich voeden met plantwortels, wormen en larven van andere insecten. Net als alle kniptorren is deze soort in staat om liggend op de rug omhoog te springen, waarbij de dekschilden een klikgeluid maken. Dit zal de kever net zo lang herhalen tot hij op zijn poten land. Deze techniek gebruikt de kever ook om vijanden af te schrikken. Kniptorren kunnen niet vliegen vanaf de grond, daarvoor klimmen ze eerst naar een hoger punt alvorens ze de vleugels uitvouwen. Volwassen kevers zijn aanzienlijk minder vraatzuchtig dan de larven en voeden zich met plantaardig voedsel, zoals wortels en knollen, bloemen, nectar en bladeren.

muntschildpadtor

Muntschildpadtor - Cassida viridis

De muntschildpadtor is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae). Kevers en larven leven gezamenlijk op verschillende kruidachtige planten, zoals bijvoorbeeld salie, kruizemunt, brandnetels, munt, distels en andere composieten. In eigen tuin aangetroffen op watermunt in de vijver.

tapijtkevertje

Museumkever of tapijtkever - Anthrenus verbasci

De museumkever of tapijtkever is een kleine tot zeer kleine kever. De museumkever heeft zijn naam te danken aan zijn voedingspatroon als larve. Van nature zijn de larven van deze kever gespecialiseerde aaseters, die zich voeden met haar en veren. Dierlijke producten zoals wol, leer, veren, textiel en bont zijn dan ook niet veilig voor de larve. In de natuur wordt de larve vooral in vogelnesten aangetroffen. De volwassen kevers zetten hun eitjes af in voor de larve voedselrijke gebieden en zijn daarom in musea zeer gevreesd. De volwassen kevers zijn minder gevaarlijk. Zij voeden zich vooral met stuifmeel en nectar van bloemen. Eén generatie per jaar.

muskusboktor

Muskusboktor - Aromia moschata

Zeldzaam volgens Natuurpunt. Deze soort is aanwezig in vochtige biotopen met veel zachthout (wilg, populier). Aromia moschata ontwikkelt zich vooral in zieke, vaak door de wilgenhoutvlinder aangetaste wilgen. De ontwikkeling duurt minstens drie jaar. De kever dankt zijn naam aan de muskusgeur, die wordt afgegeven door geurklieren aan de achterborst en vroeger werd gebruikt om pijptabak te parfumeren.

neushoornkever

Neushoornkever - Oryctes nasicornis

De neushoornkever is een kever uit de familie van de bladsprietkevers. De larven leven in houtmolm, bij voorkeur bij iets hogere temperatuur (zoals een composthoop). De ontwikkeling van larve tot kever duurt 3 tot 5 jaar. Mannetjes hebben een gebogen hoorn op de kop ; deze hoorn ontbreekt bij vrouwtjes. Op één van de foto's zie je ook een neushoornkever zonder poten ; die is vermoedelijk door vogels bewerkt, om te dienen als voedsel.

oeverkortschildkever

Oeverkortschildkever - Paederus riparius

De oeverkortschildkever is een insect uit de familie kortschildkevers (Staphylinidae). De eitjes worden gelegd op vochtige substanties. De hele levenscyclus kan vier tot tien jaar duren. De oeverkortschildkever komt voor in habitats met grote hoeveelheden vliegenlarven, zoals bijvoorbeeld compost.

steilkopje onbekend

Oogvleksteilkopje - Cryptocephalus ocellatus

Grootte 2,4-3,6 mm. Voorhoofd tussen de ogen in de lengte gedeukt en zijdelings met twee kenmerkende losse driehoekige lichte vlekken. Halsschild spiegelglad, geheel zwart zonder metaalglans. Dekschilden met regelmatige stippelrijen, geheel zwart, ook de omslag. Poten geel. Komt voor op wilgen en andere bomen. Larven worden bij de Wegmier (Lasius niger) gevonden.

ostoma ferruginea

Ostoma ferruginea

Het kevertje is 7 tot 10mm lang en leeft op beschimmeld naaldhout. In Duitsland is het bekend als 'Rotrandige Schild-Jagdkäfer'. Deze waarneming was de eerste in België op waarnemingen.be

ovale stompkaak

Ovale stompkaak - Badister lacertosus

De ovale stompkaak (Badister lacertosus) is een keversoort uit de familie van de loopkevers (Carabidae).

pelskever

Pelskever - Attagenus pellio

De volwassen kever is 4 tot 6 mm lang, ovaal en heeft op beide dekschilden een witte stip. Op het halsschild bevinden zich 3 stippen. Ze hebben een haarbundel aan het achterlijf. De larven zijn 9 mm lang en gestreept. De larven voeden zich vooral met wolvezels en harig stof in wollen of gedeeltelijk wollen tapijten. Ook lederwaren en bont worden niet ontzien. De volwassen kevers voeden zich met stuifmeel en nectar. Ze komen voor in huizen, tuinen en vogelnesten. Ze kunnen in huizen behoorlijk wat schade aanrichten.

penseelkever

Penseelkever - Trichius zonatus

De penseelkever is een insect uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae). Er zijn ook andere soorten die sterk gelijken en penseelkever worden genoemd, juiste determinatie van de soort is zeer moeilijk. Het uiterlijk is verder kenmerkend; een zeer sterk behaard lichaam, behalve op de dekschilden die een kleur en tekening hebben van een wesp of bij en in combinatie met de beharing wordt menig predator op het verkeerde been gezet door deze vorm van mimicry. De beharing zorgt ook voor de overdracht van stuifmeel, waardoor deze kever een rol speelt in de bestuiving van bloemen. De penseelkever eet de zachtere delen van planten, liefst delen van witte bloemen, en de voorkeur gaat uit naar bepaalde schermbloemigen, hoewel ook andere planten worden gegeten, zoals els, meidoorn, margriet en liguster. De larve leeft in en van rottend hout en is tweejarig.

morychus aeneus

Pilkever / Morychus aeneus

Chlorobyrrhulus aeneus is een keversoort uit de familie pilkevers. Afmetingen : 4,8 mm (3,2 tot 4,8 mm). Larven en kevers voeden zich met mos.

Pilkever waarschijnlijk - Byrrhus pilula

Pilkever / Pilkever waarschijnlijk - Byrrhus pilula

De pilkever is een keversoort uit de familie pilkevers (Byrrhidae). Bij dreigend gevaar houden ze zich dood; ze kunnen poten en andere aanhangsels in groeven onderaan het lichaam intrekken zodat ze op een konijnenkeutel lijken. Ze leven in grassen en mossen en zijn erg traag. Grootte 7 tot 10 mm.

Byrrhidae, wellicht Simplocaria seminstriata

Pilkever / Simplocaria semistriata

Simplocaria semistriata is een keversoort uit de familie der pilkevers (Byrrhidae). Zeer klein kevertje (zie foto's en vergelijking met lucifertje).

agrilus cyannescens

Prachtkever - agrilus cyannescens

Agrilus cyanescens is een keversoort uit de familie prachtkevers (Buprestidae). Deze soort wordt soms ook de kamperfoelieprachtkever genoemd.

prachtkever

Prachtkevers / Prachtkever onbekend - familie Buprestidae

Prachtkevers, niet verder te determineren. Hulp is welkom.

grote tonderkever

Prachtzwamkever / Grote tonderkever - Tritoma bipustulata

Weinig informatie beschikbaar over deze kever.

ptinus rufipes

Ptinus rufifes

Ptinus rufipes behoort tot de diefkevertjes. Grootte 3.5 mm. Het kevertje op de foto is gevonden in klimop (in gevecht met een mier).

reebruine bladsnuitkever

Reebruine bladsnuitkever - Polydrusus cervinus

De behaarde bladsnuitkever is een gedrongen snuitkever. Het exoskelet is zwart en bedekt met goudgroene of goudbruine schubben. Deze schubben kunnen makkelijk worden verwijderd, waardoor beschadigde exemplaren aanzienlijk donkerder zijn. De behaarde bladsnuitkever leeft op takken van verschillende boomsoorten. De volwassen kever is van de lente tot de herfst actief. Ze voeden zich met boombladeren. De larve voedt zich met kropaar en andere grassoorten.

rietkever

Rietkever spec - familie Donaciinae

Rietkevers zijn een geslacht van kevers uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae). Alle soorten leven van planten, de larven leven onder water. Rietkevers komen vaak algemeen voor en kunnen in grote groepen worden aangetroffen. Ze kunnen schade aan waterplanten veroorzaken. Verdere determinatie dan rietkever was bij deze foto niet mogelijk.

rode aspergekever

Rode aspergekever - Crioceris duodecimpunctata

De rode aspergekever is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae). Ook bekend als: Twaalfpunts-aspergekever, Twaalfstippelig aspergehaantje, Twaalfstippelig aspergekevertje, Aspergekever, Aspergehaantje , Oranje aspergetorretje.

roestbruine bladsprietkever

Roestbruine bladsprietkever - Serica brunnea

De Roestbruine Bladsprietkever is een stuk kleiner dan de Meikever, vrijwel onbehaard en tamelijk egaal bruin. De engerling leeft twee jaar in de grond en knaagt aan graswortels. Komt vooral voor in zandstreken

cassida

Roestige distelschildpadkever - Cassida vibex

De roestige distelschildpadkever (Cassida vibex) is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae).

roodaarskniptor

Roodaarskniptor - Athous haemorrhoidalis

De roodaarskniptor is een kever die behoort tot de familie kniptorren (Elateridae). De roodaarskniptor is een planteneter die leeft van grassen en bloemen van verschillende planten. Bij verstoring laat de kever zich - zoals alle kniptorren - op de grond vallen en houdt zich dood. Als de kever op de rug belandt, wordt met het typische klikgeluid een 'sprongetje' gemaakt en draait de kniptor zich om in de lucht zodat hij op de buik geland wordt. De larven zijn bruin en langwerpig en worden zoals alle kniptorrenlarven ritnaalden genoemd. Ze eten plantenwortels maar ook rottend plantaardig materiaal.

roodgezoomd goudhaantje

Roodgezoomd goudhaantje - Chrysolina sanguinolenta

Het roodgezoomd goudhaantje is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae).

roodschildkever

Roodschildkever - Lygistopterus sanguineus

Het imago is 7 tot 11 mm lang, de zijkanten van het pronotum en de elytra zijn helderrood, de rest is zwart. Volwassenen exemplaren zijn dol op aan de zon blootgestelde bloemen of lage planten. Larven voeden zich met kleine ongewervelde dieren in rotte bladverliezende stammen, stronken...

roodtipbasterdweekschildkever

Roodtipbasterdweekschildkever - Malachius bipustulatus

De Roodtipbasterdweekschildkever komt veel voor op bloemen in de tuin. Hij jaagt op andere insecten, maar knabbelt ook graag aan stuifmeel. Oorspronkelijk een soort van velden en weilanden met wilde bloemen, maar thans ook veel te zien in parken en tuinen. Grootte 6 mm. Voorafgaand aan de paring gebruikt het mannetje zijn antennetjes om zijn sex-feromonen over te brengen naar het vrouwtje ; voor de paring zijn ze dan bezig met een soort stierengevecht, zoals op de foto's te zien is. Als basterdweekschildkevers zich bedreigd voelen scheiden zij geurstof af. Deze geurstof schrikt de vijanden af. De larven jagen op andere insectenlarven en we vinden ze vooral in koeienvlaaien en vermolmd hout.

Rouwende gouden tor

Rouwende gouden tor - Oxythyrea funesta

De ruim één centimeter grote rouwende gouden tor (Oxythyrea funesta) is een zwarte kever. Hij heeft een schild met witte vlekken die onregelmatig zijn verdeeld. Je kan de rouwende gouden tor van mei tot en met juni tegenkomen. De kever is zeldzaam volgens waarnemingen.be. Soms noemt men deze kever ook "witgevlekte rozenkever", omdat hij vooral op rozen zou afkomen.

rozemarijngoudhaan

Rozemarijngoudhaan - Chrysolina americana

5,9-7,6 mm. Het rozemarijngoudhaantje is een exoot die goed is ingeburgerd. De kevers zijn afkomstig uit het Middellandse Zeegebied waar ze algemeen zijn. Waarschijnlijk zijn ze hier terecht gekomen via handelsverkeer of mensen die plantjes uit Zuid-Frankrijk, Italië, Spanje mee naar huis nemen. Hoewel het prachtige kevers zijn, brengen rozemarijngoudhaantjes (zowel de kevers als de larven) veel schade toe aan allerlei kruidachtige planten uit de lipbloemenfamilie waaronder tijm, rozemarijn, lavendel en salie.

rozenkever

Rozenkever of Johanneskever - Phyllopertha horticola

De Johanneskever is een kever uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae), en wordt ook rozenkever of tuinkever genoemd. De kever gelijkt op de verwante meikever en junikever, maar blijft kleiner, en is vrij sterk behaard zelfs op de dekschilden. De kever zelf eet plantendelen waaronder bloemknoppen en wordt als schadelijk gezien. De larve echter, vanwege de vorm engerling genoemd, is veel schadelijker en vreet aan de wortels van planten, waaronder grassen. Al te grote aantallen kunnen een gazon compleet ruïneren doordat het gras los komt te liggen of afsterft, maar ook omdat vijanden als vogels en mollen het grasveld omploegen op zoek naar een maaltje.

ruigkever

Ruigkever of wolkever - Lagria hirta

De wolkever, ook wel ruigkever is een kever die behoort tot de onderfamilie wolkevers (Lagriidae) in de familie zwartlijven (Tenebrionidae). Grootte 7 tot 10 millimeter. De kever heeft een typisch uiterlijk; zeer langwerpige dekschilden die dicht en vrij borstelig behaard zijn met een gele beharing, de rest van het lichaam is eveneens behaard, maar dit is door de zwarte kleur minder goed te zien. De volwassen kever leeft van plantaardig materiaal als nectar en stuifmeel en kan vliegen, waardoor de soort vaak op bloemen wordt aangetroffen. De larve leeft op de bodem tussen het humus van rottend plantaardig materiaal. De wolkever komt voor in vochtige, begroeide terreinen als open plekken in bossen en graslanden.

kleine julikevers

Sallandkever - Hoplia philanthus

In Belgie is deze soort algemeen. De Sallandkever is een bladsprietkever. De junikever is bijna twee keer zo groot als de Sallandkever. De larve (engerling) van deze soort leeft in graszoden en is vrij dik, gekromd en een paar centimeter lang. Het lijf is wittig en de kop van de larve is bruin en heeft 3 paar poten. De soort wordt samen met de kleine rozenkever vaak aangetroffen in golfterreinen, sportvelden en gazons. De leeftijd van de larve/Engerling is voor de Sallandkever 2 jaar.

schijnboktor, Oedemera

Schijnboktor - Oedemera lurida/virescens

Dit is de verzamelsoort voor de BeNeLux voor waarnemingen van Oedemera lurida en Oedemera virescens. Deze beide soorten zijn van foto niet (of nauwelijks) uit elkaar te houden. Ze verschillen subtiel in grootte ( O. virescens gemiddeld iets groter), maar wel met enige overlap.

0

Schimmelkever - Eledona agricola

Een soort schimmelkever (?). Grootte 2 - 3 mm. Het ganse jaar te vinden in hout/houtschors, maar altijd in de buurt van Laetiporus sulphureus (zwavelzwammen). De kever zou van het vruchtvlees van deze zwam leven.

glischrochylus quadrosignatus

Schorsglanskever / Glyschrohylus quadrosignatus

Schorsglanskever, ook gevlekte glanskever of vierpuntschorsglanskever. Familie Nitidulidae. Meet tot 6,5 mm en komt voor onder schors van naaldbomen waar hij jacht maakt op schorskevers.

schorskevers

Schorskevers - familie Scolytidae

Schorskevers (Scolytidae) of bastkevers leven tussen de schors en het hout van een boom. De larve van de schorskever maakt eerst een gaatje in de buitenste schorslaag en vreet zich dan door het zachte delingsweefsel (cambium). Hieronder maken de larven al etend een gangenstelsel, ze eten van het weefsel en het oppervlakkige spinthout en scheiden het boormeel weer uit. Aan de structuur van het boormeel en het vraatbeeld is te zien welke keversoort het gemaakt heeft.

schrijvertje

Schrijvertje - Gyrinus natator

Het schrijvertje, ook wel draaikever is een kever uit de familie Gyrinidae. Grootte 5 tot 7 millimeter. Opmerkelijk zijn de tweedelige ogen, de kever heeft er namelijk vier; het bovenste deel kijkt boven water uit naar prooien en houdt vijanden als vogels in de gaten, het onderste deel kijkt onder water en dient om hongerige vissen aan te zien komen. Het schrijvertje kan zeer goed zwemmen, zowel op het wateroppervlak als onder water, de kever maakt boven water draaiende, lus-achtige zigzagbewegingen. Ook kan de kever zich onder water vasthouden aan ondergedoken objecten om even te schuilen. Het schrijvertje neemt een luchtbel mee onder water. In geval van nood kan de kever ook nog vliegen, hij is dus zowel op als in het water en in de lucht te vinden, maar vliegen doet hij zelden. Het voedsel wordt alleen op het wateroppervlak gevangen en leeggezogen, en bestaat uit allerlei kleine dieren die in het water vallen en niet kunnen zwemmen. Ook prooien die net onder het wateroppervlak hangen, zoals muggenlarven worden gegrepen.

slakkenaaskever

Slakkenaaskever - Phosphuga atrata

De Slakkenaaskever is een aaskever met een lengte tot 16 mm. Hij heeft een volledig zwart afgeplat lichaam en een snuitvormig verlengde kop. Hij komt algemeen voor in vochtige bossen waar hij zich voedt met huisjesslakken. De kever bijt eerst de slak tot deze zich in het huisje terugtrekt. Vervolgens wordt een verteringssap in het huisje gespoten, waarna de kever de verteerde eetbare brij oplikt.

Bepoederde waterroofkever

Slijktor - Rhantus suturalis

Rhantus suturalis is een duikkever (lengte> 12,5 mm). Komt voor in stilstaande waters zoals vijvers, watertroggen en de randen van meren en zwembaden die in de zomer uitdrogen. Deze habitats zijn ook de broedplaatsen van muggenlarven, die het favoriete voedsel zijn van deze kever. Ze kunnen heel goed vliegen, en zo gemakkelijk ontsnappen aan een zwembad dat uitdroogt en naar een andere migreert. Ze nemen lucht onder hun vleugels zodat ze ademen als ze onder water jagen. Ze zwemmen met hun grote achterpoten en peddelachtige voeten.

smalbuikje of  ? eikenprachtkever

Smalbuikje onbekend - Agrilus spec.

Meer informatie ontbreekt.

Sneeuwbalhaantjes of viburnumkevers

Sneeuwbalhaantje of viburnumkever - Pyrrhalta viburni

Het sneeuwbalhaantje of viburnumkever is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae). Het kevertje komt vooral voor op de verschillende soorten Viburnum (sneeuwbalstruiken), o.m. op de Gelderse roos en de Viburnum tinus. De larven kunnen nogal wat bladschade veroorzaken.

Gewone populierensnuitkever waarschijnlijk

Snuitkever - Dorytomus spec tortrix of taeniatus

Deze kever is een mineerkevertje ; er zijn 40 soorten van de kever in Europa. Deze kever zou de gewone populierensnuitkever (tortrix) of de Dorytomus taeniatus kunnen zijn. De larven van deze soorten boren in katjes (vooral de vrouwelijke), die daardoor misvormd raken en voortijdig afvallen. Waardplanten : wilg.

snuitkever mogelijk dorytomus dejeani

Snuitkever - Dorytomus dejeani

Larven in de katjes, vooral de mannelijke; verpopping in de bodem. Ovipositie al in het najaar. Waardplanten : wilgen, Salicaceae, monofaag

snuitkever phyllobius specimen

Snuitkever - Phyllobius specimen

Niet verder te determineren dan groene bladsnuitkever of verwant (ongeveer 15 soorten). Grootte 5-10 mm. Komt voor in bossen en bosschages en allerlei terreinen. De kevers eten van bladeren van verschillende loofbomen en kruiden, zelden naaldbomen. De larven ontwikkelen zich onderaards op boomwortels en de wortels van enige kruidachtige planten.

snuitkevertje

Snuitkever / Ceutorhynchus erysimi

Bladmineerkevertje. De larve boort in de bladsteel, ook wel de hoofdnerf, en van de bladbasis en hoofdnerf stralen gangen de bladschijf in. De larve kan via de stengel van het ene blad naar het ander verhuizen. Vooral in de grondbladeren. Waardplanten: kruisbloemigen, oligofaag.

mineerkever Dorytomus spec

Snuitkever / Mineerkever - Dorytomus spec

Deze kever is een mineerkevertje. De juiste ondersoort is niet determineerbaar ; er zijn 40 soorten van de kever in Europa. De larven van deze soorten boren in katjes (vooral de vrouwelijke), die daardoor misvormd raken en voortijdig afvallen. Waardplanten : wilg.

Otiorhynchus snuitkever

Snuitkever / Otiorhynchus spec.

Otiorhynchus is een keversoort uit de familie Curculionidae. Larven en kevers van verschillende ondersoorten vormen soms een plaag. Larven voeden zich met plantenwortels. Volwassen kevers kunnen niet vliegen, en voeden zich met bladeren.

snuitkever Otiorhyncus raucus

Snuitkever / Otiorhyncus raucus

Otiorhynchus is een keversoort uit de familie Curculionidae. Larven en kevers van verschillende ondersoorten vormen soms een plaag. Larven voeden zich met plantenwortels. Volwassen kevers kunnen niet vliegen, en voeden zich met bladeren.

Polydrusus spec

Snuitkever / Polydrusus spec.

Polydrusus is een grote familie van snuitkevers, met tientallen soorten in Europa. Ze worden gemakkelijk verwisseld met Phyllobius, waar ze nochtans niet zo kort mee verwant zijn.

Snuitkever onbekend

Snuitkever onbekend

Snuitkevers, niet verder te determineren.

spartelkever mordellistena neuwaldeggiana

Spartelkever - Mordellistena neuwaldeggiana

Mordellistena neuwaldeggiana is een keversoort uit de familie spartelkevers (Mordellidae). De kevers zijn te vinden op bloemen en kruiden in de rand van zonnige houtkanten en open plaatsen in loofbos. De wijfjes boren met de stekel in hout en leggen daar de eireren. Men heeft larven gevonden in linde, en in andere soorten loofhout.

spartelkever Mordellochroa abdominalis

Spartelkever / Mordellochroa abdominalis

Grootte : 6,0 mm (4,5 tot 6,0 mm). De kevers ontwikkelen zich in rot hout, de kevers zelf zijn te vinden op schermbloemigen.

spartelkever

Spartelkever / Spartelkever spec. - familie Mordellidae

Niet verder te determineren. Spartelkevers, ook wel sparteltorren of stekelkevers genoemd, zijn een familie van kevers. De familie omvat ongeveer 2300 soorten waarvan er 24 inheems zijn in Nederland. Ze worden zo genoemd vanwege de schokkende beweging die ze maken als ze proberen te ontsnappen als ze gevangen zijn door een predator.

Megatoma undata

Spekkever / Megatoma undata

Megatoma undata is een keversoort uit de familie spekkevers (Dermestidae). De soortnaam undata verwijst naar de twee golvende banden van witte haren op de fijn zwartbehaarde dekschilden. De soort wordt aangetroffen op vermolmd hout van berken en wilgen; soms ook aan oud houtwerk in huizen.

spiegelkever onbekend

Spiegelkever / Hololepta plana of onbekend

Hololepta plana is een kever uit de familie spiegelkevers (Histeridae). De geslachtsnaam Hololepta is samengesteld uit de Griekse woorden hólos en leptós en betekent 'zeer plat'. De soortnaam plana is afgeleid van het Latijnse planus, wat ook 'plat' betekent. Hololepta plana komt wijdverspreid voor in het grootste deel van Europa. De kever heeft een glanzend zwart, sterk afgeplat lichaam en is acht tot negen millimeter groot. Zowel de larven als de imago's leven onder loszittende schors van bomen van zacht hout, zoals populieren. Hier jagen zij op andere ongewervelde dieren.

spitsnuittor spitsmuisje spec Apionidae

Spitsnuittor spitsmuisje spec - familie Apionidae

De Apionidae zijn een keverfamilie in de groep van de Curculionoidea. De Nederlandse naam voor leden van deze familie is 'spitsmuisjes' en ze lijken op snuitkevers. Wereldwijd zijn ongeveer 1900 soorten beschreven.

steilkopjes Cryptocephalus ocellatus

Steilkopje - Cryptocephalus ocellatus

Cryptocephalus ocellatus is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae). Zeer klein kevertje (3mm).

stinkende kortschildkever

Stinkende kortschildkever - Ocypus olens

De stinkende kortschildkever is een insect uit de familie kortschildkevers (Staphylinidae). Staphylinus olens. De stinkende kortschildkever komt regelmatig voor in tuinen vanwege de vele schuilplaatsen. Bij verstoring wordt een dreighouding aangenomen; de kaken worden open gesperd, de tasters steken recht vooruit en de staart wordt net als bij een schorpioen naar voren gekromd. Indien de predator niet onder de indruk is, wordt een stinkende, melkwitte vloeistof afgescheiden. Het is echter niet de staart die te vermijden valt maar de stevige bovenkaken waarmee een pijnlijke beet gegeven kan worden. Het voedsel bestaat uit kleine ongewervelden, soms ook wel aas en plantendelen, waarvan de zachtere delen door de stevige kaken worden verknipt en tot papje vermalen; hardere delen worden niet gegeten.

stokroossnuitkever

Stokroossnuitkever - Rhopalapion longirostre

De stokroossnuitkever is een kever die behoort tot de familie van de Apionidae. Grootte 3 tot 4 millimeter. Vrouwelijke exemplaren vallen op door hun zeer lange snuit (of rostrum) die bijna dezelfde lengte heeft als het lichaam. De snuit van mannelijke exemplaren is zo lang als de kop en halsschild (pronotum) samen. De 'snuit' is in werkelijkheid een extreme vergroeiing van monddelen. Aan het uiteinde hiervan bevinden zich de kaken waarmee de kever eet en 'eigangen' knaagt. Deze soort leeft monofaag op stokroos. Volwassen exemplaren eten het zacht weefsel van de zaden, bladeren en bloemen. De larven van de stokroossnuitkever ontwikkelen zich in de zaden. De stokroossnuitkever komt uit Klein-Azië en uit zuidelijk Eurazië. Als exoot heeft de kever Europa in korte tijd veroverd. Hij komt algemeen voor in tuinen en terreinen met verwilderde stokrozen

Strophosomuskever

Strophosomuskever - Strophosoma melanogrammum

De bronzen snuitkever, gevlekte snuittor of grauwbruine bladsnuittor (Strophosoma melanogrammum) is een keversoort uit de familie snuitkevers . De soort leeft in Europese loof- en naaldbossen en leeft van bladeren, knoppen en jonge scheuten. De volwassen kever is vanaf eind april op een grote verscheidenheid aan boomsoorten te vinden, waar hij zich voedt met bladeren, knoppen en jonge scheuten. De bronzen snuitkever is een triploïde keversoort die zich parthenogenetisch voortplant. De eieren worden in de bodem gelegd, waarna na tien tot vijftien dagen de larven uitkomen. Zij blijven in de grond en voeden zich met wortels van kruidachtige planten als ridderzuring en bochtige smele In augustus vindt de verpopping plaats. De kevers van het voorgaande jaar sterven in september of oktober, terwijl de nieuwe generatie overwintert.

teunisbloemaardvlo

Teunisbloemaardvlo - Altica oleracea

De Teunisbloemaardvlo behoort tot de bladhaantjes. De kever meet 3 tot 3,8 mm. Hij is langovaal. De bovenkant is metaalglanzend groen of blauwgroen. De poten zijn zwart. De kever komt van april tot oktober vrij algemeen voor op Teunisbloemsoorten. De larven zijn gefotografeerd op teunisbloem en zijn daarom te onderscheiden van andere keverlarven.

truffelkever

Truffelkever / Anisotoma humeralis

De Truffelkevers (Leiodidae) zijn een familie van kevers uit de superfamilie Staphylinoidea. Grootte 2.7 tot 4,7 mm. De familie omwat enkele duizenden soorten en is een relatief onbekende groep van kevers. De kevers leven van schimmels en rottend materiaal, een aantal soorten wordt ook gevonden in de nesten van vogels en zoogdieren waar ze leven van de afvalstoffen van de gastheer.

tweekleurige bloemkever

Tweekleurige bloemkever - Isomira murina

Leeft in omgeving van bosranden en struiken. Isomira murina is een voornamelijk schemerige en nachtactieve kever die vooral op (bloeiende) struiken te vinden is. De kevers vliegen ook 's nachts naar kunstmatige lichtbronnen. Voedsel: van imago: verdorde bladeren, stuifmeel, dode insecten.

tweekleurige glansloper

Tweekleurige glansloper - Stenolophus teutonus

Loopkever soort. Vochtige biotopen. Weinig meer informatie beschikbaar.

tweekleurige smalboktor

Tweekleurige smalboktor - Stenurella melanura

Blijkbaar ook zwartstreepsmalbok genaamd. De soort is te vinden in bossen en open landschappen waarin oud- en enigszins vochtig dood hout aanwezig is en bermen of bosranden met bloeiende planten aanwezig zijn. Ontwikkelt zich zowel in loof- als naaldhout. De larven ontwikkelen zich in dode twijgen, takken, dunne stammetjes en aan de oppervlakte gelegen wortels van dood, enigszins vochtig en verrot hout, vooral ook in hout dat op de bodem ligt. De ontwikkeling duurt twee jaar.

tweetandige dennenschorskever

Tweetandige dennenschorskever - Pityogenes bidentatus

Deze kever leeft van dood en levend hout van grove dennen (Pinus sylvestris). De kever legt eieren onder de bast, waarna de larven gangen maken onder de schors. Normaal verdedigt de boom zich door de aanmaak van hars, maar de kever kiest zwakke aangetaste bomen, die zich minder kunnen verdedigen.

tweevlekkige snelkever

Tweevlekkige snelkever - Notiophylus biguttatus

De tweevlekkige snelkever is een keversoort uit de familie van de loopkevers (Carabidae). Ook tweevlekspiegelloppkever. Voorkomen in bossen vooral op zonnige plekken. Hij heeft een voorkeur voor enigszins humeuze bodem, veel aangetroffen in tuinen en parken. De larven, die uitsluitend springstaarten schijnen te eten. Behalve op springstaarten jagen de adulten in de strooisellaag ook op mijten.

larve veelkleurig hertshooigoudhaantje

Veelkleurig hertshooigoudhaantje - Chrysolina varians

Vermoedelijk de larve van het veelkleurig hertshooigoudhaantje, een van de bladhaantjes. Eet bladeren, larven ontwikkelen zich in één maand, waardoor elk seizoen er meerdere generaties komen.

Dalopius marginatus

Veldmestkever onbekend - Aphodius

Dit is ook een bladsprietkever. Determinatie is niet mogelijk, vandaar veldmestkever onbekend.

veranderlijke boktor

Veranderlijke Boktor - Phymatodes testaceus

Deze boktor wordt vooral gevonden in bossen, langs wegranden of bij houtopslagplaatsen. De soort wordt ook in huizen in niet ontschorste eiken haardblokken aangetroffen. De larve leeft onder de schors van dode stammen en takken van vooral eik, maar ook beuk, haagbeuk, kastanje, iep, hazelaar, wilg, vuilboom, wijnstok en fruitbomen worden genoemd. De ontwikkeling duurt twee jaar.

Viervlekbrandnetelsnuitkever

Viervlekbrandnetelsnuitkever - Nedyus quadrimaculatus

Klein kevertje, 2 tot 3 mm groot, op brandnetel. Leeft in vochtige omgeving, bosranden en vochtige weiden. Bij storing laat de kever zich vallen. De larve leeft in de stengel en de bladeren van de brandnetel. Verpopping in de bodem.

viervlekkig aziatisch lieveheersbeestje

Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje - Harmonia axyridis f. spectabilis

5-9 mm. Zeer variabel lieveheersbeestje met een deuk dwars over de achterkant van de dekschilden. Een van oorsprong Aziatische soort die in Europa is ingevoerd als plaagbestrijder is in korte tijd een van de algemeenste Nederlandse lieveheersbeestjes geworden. Voedsel - Bladluizen, schildluizen, kevers en hun larven en poppen, ook kannibalistisch.

2016.12 viervlekschorsloopkever site.jpg

Viervlekschorsloopkever - Dromius quadrimaculatus

De schorsloopkever of viervlekschorsloopkever is een keversoort uit de familie van de loopkevers (Carabidae). Lengte 5-6 mm. Over het algemeen voorkomend in loofbos en naaldbos, bebost weiland en parken, tuinen enz.

spartelkever viltbandkevertje

Viltbandkevertje - Variimorda villosa

De spartelkevers zijn allemaal kleine kevertjes, waarvan het lijfje uitloopt in een scherpe punt. Er komen een kleine twintig soorten voor. Je kunt het kevertje heel vaak op bloemen aantreffen, ook in je eigen tuin. De viltachtige banden over de schildjes kunnen allerlei kleuren hebben. Grootte 5 tot 8 mm lang, inclusief de "staartpunt". De larven leven in dood, rottend populierenhout.

vogelnestkever

Vogelnestkever - Anthrenus pimpinellae

De vogelnestkever (Anthrenus pimpinellae) is een keversoort uit de familie spekkevers (Dermestidae). Dit kevertje wordt slechts 3 mm groot. Imago`s leven van nectar. De larven leven van de keratine die o.a. in vogelveren zit. Keratine is een vezeleiwit dat voorkomt bij dieren. Ze worden vaak aangetroffen in de nesten van huismussen.

vuurboktor

Vuurboktor - Pyrrhidium sanguineum

Zwarte kop, poten en antennes. Rode beharing en rood lichaam. Keverlarven zijn te vinden onder de schors in dode takken en boomstammen, met een voorkeur voor eikenhout. Het vrouwtje is groter dan het mannetje. April - mei. Lengte 6 - 15 mm.

kevertje Helophorus

Waterkever (landkever) / Helophorus spec.

Er zijn veel op elkaar lijkende soorten. Van 2 tot 9 mm. Het kevertje op de foto werd dood teruggevonden in de tuin.

waterleliekever

Waterleliehaantje - Galerucella nymphaeae

Het waterleliehaantje is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae).

weekschildkever cantharis cryptica of pallida

Weekschildkever - Cantharis cryptica/pallida

Geen exacte determinatie mogelijk tussen de twee soorten.

Cantharis decipiens

Weekschildkever - Cantharis decipiens

Eén van de ongeveer 6 soorten gelige en gelig bruine soldaatjes of weekschildkevers. Soms aangeduid met Geel Soldaatje, maar dat is onjuist, omdat alleen Cantharis livida recht heeft op de Nederlandse naam Geel Soldaatje.

Axinotarsus pulicarius

Weekschildkever / Axinotarsus pulicarius

Kevertje uit de familie van de Malachiidae (Bastaardweekschildkevers). Grootte 3,3-3,7mm. Leeft op bloeiende grassen.

weekschildkevertje malthinus flaveolus

Weekschildkever / soldaatje - Malthinus flaveolus

Malthinus flaveolus is één van de bekendste soorten soldaatjes. Grootte : heel klein, ongeveer 4 mm. Ze vallen op door het gele uiteinde van de vleugels.

wilgengalsnuitkevers

Wilgengalsnuitkever - Archarius salicivorus

Snuitkevertje, enkele mm groot, gevonden op wilg.

wilgenprachtkevertje

Wilgenprachtkever - Trachys minutus

De wilgenprachtkever is een kleine (2,8 – 3,5 mm) brede kever met donkere dekvleugels. Hij komt vaak voor op wilg (salix). De eitjes worden door het wijfje meestal afgezet op behaarde bladeren van loofbomen waarbij elk ei met zwarte substantie bedekt wordt. De larven mineren in de bladeren. De winter wordt doorgebracht als volwassen kever.

wilgenvlosnuitkever

Wilgenvlosnuitkever - Tachyerges salicis

Een snuitkevertje. Meer info ontbreekt.

witte boksnuitkever

Witte boksnuitkever - Platystomos albinus

UIt de familie van de boksnuittorren. De kever ziet er uit of hij helemaal is beschimmeld en uit zijn dekschelden komen ook nog eens haarbosjes. Ook de kop is vaak wit behaard. Het mannetje heeft vrij lange sprieten. De kever komt voor op dode stammen van loofbomen. De larve voedt zich met door zwammen aangetast loofhout, bij voorkeur eiken, beuken, berken, elzen en wilgen. Er wordt een gang in het hout geknaagd, waarin de larve zich uiteindelijk ook verpopt.

wormzaadhaantje

Wormkruidhaantje - Galeruca tanaceti

Het wormkruidhaantje is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae) en behoort tot het geslacht Galeruca. Kever van 6 tot 10 mm. De vrouwtjes zijn groter dan de mannetjes.

zesstippelvalkever

Zesstippelvalkever - Cryptocephalus sexpunctatus

De zesstippelvalkever is een keversoort uit de familie bladhaantjes (Chrysomelidae).

zwart soldaatje

Zwart soldaatje - Cantharis obscura

Cantharis obscura is een van de verschillende zwarte soldaatjes. De soort vindt je vooral in eiken. Er zijn twee identieke soorten, die je alleen kan herkennen onder de microscoop : Cantharis paradoxa en Cantharis obscura. Zowel de larven als de volwassen dieren zijn soms schadelijk, omdat ze vreten van net uitlopende blaadjes en bloesems. Anderzijds staan er ook andere insecten op het menu, waaronder bladluizen. Grootte van 9 tot 13 mm.

pterostichus spec (maar neig naar P. Niger)

Zwarte streeploopkever? - Pterostichus Niger ?

De zwarte streeploopkever, ook grote zwartschildkever genoemd, is een keversoort uit de familie van de loopkevers (Carabidae). Vooral talrijk in allerhande niet te open terreintypen, met name (loof)bossen, kapvlakten en hoge kruidenvegetaties, op vrij vochtige bodem. Ook in heggen, tuinen en parken, maar minder in cultuurweiden en akkers. Een uitsluitend carnivore soort, die vooral leeft van insectenlarven.

zwartkoptandklauw

Zwartkoptandklauw - Calathus melanocephalus

De zwartkoptandklauw of roodborstloopkever (Calathus melanocephalus) is een keversoort uit de familie van de loopkevers.

zwartkopvuurkever

Zwartkopvuurkever - Pyrochroa coccinea

De zwartkopvuurkever is een insect uit de familie vuurkevers of Pyrochroidae. Een andere veel gebruikte benaming is zaagsprietkever of soms vuurkever.Grootte 15 tot 20 millimeter. De zwartkopvuurkever leeft in liefst bossige omgevingen. De larven leven twee tot drie jaar in rottend hout van diverse boomsoorten. In tegenstelling tot veel andere in dode en vermolmde bomen levende larven lusten ze echter geen hout, maar juist de hout-etende larven van andere insecten zoals boktorren en andere dieren als wormen. Het zijn dus echte jagers en hebben stevige kaken en zes kleine pootjes. De volwassen kevers eten voornamelijk stuifmeel en andere plantendelen.

Nalassus laevioctostriatus

Zwartlijfkever - Nalassus laevioctostriatus

Nalassus laevioctostriatus is een keversoort uit de familie zwartlijven (Tenebrionidae). De volwassen kever leeft onder los schors, met name van oude eiken, maar ook van andere bomen. Hij leeft met name van groene algen van het geslacht Pleurococcus, die hij op het schors en mogelijk in korstmossen vindt. De larven foerageren in vochtig bosgrond, meestal in de buurt van rottend hout.

zwartpuntsmalbok

Zwartpuntsmalbok - Strangalia melanura

De Zwartstreepsmalbok komt voor in bosranden en langs bospaden, vooral in heidegebieden. De kever bezoekt graag bloemen. De larve ontwikkelt zich in 2 jaar in verschillende vermolmde loof- en naaldhoutsoorten, vooral in dunnere takjes.

zwarttip-smalboktor

Zwarttip-smalboktor - Paracorymbia fulva

De soort komt vooral voor bij wilgen- en populierenopstanden op terreinen met weinig begroeiing, zoals braakliggende terreinen en weg- en akkerranden. De kevers zijn ook in tuinen aangetroffen. Paracorymbia fulva is bekend van hybride populieren, ratelpopulier, eik, beuk en tamme kastanje. De larve leeft vermoedelijk in stronken en mogelijk in rotte takken.