fotoalbum

Home » fotoalbum » Mossen en korstmossen
bekertjesmos

Bekertjesmos - Cladonia Fimbriata

Zij leven veelal op dood hout, maar kunnen ook op de bodem voorkomen. Een korstmos is een samenlevingsvorm van een alg en een schimmel. Dit wordt 'symbiose' genoemd. De schimmel beschermt de alg tegen vraat en uitdroging en bepaalt vaak ook de groeivorm. Zij leven van suikers, die door de alg wordt aangemaakt.

vliegenstrontjesmos

Gewoon purperschaaltje - Lecidella elaeochroma

Gewoon purperschaaltje is een korstmos in de familie Lecanoraceae. Hij groeit op jonge bomen met een gladde schors, of op de gladde delen van bomen met een ruwe schors. Het wordt zowel in bossen als op vrijstaande loofbomen aangetroffen

dooiermos

Groot dooiermos - Xanthoria parietina

Groot dooiermos, ook wel steenkorstmos, is een veel voorkomende en opvallende soort korstmos. De gele kleurstof parietinezuur werd vroeger wel gebruikt als verfstof. Het groot dooiermos komt vooral voor op basische substraten, en is bijvoorbeeld zeer algemeen in gebieden met intensieve veehouderij: de aanwezigheid van ammoniak bevordert de groei. Het groeit op schors van bomen, op steenachtige ondergrond als beton, baksteen en stoeptegels en zelfs op asbest en op het asfalt van rustige wegen.