fotoalbum

Home » fotoalbum » Libellen en waterjuffers
bruine winterjuffer vrouw

Bruine winterjuffer - Sympecma fusca

De volwassen juffers komen in het najaar uit, om de winter op allerlei beschutte plekken door te brengen. Komt voor bij stilstaande wateren met dichte oeverbegroeiing van bijvoorbeeld riet en lisdodde. De eitjes worden afgezet in drijvende dode plantenresten.

blauwe glazenmaker vleugels

Libel / Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea

Bij stilstaand water, ook bij tuinvijvers. Dikwijls - met indrukwekkende vliegmanoeuvres - jagend in de omgeving van water. De larven zijn niet minder gevaarlijk. Zij kunnen zelfs kikkervisjes overmeesteren.

bloedrode heidelibel

Libel / Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum

Algemeen bij stilstaand water. Onderscheidt zich van andere soorten heidelibellen door de zwarte poten, bloedrood en iets knotsvormig achterlijf en rode neus. Legt eieren in tandem.

bruinrode heidelibel

Libel / Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum

De bruinrode heidelibel heeft een eenjarige levenscyclus en overwintert als ei. De eieren komen in het voorjaar uit, waarna de larven zich snel ontwikkelen. De larven leven in ondiep water tussen waterplanten en op de bodem, waar ze onder meer op muggenlarven jagen. Bruinrode heidelibellen vertonen ongeveer hetzelfde gedrag als de meeste andere heidelibellen. Jonge dieren zijn in de wijde omtrek van het voortplantingswater aan te treffen, zittend en jagend op kleine insecten in ruige vegetatie. Geslachtsrijpe mannetjes vliegen bij het water en gaan regelmatig zitten op uitstekende stengels in de oevervegetatie. Ze speuren naar vrouwtjes voor de paring. Mannetjes die dichtbij komen worden meestal verjaagd. De eitjes worden vliegend in tandempositie afgezet, in het water.

waterjuffer

Libel / diverse

Enkele foto's van libellen, van lege larvenhuidjes van libellen, en libellenlarven, die niet toegewezen konden worden aan een bepaalde soort.

heidelibel spec

Libel / Heidelibel spec - Familie: Libellulidae (Korenbouten)

De foto's tonen heidelibellen. Deze kunnen niet verder gedetermineerd worden dan heidelibel spec.

metaalglanslibel

Libel / Metaalglanslibel - Somatochlora metallica

Jonge larven leven vooral tussen waterplanten, oudere larven vooral op de bodem tussen dood plantenmateriaal. De larven overwinteren twee of drie keer, alvorens uit te sluipen. Volwassen mannetjes patrouilleren boven het water en verdedigen hun ‘territorium’ fel tegen andere mannetjes, waarbij ze regelmatig stil blijven hangen in de lucht. Wanneer een mannetje uit een ‘territorium’ verdwijnt wordt zijn plaats snel door een ander mannetje opgevuld. Vrouwtjes gedragen zich veel minder opvallend en zijn soms laag vliegend tussen de oevervegetatie waar te nemen tijdens de ei-afzet.

platbuik

Libel / Platbuiklibel - Libellula depressa

Het zeer brede achterlijf is bij het mannetje blauw berijpt, bij het vrouwtje geelbruin. De libellen zijn zeer beweeglijk, en bezoeken steeds weer hetzelfde uitkijkpunt om uit te kijken naar prooi en vrouwtjes. De larven hebben meestal twee jaar nodig voor hun ontwikkeling.

steenrode heidelibel detail

Libel / Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum

Het mannetje is helderrood, het vrouwtje meestal bruin. Veelal nog laat vliegend in de herfst. Eieren worden afgelegd in tandemvlucht. De volgende generatie komt al in de volgende zomer uit.

uitsluipen libel

Libel / uitsluipen libel

Enkele fases van het uitsluipen van een libel.

ontluiken libel7

Libel / Uitsluipen viervleklibel - Libellula quadrimaculata

Op de foto's zie je verschillende fasen van het uitsluipen van de libel, vanaf het uitkruipen uit de larvenhuid, tot het volledig oppompen van de vleugels.

viervleklibel

Libel / Viervleklibel - Libellula quadrimaculata

Komt voor bij stilstaand water. Warmt zich - zittend op een uitkijkplaats - graag op in de zon. Bij het eieren leggen vliegt het vrouwtje, bewaakt door het mannetje, met wippende bewegingen boven het wateroppervlak.

gewone pantserjuffer vrouwtje

Pantserjuffer / Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa

Vooral bij stilstaand water, zoals tuinvijvers. Vliegen vaak met twee gekoppeld, waarbij het mannetje het vrouwtje met zijn grijptang in de nek pakt, ook terwijl het vrouwtje bezig is met de eileg.

houtpantserjuffer

Pantserjuffer / Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis

In zithouding houden pantserjuffers hun vleugels half gespreid, in tegenstelling tot andere juffers. De houtpantserjuffer kiomt vooral voor langs stilstaand en zwakstromend water. De volwassen dieren verkiezen ruige oevervegetatie als jachtterrein. De houtpantserjuffer zet haar eieren af in de schors van bomen en struiken langs de oever. De legboor van het vrouwtje is voorzien van een zaagrand, waarmee zij door het hout heen kan boren. De dieren vormen een tandem voor de paring en de eileg. Uit het eitje komt een prolarve, een tussenstadium tussen ei en echte larve, die op het droge kan overleven. De prolarve laat zich uit de boom of struik in het water vallen, waar de prolarvehuid onmiddellijk openscheurt en de larve tevoorschijn komt.

waterjuffer5

Uitsluipen waterjuffer

Op de foto's zie je verschillende fasen van het uitsluipen van de waterjuffer, de uit het water gekropen larve, het uitkruipen uit de larvenhuid, tot het volledig oppompen van de vleugels.

bosbeekjuffer

Waterjuffer / Bosbeekjuffer - Calopteryx virgo

Beekjuffers behoren tot de meest opvallende verschijningen onder de Vlaamse libellen. Mannetjes hebben een donkerblauw lichaam en zwarte vleugels met een blauwe schijn. De vrouwtjes hebben een groen tot bruin metaalglanzend lichaam. Bosbeekjuffers worden 45 tot 49 mm groot. Het liefst vertoeft de bosbeekjuffer aan natuurlijke, langzaam stromende (bos)beken met een heel goede waterkwaliteit. De bosbeekjuffer leeft maar enkele weken. Er is dan ook geen tijd te verliezen om zich voort te planten. Om een vrouwtje aan te trekken, laat het mannetjes de rode stip aan de onderkant van zijn achterlijf zien. Daarna, tijdens de balts, zet het mannetje de achtervolging in op het vrouwtje. Na de paring zet het vrouwtje haar eitjes af in waterplanten, en daarvoor duikt ze soms volledig onder water. De jonge bosbeekjuffertjes (nimfen) zijn vrij groot en opvallend slank gebouwd. Ze zijn ‘s nachts actief en verbergen zich vrij diep onder water in de oeverplanten. Het duurt 2 jaar voor de jonge juffertjes volgroeid zijn. Net voor ze definitief volgroeid zijn, verlaten ze het water.

paringswiel van koraaljuffers

Waterjuffer / Koraaljuffer - Ceriagrion tenellum

Zeldzaam volgens Natuurpunt, maar wordt de laatste jaren meer en meer opgemerkt. De dieren vormen meestal een tandem voor de paring en de eileg. De koraaljuffer vraagt een zeer specifiek voortplantingsbiotoop: ondiep, zuiver en stilstaand of licht stromend water met een rijke veenmossenvegetatie. De soort is dan ook typisch voor voedselarme vennen.

lantaarntjes

Waterjuffer / Lantaarntje - Ischnura elegans

Lantaarntjes worden vaak gezien bij stilstaand of langzaam stromend water. De vrouwtjes zetten hun eitjes alleen af op waterplanten. De larven zijn roofzuchtig, en leven tussen de waterplanten. In warme jaren kunnen soms twee of drie generaties volwassen worden.

larve waterjuffer

Waterjuffer / onbekend larven

De larven van een (tot heden) onbekende waterjuffer.

 vuurjuffer

Waterjuffer / Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula

Komen voor in stilstaand en langzaam stromend water. Jonge larven maken tussen de planten jacht op kleine diertjes, grotere larven liggen lui op de bodem op de loer. In de herfst zijn de meeste larven volwassen, zodat in het voorjaar de vuurjuffers als een van de eerste uitsluipen.

watersnuffel

Waterjuffer / Watersnuffel of azuurwaterjuffer - Enallagma cyathigerum

Komt voor langs stilstaand water. Worden vaak gezien als 'paringswiel'. Het mannetje houdt het vrouwtje vast tijdens het eitjes leggen tegen de waterplanten.

 weidebeekjuffer vrouw

Waterjuffer / Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens

Het mannetje is blauw gekleurd, het vrouwtje groen. Mannetjes bezetten een territorium. Ze controleren de omgeving, jagen andere mannetjes weg, en maken vrouwtjes het hof. De larven leven onder water tussen wortels en planten.