fotoalbum

Home » fotoalbum » Nachtvlinders
aangebrande spanner

Aangebrande spanner - Ligdia adustata

De aangebrande spanner (Ligdia adustata) is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Leeft voornamelijk op zandgronden. De soort overwintert als pop. De waardplant van de aangebrande spanner is wilde kardinaalsmuts. De vlinder kent twee generaties.

agaatvlinder rups

Agaatvlinder - Phlogophora meticulosa

Noctuidae - uilen. De vlinder vliegt in twee generaties per jaar. De eerste generatie van april tot juni en de tweede van juli tot november. De waardplanten van de rupsen zijn vooral brandnetel, dovenetel, klimop en zuring. De agaatvlinder overwintert als rups of pop.

appeltak

Appeltak - Campaea margaritaria

De appeltak (Campaea margaritaria, syn. Campaea margartitata) is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. De vlinder vliegt in twee generaties, de eerste in mei en juni en de tweede in augustus. De rups heeft verschillende loofbomen als waardplant, zoals eik, berk, prunus en meidoorn. De winter wordt als rups doorgebracht op een tak van de waardplant waarvan de zachte bast kan worden gegeten.

beervlinder rups

Beervlinder onbekend

Beervlinder - Arctiidae. Een rups van een beervlinder verpopte zich, vooraleer ze kon gedermineerd worden. Eventuele determinatiehulp altijd welkom.

berkenbrandvlerkvlinder

Berkenbrandvlerkvlinder - Pheosia gnoma

De Berkenbrandvlerkvlinder (Pheosia gnoma) is een vlinder uit de familie van de tandvlinders (Notodontidae). De vlinder overwintert als pop onder de grond. De waardplant van de vlinder is de berk. De brandvlerkvlinder is een vrij gewone soort die verspreid over het hele gebied voorkomt.

berkeneenstaart

Berkeneenstaart - Drepana falcataria

De berkeneenstaart is een nachtvlinder uit de familie Drepanidae, de eenstaartjes. De spanwijdte bedraagt tussen de 27 en 35 millimeter. De voornaamste waardplant van de rups is berk. Daarnaast wordt soms ook de zwarte els door de rupsen gebruikt. Elk jaar vliegen twee generaties, de eerste van april tot en met juni en de tweede van juni tot en met augustus. Het is een algemene vlinder.

berkenwintervlinder

Berkenwintervlinder - Operophtera fagata

De vlinder vliegt in het najaar. Rupsen hebben vooral berk en beuk als waardplant, maar ook andere loofbomen. Komt in Vlaanderen enkel voor in de Limburgse Kempen.. Bossen, heide en struwelen.

bessenglasvlinder

Bessenglasvlinder - Synanthedon tipuliformis

De bessenglasvlinder is een insect uit de familie wesp- of glasvlinders. De spanwijdte bedraagt 17 tot 20 millimeter. De rups komt voor op bessenstruiken, maar ook op wilde kardinaalsmuts. De rupsen leven van de bast en het hout van de planten. De soort overwintert als rups meestal in een tak.

bessentakvlinder rups

Bessentakvlinder - Eulithis mellinata

De bessentakvlinder is een (dagactieve) nachtvlinder uit de familie van de Geometridae, de spanners. Waardplanten van de bessentakvlinder komen uit het geslacht Ribes, m.n. aalbes, maar ook bosbes. De soort komt verspreid over het hele gebied voor.

bleke eenstaart

Bleke eenstaart - Falcaria lacertinaria

De bleke eenstaart is een nachtvlinder uit de familie van de Drepanidae, de eenstaartjes. De soort overwintert als pop in een opgevouwen blad. De waardplanten van de bleke eenstaart zijn berk en els. De bleke eenstaart is een vrij algemene soort, die verspreid over het hele gebied voorkomt. De soort kent twee generaties.

bleke grasworteluil

Bleke grasworteluil - Apamea lithoxylaea

De bleke grasworteluil is een nachtvlinder uit de familie van de nachtuiltjes. De vlinder heeft een spanwijdte van 43 tot 50 millimeter. De vlinder komt voor op droge weiden en graslanden. De rups leeft van de wortels en stengels van een grote verscheidenheid aan grassoorten.

bont schaapje

Bont schaapje - Acronicta aceris

Het bont schaapje (Acronicta aceris) is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. De voorvleugellengte bedraagt tussen de 18 en 22 millimeter. Het bont schaapje heeft opvallende rupsen, die zich meestal verpoppen in dood hout. De soort overwintert als pop, blijft soms meerdere jaren “overliggen”. Het bont schaapje heeft als waardplanten allerlei loofbomen, zoals eik, paardenkastanje, Spaanse aak en berk.

bonte worteluil

Bonte worteluil - Agrotis vestigialis

De bonte worteluil is een nachtvlinder uit de familie van de uilen, de Noctuidae. De bonte worteluil gebruikt diverse kruidachtige planten als waardplant. De rups overwintert. De bonte worteluil is in België een niet zo gewone soort, alleen in de duinen is de soort algemeen. De vlinder kent één generatie.

boogsnuituil

Boogsnuituil - Herminia grisealis

De boogsnuituil is een nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae). Hij overwintert als pop. De boogsnuituil heeft als waardplanten allerlei struiken en loofbomen, zoals eik, els, berk, meidoorn, gewone vogelkers, hazelaar, braam en bosrank. De rups eet ook van afgevallen blad. De boogsnuituil is een algemene soort, die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder kent één generatie.

bosbesuil

Bosbesuil - Conistra vaccinii

De bosbesuil is een nachtvlinder uit de familie van de uilen, de Noctuidae. Het uiterlijk van de vlinder is zeer variabel, de soort is vooral door de vleugelvorm van andere gelijktijdig vliegende bruine uilen te onderscheiden. Hij overwintert als imago. De bosbesuil heeft als waardplanten allerlei loofbomen en struiken en in latere stadia ook kruidachtige planten. De bosbesuil is een vrij algemene soort die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder kent één generatie.

braamvlinder rups

Braamvlinder - Thyatira batis

De braamvlinder is een nachtvlinder uit de familie van Drepanidae, de eenstaartjes. Waardplanten van deze vlinder zijn planten uit het geslacht braam. De braamvlinder komt in heel Europa vrij algemeen voor in bosrijk gebied. De vliegtijd is van mei tot en met juli en heel soms een tweede generatie in augustus.

brede w-uil

Brede w-uil - Lacanobia w-latinum

Komt vooral voor in graslanden en heiden De rups leeft van allerlei houtachtige en kruidachtige planten. De vlinder is zeldzaam volgens waarnemingen.be.

breedbandhuismoeder

Breedbandhuismoeder - Noctua fimbriata

De breedbandhuismoeder is een nachtvlinder uit de familie van de uilen, de Noctuidae. Hij overwintert als jonge rups. De breedbandhuismoeder heeft als waardplanten allerlei kruidachtige planten als zuring en brandnetel en soms ook houtige lage planten. De breedbandhuismoeder is een algemene soort, die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder kent één jaarlijkse generatie. Op de foto's kan je zien hoe de vlinder zijn/haar tong uitrolt, om een suikerachtige vloeistof op te nemen.

bruine grijsbandspanner rups

Bruine grijsbandspanner - Cabera exanthemata

De bruine grijsbandspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. De soort overwintert als pop in de strooisellaag. De rupsen van de bruine grijsbandspanner eten van allerlei loofbomen en struiken, met een voorkeur voor populier en wilg. Het is een algemene nachtvlinder. De vlinder vliegt in twee generaties.

bruine herfstuil

Bruine herfstuil - Agrochola circellaris

De bruine herfstuil is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. Hij overwintert als ei. De bruine herfstuil heeft als waardplanten allerlei loofbomen, zoals iep en populier, en in een later stadium ook diverse kruidachtige planten. De bruine herfstuil is een algemene soort, die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder kent één generatie.

bruine snuituil

Bruine snuituil - Hypena proboscidalis

De bruine snuituil is een middelgrote donkerbruine, slankgebouwde nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), met een ver naar voren stekende pen (soort snuit). In rusthouding driehoekig van vorm met een rechte scheidslijn midden over de vleugels. Deze vlinder is wijdverbreid en zeer talrijk. Ze komen voor in parken, tuinen, vochtig laagland en langs de oevers van meertjes, het liefst in vochtige brandnetelrijke gebieden. Er zijn twee generaties. Ze vliegen overdag nauwelijks, alleen als ze opgeschrikt worden proberen ze zich gauw te verstoppen. In de vlucht lijken het wel spanners. De rupsen leven op brandnetel, hop en zevenblad.

bruine vierbandspanner

Bruine vierbandspanner - Xanthorhoe spadicearia

De bruine vierbandspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. De vlinder vliegt in twee generaties. De waardplanten komen voornamelijk uit de geslachten Polygonum, Vaccinium en Galium. De vlinder is algemeen.

bruine wapendrager

Bruine wapendrager - Clostera curtula

De bruine wapendrager is een vlinder uit de familie van de tandvlinders (Notodontidae), die verspreid over Europa voorkomt, tot aan Siberië. De vlinder overwintert als pop tussen het afgevallen blad van de waardplant, na met dat blad van de boom gevallen te zijn. De waardplanten van de bruine wapendrager zijn de populier, met name ratelpopulier, en wilg. De bruine wapendrager is een gewone soort die verspreid over het hele gebied voorkomt. Hij vliegt in twee generaties.

bruine zwartstipuil

Bruine zwartstipuil - Xestia baja

De bruine zwartstipuil is een nachtvlinder uit de familie van de uilen (Noctuidae). De rups van de bruine zwartstipuil is te vinden van augustus tot mei en overwintert. Hij is polyfaag op vooral kruidachtige, maar ook houtige planten en zelfs loofbomen. De vlinder kent één jaarlijkse generatie. De bruine zwartstipuil is bij ons een niet zo algemene soort.

brummelspanner rups

Brummelspanner - Mesoleuca albicillata

De brummelspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. De naam van deze spanner verwijst naar de waardplant, brummel is een oud-Nederlands woord voor braam. Hij overwintert als pop. De brummelspanner heeft als waardplanten braam en framboos. De brummelspanner is een schaarse soort, die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder kent één generatie.

buxusmot poppen

Buxusmot - Cydalima perspectalis

De buxusmot is een in Europa nieuw gevestigde vlinder uit de familie grasmotten (Crambidae). De rups komt voor op de zwarte moerbei (Morus nigra) en op de buxus (Buxus sempervirens), en kan daar veel schade aanrichten. De vleugels van de mot hebben een halfdoorschijnende witte kleur met een donkerbruine rand. Er is ook een zeldzame, geheel bruine variant. De mot heeft een spanwijdte van ongeveer 4 cm. De rupsen worden ongeveer 4 cm groot en zijn felgroen met een zwarte kop, het lijf heeft een patroon van zwarte stippen en zwarte en lichte lengtestrepen. De pop is aanvankelijk felgroen met donkere strepen en vlekken; hij verkleurt later naar crèmekleurig met bruin. De rups van de buxusmot leeft van de buxus, die voor de meeste dieren, inclusief mensen, giftig is. De buxusmot legt de eieren in de bladeren van de plant, waarop de rupsen zich van binnenuit een weg vreten naar buiten. Daardoor is het vaak pas te laat te zien dat de struik een plaag heeft. De struik kan door vraat alle bladeren verliezen. De buxusmot vormt zo een bedreiging voor de buxus. De buxusmot kan ook voorkomen op de zwarte moerbeiboom.

dennenpijlstaart

Dennenpijlstaart - Sphinx pinastri

De dennenpijlstaart is een vlinder uit de familie pijlstaarten (Sphingidae). Het zijn grote, forsgebouwde vlinders met een lange roltong. De spanwijdte bedraagt tussen de 70 en 90 millimeter. De waardplanten van de rups zijn onder andere de grove den, alpenden, Siberische den en de fijnspar. Voedselplanten van de vlinder zijn onder andere kamperfoelie-soorten, zoals hier op de foto.

dennenuil

Dennenuil - Panolis flammea

De dennenuil is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. Hij overwintert als pop. Naaldbossen, parken en tuinen vormen de habitat voor deze vlinder. De dennenuil heeft als waardplanten allerlei naaldbomen, zoals vooral de grove den. Soms ook de Europese lork. De rups kan worden gevonden in de periode van mei tot juli. Nadat de eieren in groepen op de naalden zijn afgezet, leven de rupsen aanvankelijk in groepen, maar later alleen. De dennenuil is een algemene soort, die verspreid over het hele gebied kan worden waargenomen. De vlinder kent één generatie.

donker brandnetelkapje

Donker brandnetelkapje - Abrostola triplasia

Het donker brandnetelkapje is een nachtvlinder die behoort tot de nachtuiltjes. De wetenschappelijke naam triplasia verwijst naar de driedeling van de voorvleugel door de dwarslijnen. De soort lijkt sterk op het brandnetelkapje. De vlinder vliegt van begin mei tot half augustus. De spanwijdte van de vleugels is 32 tot 38 mm. De overwintering gebeurt als pop.

donker klaverblaadje

Donker klaverblaadje - Macaria alternata

Het donker klaverblaadje is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. De vlinder vliegt in twee genereaties. Waardplanten van de rups zijn verschillende soorten loofbomen met een voorkeur voor de berk en wilg. Het donker klaverblaadje is een algemene vlinder.

donkere marmeruil

Donkere marmeruil - Deltote pygarga

De donkere marmeruil is een nachtvlinder die ook overdag actief kan zijn uit de familie Noctuidae, de nachtuiltjes. Vliegtijd van de enige generatie per jaar is van mei tot en met juli. Rupsen leven van verschillende planten uit de grassenfamilie. Het is een algemene soort.

donkere wapendrager

Donkere wapendrager - Clostera pigra

De donkere wapendrager is een vlinder uit de familie van de tandvlinders (Notodontidae). De vlinder overwintert als pop tussen het afgevallen blad van de waardplant, na met dat blad van de boom gevallen te zijn. De waardplanten van de donkere wapendrager zijn wilg en populier, met name ratelpopulier. De donkere wapendrager is in onze streek een vrij gewone soort. Hij vliegt in twee jaarlijkse generaties.

donsvlinder rups

Donsvlinder - Euproctis similis

De donsvlinder is een nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie donsvlinders (Lymantriinae). De vlinder is sneeuwwit met aan het achterlijf een goudgele pluk haren. Vrouwtjes zijn iets groter dan de mannetjes. Daarnaast onderscheidt het mannetje zich van het vrouwtje door de bruinige vlek aan de vleugel. In boomrijke gebieden is de vlinder algemeen. Tijdens de vliegtijd, die loopt van juli tot augustus, neemt de vlinder geen voedsel meer tot zich. De waardplanten van de rupsen zijn onder andere de meidoorn en de sleedoorn. De lange haren van de rupsen irriteren sterk en kunnen dus beter niet worden aangeraakt.

driehoekuil

Driehoekuil - Xestia triangulum

De driehoekuil is een nachtvlinder die behoort tot de uilvlinders. De vleugels zijn vaalbruin en op de voorvleugels zitten de karakteristieke zwarte vlekken. Eén vlek is in tegenstelling tot wat de naam suggereert vierkant en de andere twee min of meer driehoekig. De spanwijdte van de vleugels is 36 tot 46 mm. De rups is polyfaag en heeft onder meer als waardplanten berk, sleedoorn, zuring, meidoorn, braam, framboos en boswilg. De vlinder overwintert als rups en verpopt in de grond. De vlinder heeft één generatie per jaar.

drielijnuil

Drielijnuil - Charanyca trigrammica

De drielijnuil is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. De voorvleugellengte bedraagt tussen de 15 en 17 millimeter. De soort komt voor in heel Europa. Hij overwintert als rups. De verpopping vindt ondergronds plaats. De drielijnuil heeft als waardplanten allerlei kruidachtige planten, zoals centaurie, paardenbloem en weegbree. De vlinder kent één generatie.

rupsje drietand

Drietand - Acronicta tridens

De drietand is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. De imago is moeilijk van de psi-uil te onderscheiden, voor een zekere determinatie is veelal microscopisch onderzoek van de genitaliën nodig. De rupsen zijn echter wel goed van elkaar te onderscheiden. De soort overwintert als pop, blijft soms meerdere jaren “overliggen”. De drietand heeft als waardplanten allerlei loofbomen en struiken, zoals sleedoorn, meidoorn, roos, dwergmispel, wilg en eik. De drietand is in België een niet zo algemene soort, die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder kent één generatie.

drievlekspanner

Drievlekspanner - Stegania trimaculata

De drievlekspanner is een vrij zeldzame spanner. Komt voor in landbouwgebieden met populieren (= de waardplant). De vlinders vliegen vooral rond boomkruinen (en komen af op licht).

dromedaris rups

Dromedaris - Notodonta dromedarius

De dromedaris is een nachtvlinder uit de familie Notodontidae, de tandvlinders. Hij overwintert als pop. De dromedaris heeft hazelaar, berk, els en eik als waardplanten. De dromedaris is een algemene soort, die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder kent twee generaties.

dubbelstipvoorjaarsuil

Dubbelstipvoorjaarsuil - Anorthoa munda

De dubbelstipvoorjaarsuil is een nachtvlinder uit de familie van de uilen (Noctuidae). De vlinder overwintert als pop in een cocon in de grond. De waardplanten van de dubbelstipvoorjaarsuil zijn loofbomen en allerlei houtige planten, zoals eik, wilg, ratelpopulier, gewone es, Spaanse aak, hop en kamperfoelie. De dubbelstipvoorjaarsuil is een gewone soort die verspreid over het hele gebied voorkomt. De vlinder heeft één generatie.

dwegstipspanner

Dwergstipspanner - Idaea fuscovenosa

De dwergstipspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. De voorvleugellengte bedraagt tussen de 9 en 11 millimeter. Hij overwintert als rups. De dwergstipspanner heeft als waardplanten mossen, maar de rups leeft ook van afgevallen blad. De dwergstipspanner is in België een vrij algemene soort, die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder kent jaarlijks één generatie.

egale dwergspanner

Egale dwergspanner - Eupithecia absinthiata

De egale dwergspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. De soort is moeilijk op naam te brengen. De egale dwergspanner gebruikt allerlei kruidachtige planten als waardplanten, waaronder duizendblad, bijvoet, koninginnenkruid, jacobskruiskruid, guldenroede. en struikhei. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

egale stipspanner

Egale stipspanner - Idaea straminata

De egale stipspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners (Geometridae). De egale stipspanner gebruikt diverse kruidachtige planten als waardplanten. De rups is te vinden van juli tot mei en overwintert. Er is jaarlijks een generatie die vliegt van eind juni tot in augustus. Soms vliegt er een tweede generatie tot halverwege september.

eikendwergspanner

Eikendwergspanner - Eupithecia dodoneata

Vrij algemeen voorkomend. Waardplanten zomereik, ook meidoorn. Soort overwintert als pop. Biotoop : oude bossen, houtkanten, stuwelen.

eikenprocessierups

Eikenprocessierups - Thaumetopoea processionea

De eikenprocessierups of eikenprocessievlinder is een nachtvlinder uit de familie tandvlinders (Notodontidae), onderfamilie processievlinders (Thaumetopoeinae). De rups van deze soort is in het bezit van voor de mens gevaarlijke brandharen. De rups komt vooral op eiken voor. De eitjes van de rups komen uit in het voorjaar, zodra de eerste jonge eikenbladeren tevoorschijn komen. De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met (brand)haren en uitwerpselen. De rupsen verplaatsen zich 's nachts, op zoek naar voedsel, waarbij zij in lange stroken dicht bij elkaar voortkruipen, wat doet denken aan een processie van mensen. Overdag keren de rupsen terug naar hun nesten. De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen van. Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten. De haren kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen.

eikentandvlinder

Eikentandvlinder - Peridea anceps

De eikentandvlinder is een nachtvlinder uit de familie Notodontidae, de tandvlinders. Hij overwintert als pop. De eikentandvlinder heeft als waardplant de eik. De eikentandvlinder is een algemene soort, die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder kent één generatie.

eikenuiltje

Eikenuiltje - Dryobotodes eremita

Het eikenuiltje is een nachtvlinder uit de familie van de uilen, de Noctuidae. Het eikenuiltje gebruikt vooral eik en soms hazelaar en meidoorn als waardplanten. De rups is te vinden van april tot juni. De soort overwintert als ei. De soort vliegt in een generatie. Het eikenuiltje is een zeldzame soort. De vlinder kent één generatie.

elzenuil rups

Elzenuil - Acronicta alni

De elzenuil is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. Hij overwintert als pop. De soort heeft allerlei loofbomen als waardplanten, zoals els, iep, berk, beuk, wilg en eik. De elzenuil is redelijk zeldzaam. De vliegtijd is van mei tot begin juli, en soms een tweede generatie in juli en augustus.

fijnspardwergspanner

Fijnspardwergspanner - Eupithecia tantillaria

Grootte 9 -11 mm. De soort overwintert als pop. Waardplanten : vooral fijnspar, jeneverbes, europese lork en grove den. Komt vooral voor in naaldboomaanplantingen.

gamma uil

Gamma-uil - Autographa gamma

De gamma-uil is een onopvallend bruin uilvlindertje. Ze komen overal voor waar nectarrijke bloemen te vinden zijn. In onze streek is de gamma-uil een trekvlinder. De vlinders trekken in het voorjaar vanuit het Middellandse Zeegebied naar het noorden en koloniseren Midden- en Noord-Europa. Een deel van de vlinders trekt in september en oktober weer naar het zuiden. In tegenstelling tot veel van zijn soortgenoten vliegen de gamma-uilen ook overdag. Hij brengt veel tijd door op bloemen en is soms in grote aantallen te vinden op klavervelden. Hij plant zich hier in de zomermaanden voort. De rupsen van de gamma-uil zijn polyfaag en leven van een groot aantal soorten kruiden.

geelbruine bandspanner

Geelbruine bandspanner - Plagodis pulveraria

De geelbruine bandspanner is een nachtvlinder uit de familie van de Geometridae, de spanners. De soort overwintert als pop in de strooisellaag. De geelbruine bandspanner heeft diverse loofbomen, zoals eik, wilg en berk, als waardplanten. De geelbruine bandspanner is een zeer zeldzame soort. Hij vliegt in twee generaties.

geelbruine herfstuil

Geelbruine herfstuil - Agrochola macilenta

Grootte 14 tot 16 mm. Vlinder vliegt van half september tot begin december. Rups leeft op diverse loofbomen en struiken. De soort overwintert als ei op de waardplant.

geelbruine houtuil

Geelbruine houtuil - Lithophane socia

De geelbruine houtuil is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). Zeldzaam. Komt voor in loofbossen en parken. Waardplanten zijn diverse loofbomen en struiken, waaronder eik, wilg, berk, appel, paardenkastanje, braam en liguster; soms kruidachtige planten. De soort overwintert als vlinder, verborgen achter losse boomschors of op een andere beschutte plaats.

geellijnsnuituil (Trisateles emortualis)

Geellijnsnuituil - Trisateles emortualis

De geellijnsnuituil is een vlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae). Vrij zeldzaam. Komt voor in bossen (met name open plekken en bosranden), struwelen en windsingels. Waardplanten zijn eik; minder vaak beuk en tamme kastanje; ook afgevallen blad van deze bomen. Vliegt in twee generaties. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

geelvleugeluil

Geelvleugeluil - Thalpophila matura

De geelvleugeluil is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. Hij overwintert als rups. De geelvleugeluil heeft als waardplanten allerlei soorten uit de grassenfamilie, zoals borstelgras, beemdgras en zilverhaver. De geelvleugeluil is een algemene soort. De vlinder kent één generatie per jaar.

gegolfde spanner

Gegolfde spanner - Hydria undulata

De gegolfde spanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners (Geometridae). De gegolfde spanner gebruikt bosbes en wilg als waardplanten. De rups is te vinden in augustus en september. De soort overwintert als pop. Er is jaarlijks een generatie. De gegolfde spanner is een vrij algemene soort.

 gekraagde grasuil

Gekraagde grasuil - Mythimna ferrago

Deze nachtvlinder komt voor in vochtige open gebieden zoals grasland, open bossen en tuinen. Hij heeft als waardplant diverse zachte grassen. Meestal één generatie.

rups gele tijger

Gele tijger - Spilosoma lutea

De gele tijger is een nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie beervlinders (Arctiinae). De vlinder overwintert als pop in de strooisellaag. Waardplanten van de gele tijger zijn vele planten, struiken en bomen, onder andere grote brandnetel, kamperfoelie, framboos, hop, zuurbes, pruim en berk. De gele tijger komt voor langs bosranden, op vochtige graslanden en in tuinen. De gele tijger is een gewone soort, die verspreid over het hele gebied voorkomt. Er is één generatie per jaar. Op de foto's zie je ook eitjes en jonge rupsjes ; de eitjes werden afgezet door een vrouwtje gele tijger in een doosje (in afwachting van een fotosessie). Achteraf kwamen de rupsjes uit, en die zijn weer in de natuur vrijgelaten.

gelijnde grasuil

Gelijnde grasuil - Tholera decimalis

De gelijnde grasuil is een nachtvlinder uit de familie van de uilen. De vlinder komt voor boven zandgrond en ruig grasland. De larven zijn 's nachts actief en eten dan van verschillende grassoorten. Er is één generatie per jaar.

Gemarmerd heide-uiltje

Gemarmerd heide-uiltje - Elaphria venustala

Het gemarmerd heide-uiltje is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). Vrij algemeen. Komt vooral voor op zandgronden, bossen, heiden, wegbermen en andere open plaatsen. Als waardplanten zijn er diverse kruidachtige en houtachtige planten, waaronder brem, struikhei, tormentil en vijfvingerkruid. Vliegt in één generatie. De rups foerageert bij voorkeur op de bloemen van de waardplant. De soort overwintert als pop in een cocon op de grond of tussen de wortels in de grond.

geoogde worteluil

Geoogde worteluil - Agrotis clavis

De geoogde worteluil is een nachtvlinder uit de familie van de Noctuidae, de uilen. De soort overwintert als rups. De geoogde worteluil heeft allerlei kruidagchtige planten, waaronder klaver, paardenbloem en zuring, als waardplant. De geoogde worteluil is een vrij gewone soort, die verspreid over het hele gebied voorkomt. De vliegtijd is van halverwege mei tot en met augustus in één generatie, of in enkele jaren twee generaties.

gepluimde spanner

Gepluimde spanner - Colotois pennaria

De gepluimde spanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners, de Geometridae. Er is sprake van een zeker seksueel dimorfisme in de kleur van de vleugels: die van de mannetjes zijn meer oranjebruin, die van de vrouwtjes meer grijsbruin. De soort overwintert als ei. De gepluimde spanner heeft diverse bomen als waardplant, met een voorkeur voor eik. De gepluimde spanner is een gewone vlinder, die verspreid over het hele gebied voorkomt. De vliegtijd is van begin september tot eind november in één generatie.

gerande spanner

Gerande spanner - Lomaspilis marginata

De gerande spanner is een dagactieve nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. De vlinder is algemeen, en komt voor in parken, tuinen, loof- en gemengde bossen, vooral in vochtige, wat schaduwrijke gebieden. De camouflagevlekken zijn uiterst effectief, de vlinders zien eruit als vogelpoepjes. Ze worden door vogels zelden herkend. De rupsen leven op populier, wilg en hazelaar.

gerimpelde spanner

Gerimpelde spanner - Macaria liturata

Vrij algemeen voorkomende nachtvlinder, vooral op zandgronden. Heeft als waardplant diverse soorten naaldbomen. Vliegt in twee generaties.

gestippelde houtvlinder

Gestippelde houtvlinder - Zeuzera pyrina

De gestippelde houtvlinder is een nachtvlinder uit de familie Cossidae, de Houtboorders. De draadvormige antennen van het mannetje zijn onderaan geveerd, maar die van het vrouwtje geheel draadvormig. Ze vliegen weinig en vrij onbeholpen. Komt vrij algemeen in België voor. De gestippelde houtvlinder komt vooral voor langs bosranden, in boomgaarden en in siertuinen. De rups leeft in takken en stammen van jonge bomen. Na twee tot drie jaar bouwt de rups een popkamer en bekleedt deze met fijn spinsel. In het voorjaar verpopt de rups. De pop heeft over het gehele lijf doornkransen, waarmee deze zich kan voortbewegen. Net voordat de pop uitkomt duwt deze zich naar buiten. Waardplanten zijn o.a. beuk, appel, sporkehout, gewone es en maretak.

gestippelde oogspanner

Gestippelde oogspanner - Cyclophora punctaria

De gestippelde oogspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. De soort overwintert als pop. Waardplanten van de gestippelde oogspanner zijn eik en berk. Vrij algemene vlinder, in twee generaties.

gestreepte goudspanner

Gestreepte goudspanner - Camptogramma bilineata

De gestreepte goudspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. De vlinder komt algemeen voor. De gestreepte goudspanner vliegt in één tot twee generaties per jaar. Voedselplanten voor de rups zijn diverse kruidachtige planten, onder andere vogelmuur en planten uit de duizendknoopfamilie.

getande spanner

Getande spanner - Odontopera bidentata

De getande spanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners, de Geometridae. Hij overwintert als pop. De getande spanner heeft als waardplanten allerlei struiken en loofbomen. De getande spanner is een zeldzame soort, die verspreid over het hele gebied op zandgronden kan worden gezien. De vlinder kent jaarlijks één generatie.

getekende gamma uil

Getekende gamma-uil - Macdunnoughia confusa

Komt op verschillende plaatsen voor. De rups heeft als waardplanten diverse kruidachtige planten, waaronder brandnetel, dovenetel, kamille en absintalsem. De vlinders zijn zowel overdag als 's nachts actief.

gewone bandspanner

Gewone bandspanner - Epirrhoe alternata

De gewone bandspanner is een dagactieve nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Het is een algemeen voorkomende vlinder. De waardplant van de vlinder zijn planten uit het geslacht walstro. De gewone bandspanner vliegt in twee generaties.

gewone dwergspanner

Gewone dwergspanner - Eupithecia vulgata

Variabele dwergspanner, vrij algemeen. Rupsen leven vooral van de afgevallen bladeren van de waardplanten (kruidachtige planten, houtige planten en loofbomen).

gewone gouduil

Gewone gouduil - Xanthia icteritia

De gewone gouduil is een nachtvlinder uit de familie van de uilen, de Noctuidae. Hij overwintert als ei. De gewone gouduil heeft wilg en populier als waardplanten, later stapt de rups ook wel over naar kruidachtige planten. De gewone gouduil is een algemene soort.. De vlinder kent één generatie.

gewone grasuil

Gewone grasuil - Luperina testacea

Noctuidae – uilen. De gewone grasuil (Luperina testacea) is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. Het uiterlijk van de imago is tamelijk variabel. Als imago neemt het dier geen voedsel meer op. De soort overwintert als rups. De gewone grasuil heeft diverse planten uit de grassenfamilie en ook granen als waardplanten. De vlinder kent één generatie die vliegt van halverwege juli tot begin oktober.

gewone spikkelspanner rups

Gewone spikkelspanner - Ectropis crepuscularia

De gewone spikkelspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. De soort overwintert als pop in de grond. De gewone spikkelspanner heeft diverse loofbomen als waardplant. De gewone spikkelspanner is een heel gewone soort die verspreid over het hele gebied voorkomt. Per jaar worden twee generaties voortgebracht, soms is er een derde generatie.

gewone stofuil

Gewone stofuil - Hoplodrina respersa

Deze uil heeft diverse waardplanten, zoals muur, dovenetel, sleutelbloem... Hij komt vooral voor in graslanden, bosachtige gebieden en tuinen. Hij is zeer algemeen.

gewone velduil

Gewone velduil - Agrotis segetum

De gewone velduil is een nachtvlinder uit de familie van de Noctuidae, de uilen. De vlinder heeft een voorvleugellengte van 16 tot 21 millimeter. De soort overwintert als rups die doorgaat met eten als het niet vriest. De gewone velduil heeft allerlei kruidachtige planten als waardplant. Ze kan schadelijk zijn voor de landbouw. De gewone velduil is een gewone soort, die verspreid over het hele gebied voorkomt. De vliegtijd is van mei tot halverwege november in twee generaties.

gewone worteluil

Gewone worteluil - Agrotis exclamationis

De gewone worteluil behoort tot de familie van de nachtvlinders. Deze vlinder is wijdverbreid en een van de talrijkste soorten uilen. Ze komen voor in parken, tuinen, graslanden, op hellingen en andere open niet te natte plekken. Ze vliegen in een tot twee generaties. Overdag zijn ze moeilijk waar te nemen en houden zij zich verborgen. Als ze bij toeval ontdekt en gestoord worden verdwijnen ze snel en af en toe huppelend in het dichte gras zonder op te vliegen. De rupsen leven van grassen, kruiden en worteltjes. De vlinders en rupsen worden graag gegeten door insecteneters.

glad beertje

Glad beertje - Eilema griseola

Het glad beertje is een nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie beervlinders (Arctiinae). Bij ons is de vlinder vooral boven zandgrond algemeen. De rups leeft van korstmossen op bomen.

007 ei

Glasvleugelpijlstaart - Hemaris fuciformis

De glasvleugelpijlstaart is een vlinder uit de familie pijlstaarten (Sphingidae). Met zijn geelbruine pels, witte band, zwart achterwerk en doorzichtige vleugel lijkt de glasvleugelpijlstaart op een fors uitgevallen hommel. Het is een snelle vlieger die al stilhangend met zijn lange tong nectar uit bloemen van onder andere rododendrons, vlinderstruiken en koekoeksbloemen kan drinken. Per jaar vliegen twee generaties. Waardplanten van de rupsen zijn soorten van de geslachten kamperfoelie en walstro. Overwinteren gebeurt als pop tussen dorre bladeren op de grond. Op enkele foto's zie je een pas uitgeslopen exemplaar, met mooie kleurpareltjes op de vleugels ; deze pareltjes verdwijnen na de eerste vlucht.

graswortelvlinder

Graswortelvlinder - Apamea monoglypha

Algemene soort. Habitat zijn graslanden, struwelen, wegbermen, bossen, heide en moerassen. Waardplanten voor de rups zijn diverse grassen. Oudere rupsen leven in een met spinsel beklede holte in de grond, bij de wortels van de waardplanten.

grauwe monnik

Grauwe monnik - Cucullia umbratica

De grauwe monnik is een nachtvlinder uit de familie van de nachtuiltjes. De grauwe monnik overwintert als pop in de grond. De waardplanten van de rupsen zijn diverse kruidige planten, zoals de paardenbloem, melkdistel, silene, havikskruid, gewoon biggenkruid, maar ook sla en andijvie. De grauwe monnik is een gewone soort die verspreid over de hele regio voorkomt in twee generaties.

grijze dwergspanner vermoedelijk

Grijze dwergspanner - Eupithecia subfuscata

De grijze dwergspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners (Geometridae). De grijze dwergspanner gebruikt allerlei kruidachtige planten als waardplanten, soms ook houtige planten en loofbomen. De soort overwintert als pop. Er zijn jaarlijks twee generaties. De grijze dwergspanner is een vrij gewone soort.

grijze heispanner

Grijze heispanner - Pachycnemia hippocastanaria

Kleinere vlinder, gelijkt op microvlinder. Waardplant is struikheide. Vrij algemeen in de Kempische heideterreinen.

grijze herftstuil

Grijze herfstuil - Eugnorisma glareosa

De grijze herfstuil is een nachtvlinder uit de familie van de uilen, de Noctuidae. De grijze herfstuil heeft allerlei grassen en kruidachtige planten als waardplanten. De jonge rups overwintert. De soort houdt van open graslanden. De grijze herfstuil is een zeldzame soort. De vlinder kent één generatie.

grijze stipspanner

Grijze stipspanner - Idaea aversata

De grijze stipspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Waardplanten zijn onder andere zuring, paardenbloem, gewoon varkensgras en verschillende soorten walstro.

groene blokspanner

Groene blokspanner - Acasis viretata

Komt voor in loofbossen, struwelen, parken en tuinen. Vrij algemeen. Waardplanten zijn sporkehout, klimop, liguster, hulst en rode kornoelje. De soort overwintert als pop.

groene weideuil

Groene weide-uil - Calamia tridens

De groene weide-uil is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. Hij overwintert als ei. De groene weide-uil leeft vooral op graslanden en in heidegebieden. De groene weide-uil heeft als waardplanten allerlei grassen, waaronder pijpestrootje. De groene weide-uil is een zeer zeldzame soort. De vlinder kent één generatie.

groente uil

Groente-uil - Lacanobia oleracea

De groente-uil is een nachtvlinder die behoort tot de Noctuidae (nachtuiltjes). De vlinder gelijkt veel op de kooluil. De vlinder is 's nachts vooral te zien. Ze worden aangetrokken door licht, suiker en nectarrijke bloemen. Er zijn twee generaties per jaar. De eitjes worden in groepjes van 50-300 aan de onderkant van het blad afgezet. Ze zijn in het begin appelgroen en verkleuren bij het ouder worden naar geel-groen. De rups voedt zich met verschillende waardplanten, waaronder melde- en ganzenvoetsoorten. De vlinder overwintert als pop.

groot avondrood

Groot avondrood - Deilephila elpenor

Groot avondrood is een vlinder uit de familie pijlstaarten (Sphingidae). De soort leeft in het wild bij voorkeur van het wilgenroosje, daarna walstro en springzaad. In de tuin is hij te vinden op Fuchsia en waterdrieblad (zie foto). De tot 8 centimeter lange bruine rups wordt olifantsrups genoemd en trekt bij verstoring zijn kop iets in en beweegt dan zijn 'nek' heen en weer. Door de oogachtige niervormige vlekken en spits toelopende 'kop' (eigenlijk de voorzijde van het lichaam) lijkt hij nu op een slang, waar hij zelfs tuinierende mensen mee aan het schrikken maakt. De rups heeft een groene, en een donkere fase. Op een van de foto's zie je een pas vervelde rups. De oranjebruine cocon ligt in een holletje in de grond.

grote beer

Grote beer - Arctia caja

De grote beervlinder of grote beer (Arctia caja) is een dagactieve nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie beervlinders (Arctiinae).

grote voorjaarsspanner vrouw

Grote voorjaarsspanner - Agriopis marginaria

De grote voorjaarsspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is duidelijk te zien. Het vrouwtje heeft rudimentaire vleugels en kan daardoor niet vliegen. De vlinder overwintert als pop. Als leefgebied geeft de vlinder de voorkeur aan loofbos. Hij komt vrij algemeen voor. Als voedselplant dienen diverse loofbomen, zoals meidoorn, iep, prunus, berk, wilg, eik, linde, haagbeuk en els.

grote wintervlinder rups

Grote wintervlinder - Erannis defoliaria

De grote wintervlinder is een dagactieve nachtvlinder uit de familie van de spanners. Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is duidelijk te zien. De kleuren van de vlinder zijn zeer variabel. Vrouwtjes van deze soort hebben geen vleugels. Ze lijken op een zwart met wit gespikkelde larve met pootjes. De rups is polyfaag en lust diverse soorten loofbomen. Waardplanten van de grote wintervlinder zijn onder andere eik, wilg, berk, prunus, els, ribes en meidoorn. De soortnaam defoliaria betekent letterlijk ontbladeren en de rupsen zijn in de tuinbouw gevreesd omdat ze hele boomgaarden kunnen kaalvreten. De grote wintervlinder is een gewoon voorkomende vlinder. In tegenstelling tot de meeste vlinders wordt ook 's winters gevlogen, zelfs als er sneeuw ligt. Uiteindelijk overwintert de soort als ei.

grote worteluil

Grote worteluil - Agrotis ipsilon

Uilen - Noctuidae. Het is een trekvlinder. In Europa vliegen de vlinders in groten getale vanuit Italië en Spanje naar het Noorden. In een zachte winter kunnen ze ook in onze streek overleven. Ook komen in het voorjaar vlinders uit de verpopte, overwinterende rupsen. Er zijn twee generaties per jaar. De tweede generatie vlinders verschijnen vanaf juli tot november. Deze generatie zet bij ons geen eieren af, maar vliegt naar het zuiden.

guldenroededwergspanner

Guldenroededwergspanner - Eupithecia virgaureata

De guldenroededwergspanner is een vlinder uit de familie van de spanners (Geometridae). Hij overwintert als pop. De guldenroededwergspanner heeft als waardplanten in de herfst sleedoorn en meidoorn en in de zomer allerlei kruidachtige en houtige planten, zoals dopheide, struikheide, guldenroede en kruiskruid. De guldenroededwergspanner is een algemene soort. De vlinder kent twee generaties.

haarbos

Haarbos - Ochropleura plecta

Komt algemeen voor, zowel in tuinen als graslanden, akkers, bossen, heide... Twee, soms drie generaties. Allerlei kruidachtige planten worden gebruikt als waardplant.

hagedoornvlinder

Hagedoornvlinder - Opisthograptis luteolata

De hagedoornvlinder behoort tot de kleinere spanners. Hij heeft een opvallend citroengele kleur met aparte vlekken langs de vleugelrand. Ze zijn vrij algemeen verspreid en komen voor in tuinen, parken, vochtige beekdalen en open bossen. De hagedoornvlinder rust overdag en vliegt in de schemering en in het begin van de nacht. De rupsen zijn te vinden op meidoorn, sleedoorn, kamperfoelie en hazelaar. Ze zijn niet schadelijk. De soort overwintert of als rups of als pop in een cocon.

hageheld rupsjes op heide 1 dag oud

Hageheld - Lasiocampa quercus

Lasiocampidae – spinners. De vrouwtjes zijn groter dan de mannetjes. De mannetjes hebben sterk gekamde voelsprieten. Ze komen voor in open gebieden met struikgewas, heide- en zandgronden. De mannelijke vlinders fladderen vooral overdag bij zonneschijn snel zigzaggend rond, terwijl de vrouwtjes pas vliegen als het gaat schemeren. De vrouwtjes zitten in het gras. De rupsen zijn dicht behaard en de brandharen kunnen na aanraking bij mensen huidirritatie veroorzaken.

halmrupsvlinder

Halmrupsvlinder weidehalmuiltje - Mesapamea secalis / secalella

De halmrupsvlinder en het weidehalmuiltje zijn vlinders uit de familie uilen (Noctuidae). Zij zijn zeer sterk gelijkend en vaak is onderzoek van de genitaliën nodig om een zekere determinatie te verkrijgen. Eén jaarlijkse generatie.

halmuiltje onbekend

Halmuitje onbekend - Oligia spec.

Een vlinder uit de halmuiltjes, meer determinatie niet mogelijk. Gelobd halmuiltje, bont, donker, oranjegeel...

halvemaanvlinder

Halvemaanvlinder - Selenia tetralunaria

De halvemaanvlinder is een vlinder uit de familie van de spanners (Geometridae). Aan de witte halvemaanvormige vlekken op voor- en achtervleugels heeft de vlinder zijn naam te danken. Per jaar komen twee generaties voor. De vlinder leeft in bomenrijke gebieden op de zandgronden en in de duinen. Waardplanten van de rupsen zijn onder andere eik, berk, appel, els en wilg. De vlinder overwintert als pop.

hazelaaruil rups

Hazelaaruil - Colocasia coryli

De hazelaaruil is een nachtvlinder uit de familie uilen, de Noctuidae. Hij overwintert als pop. De habitat van deze soort is loofbos. De hazelaaruil heeft als waardplanten allerlei loofbomen, zoals hazelaar, eik, beuk, haagbeuk, berk en Spaanse aak. De hazelaaruil is een algemene soort, die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder kent twee generaties. Op de foto's ook een rups van een hazelaaruil, die geparasiteerd werd door sluipwespen.

herculesje vrouw

Herculesje - Selenia dentaria

Het herculesje is een vlinder uit de familie van de spanners (Geometridae). Veel verschillende loofbomen en struiken worden als waardplant gebruikt door de rupsen. Voorbeelden zijn berk, els, wilg, prunus, struikhei en braam. Boven zandgronden een algemene vlinder.

herfst-rietboorder

Herfst-rietboorder - Rhizedra lutosa

De herfst-rietboorder is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. Hij overwintert als ei. De herfst-rietboorder heeft soorten riet als waardplanten. De herfst-rietboorder is een algemene soort. De vlinder kent één generatie.

herfstbremspanner

Herfstbremspanner - Chesias legatella

De herfstbremspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Hij overwintert als ei. De herfstbremspanner heeft brem als waardplant. De herfstbremspanner is een niet zo algemene soort. De vlinder kent één generatie.

herfstspanner

Herfstspanner - Epirrita dilutata

De herfstspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Hij overwintert als ei. De herfstspanner heeft als waardplanten allerlei loofbomen zoals berk. De herfstspanner is een algemene soort. De vlinder kent één generatie.

rups hopsnuituil

Hopsnuituil - Hypena rostralis

De hopsnuituil is een nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae). De waardplant van de rupsen is, zoals de naam al doet vermoeden, hop. De vlinders vliegen van augustus tot oktober, daarna overwinteren ze (ze zoeken zelfs kelders op, vandaar enkele kelderfoto's) om in het voorjaar voor een nieuwe generatie te zorgen. In het voorjaar vliegt de hopsnuituil van maart tot en met juni.

houtspaander

Houtspaander - Axylia putris

De houtspaander (Axylia putris) is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. De naam dankt deze vlinder aan het uiterlijk van de imago dat in rust sterk op een stukje hout lijkt. Hij overwintert als pop. De houtspaander heeft als waardplanten allerlei kruidachtige planten, onder andere walstro, brandnetel, zuring, weegbree en dovenetel.

huismoeder

Huismoeder - Noctua pronuba

De huismoeder is een vrij grote vlinder uit de uilenfamilie. Hij wordt ook wel hooivlinder genoemd. De vlinder heeft één generatie per jaar. In de zomer gaan de vlinders in rust. Vrij talrijk voorkomende vlinder in tuinen, parken, open cultuurland en open loofbossen. Algemeen voorkomend. De rups overwintert. De verpopping vindt plaats in een holte in de grond.

huisuil

Huisuil - Caradrina clavipalpis

Nachtvlinder die zowel dag- als nachtactief is. Waardplanten : diverse grassen en weegbree. Vrij algemeen voorkomen.

hyena

Hyena - Cosmia trapezina

De hyena is een vrij algemeen voorkomende nachtvlinder, en komt voor in loofbossen, struweel, parken, tuinen... De rups heeft als waardplanten eik, berk, hazelaar, wilg, enz. De rups is kannibalistisch, ook bij voldoende groen, vandaar de naam van de vlinder.

jeneverbesspanner

Jeneverbesspanner - Thera juniperata

De jeneverbesspanner is een nachtvlinder uit de familie van de Geometridae, de spanners. De soort overwintert als ei. De jeneverbesspanner heeft jeneverbes en ook andere coniferen en naaldbomen als waardplanten. De jeneverbesspanner is een gewone voorkomende soort. Eén generatie per jaar.

kajatehoutspanner

Kajatehoutspanner - Pelurga comitata

Een Kajatehoutspanner, een zeldzaam nachtvlindertje volgens waarnemingen.be, alhoewel ik op enkele dagen drie verschillende exemplaren heb gevonden. De naam zou komen van Kajatehout, de benaming voor het in voormalige Nederlands-Indië voorkomende teakhout, waarop de vlindertekening gelijkt. De vlinders komen af op licht. Waardplanten zijn onder andere melde en ganzenvoet. Hij komt voor op ruige open plekken.

kameeltje

Kameeltje - Notodonta ziczac

Het kameeltje is een nachtvlinder uit de familie van de tandvlinders (Notodontidae). De vlinder overwintert als pop in een losse cocon in de grond. De vlinder dankt zijn Nederlandse naam aan de rups die twee bulten op zijn rug heeft. De waardplanten van het kameeltje zijn de populier, met name ratelpopulier, en wilg. Het kameeltje is een vrij gewoon voorkomende soort. Hij vliegt in twee generaties.

kamperfoelieuil

Kamperfoelie-uil - Xylocampa areola

De kamperfoelie-uil is een nachtvlinder uit de familie van de uilen, de Noctuidae. Hij overwintert als pop. De kamperfoelie-uil heeft kamperfoelie als waardplant. De kamperfoelie-uil is een niet zo algemene soort. De vlinder kent één generatie per jaar.

katoendaguil

Katoendaguil - Helicoverpa armigera

Dagactieve nachtvlinder, zeldzaam volgens waarnemingen.be; Trekvlinder. Rups leeft op allerlei kruidachtige planten, en zou de winter bij ons niet overleven.

rups kleine beervlinder

Kleine beer - Phragmatobia fuliginosa

De kleine beer is een trage, onopvallende nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie beervlinders (Arctiinae). Het is een relatief kleine, dikke vlinder. De rupsen van de kleine beer zijn opvallender dan de vlinders zelf en worden daardoor eerder opgemerkt. Ze zijn vaak te vinden op (zand)paden.

kleine groenbandspanner

Kleine groenbandspanner - Colostygia pectinataria

De kleine groenbandspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Hij overwintert als rups. De kleine groenbandspanner heeft als waardplanten walstro en in mindere mate bosbes. De kleine groenbandspanner is een algemene soort. De vlinder kent jaarlijks twee generaties.

kleine hermelijnvlinder vlinder

Kleine hermelijnvlinder - Furcula furcula

Notodontidae - Tandvlinder Hier ziet u de groei van klein rupsje dat na verschillende vervellingen gaat verpoppen, en uiteindelijk vlinder wordt.

kleine voorjaarsspanner

Kleine voorjaarsspanner - Agriopis leucophaearia

De kleine voorjaarsspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Mannetjes zijn gevleugeld, vrouwtjes hebben slechts stompjes als vleugel en kunnen dus niet vliegen, ze wachten op een boomstam op een mannetje om mee te paren. Er is dus sprake van seksueel dimorfisme. Als leefgebied geeft de vlinder de voorkeur aan zandgronden. De waardplant van de rupsen is de eik. De pop overwintert onder de grond.

kleine voorjaarsuil

Kleine voorjaarsuil - Orthosia cruda

De kleine voorjaarsuil is een nachtvlinder uit de familie van de nachtuiltjes. De kleine voorjaarsuil overwintert als pop in de grond. De waardplanten zijn vooral de eik, maar ook wilg, berk, iep, hazelaar, lijsterbes en Spaanse aak. De kleine voorjaarsuil is een gewoon voorkomende soort. Er is één generatie per jaar.

kleine wintervlinder

Kleine wintervlinder - Operophtera brumata

De kleine wintervlinder is een algemeen voorkomende onopvallende kleine spanner. Het is een van de weinige nachtvlindersoorten die in de winter vliegt. De vrouwtjes zijn vleugelloos en hebben alleen de voor de vrouwtjes zo kenmerkende halfontwikkelde vleugelstompjes; er is dus sprake van seksueel dimorfisme. De kleine wintervlinder komt voor in in tuinen, parken, loofbossen, boomgaarden en andere bosrijke gebieden. De mannetjes vliegen gewoonlijk pas uit na de eerste nachtvorst. De vrouwtjes bevinden zich op takken en boomstammen en kruipen daar wat rond, tot de mannetjes ze opzoeken en bevruchten. De mannetjes nemen de vrouwtjes tijdens de paring soms mee in de vlucht. De rupsen eten jonge bladeren van diverse boomsoorten. De kleine wintervlinder drinkt geen nectar en eet niet maar teert op de reserves die in het rupsenstadium zijn aangemaakt. De eitjes op de foto's werden afgezet door een vrouwtje tijdens een foto sessie.

kleine zomervlinder

Kleine zomervlinder - Hemithea aestivaria

De kleine zomervlinder is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. De rups heeft een grote verscheidenheid aan loofbomen als waardplant. De halfvolgroeide rups overwintert. In het voorjaar groeien ze verder. Volgroeid maken ze een cocon in de voedselplant tussen samengesponnen blaadjes, waarin ze verpoppen. De kleine zomervlinder is een algemene vlinder .

kolibrievlinder

Kolibrievlinder - Macroglossum stellatarum

De kolibrievlinder is een vlinder uit de familie pijlstaarten (Sphingidae). Het is een zeer snelle soort, de kolibrievlinder is een van de bekendste trekvlinders. In de zomer vliegen grote aantallen kolibrievlinders naar het noorden en westen van Europa en 's winters trekken de vlinders naar zuidelijkere delen van Afrika. De vlinder wordt beschouwd als een algemeen voorkomende soort. De waardplanten van de rupsen bestaan voornamelijk uit walstro (Galium) en meekrap (Rubia tinctorum), maar ook andere planten worden gegeten. De volwassen vlinders zuigen nectar uit bloemen van plantensoorten uit verschillende plantenfamilies. De kolibrievlinder is overdag actief maar kan ook in de schemering en 's nachts vliegend worden aangetroffen. De kolibrievlinder is soms al in het voorjaar te vinden.

koolbandspanner

Koolbandspanner - Xanthorhoe designata

De koolbandspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. De vlinder overwintert als pop in de strooisellaag. De koolbandspanner heeft allerlei lage planten als waardplant, met name uit het geslacht kool. De vlinder is vrij gewoon. De koolbandspanner vliegt hier in twee generaties.

kooluil

Kooluil - Mamestra brassicae

De kooluil is een algemeen voorkomende nachtvlinder van de familie Noctuidae. De vlinder is van mei tot oktober te zien. Er zijn per jaar 2 tot 3 generaties. Het diertje vliegt alleen 's nachts. De kooluil overwintert als pop of rups in diapauze, een rusttoestand voor de verpopping. De rupsen leven niet alleen op kool, maar ook op vele andere planten. Bij kool vreten ze tussen de bladnerven vrij onregelmatige gaten in de bladeren en de kool.

koperuil

Koperuil - Diachrysia chrysitis

De koperuil is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. De soort overwintert als rups. De koperuil heeft als waardplanten allerlei kruidachtige planten, zoals brandnetel, dovenetel, distels en wilde marjolein. De koperuil is een algemene vlinder, die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder kent twee of drie generaties.

kromzitter

Kromzitter - Asteroscopus sphinx

De kromzitter is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. Hij overwintert als pop. De kromzitter heeft als waardplanten allerlei loofbomen en struiken, zoals vooral sporkehout en sleedoorn. De kromzitter is een vrij algemene soort. De vlinder kent één generatie.

kroonvogeltje rups

Kroonvogeltje - Ptilodon capucina

Het kroonvogeltje is een vlinder uit de familie van de tandvlinders (Notodontidae). De vlinder overwintert als pop onder de grond. De naam duidt op de wittige kam op het borststuk, die wat weg heeft van een kroontje. De waardplanten van het kroonvogeltjes zijn allerlei loofbomen, vooral eik en berk. Het kroonvogeltje is een gewone soort die verspreid over het hele gebied voorkomt. Op de foto's zie je de rupsen in verschillende stadia, de pop, en de imago zelf. Kijk ook eens naar de dreighouding van de rups : een echt draakje.

kweekgrasuil

Kweekgrasuil - Apamea sordens

De kweekgrasuil (Apamea sordens) is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. De voorvleugellengte is tussen de 16 en 19 millimeter. De soort overwintert als rups. Leeft op diverse grassen. Komt voor op droge graslanden, weiden, landbouwgrond, bosranden en brede bospaden.

leverkleurige spanner

Leverkleurige spanner - Euchoeca nebulata

De leverkleurige spanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners, de Geometridae. Hij overwintert als pop. De waardplanten van de leverkleurige spanner zijn berk en els. De leverkleurige spanner is een algemene soort, die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder kent jaarlijks twee generaties.

lieveling

Lieveling - Timandra comae

De lieveling is een dagactieve nachtvlinder uit de familie Geometridae. .Men kan ze algemeen aantreffen in vochtige bossen, aan wateroevers en in tuinen. De waardplanten van de rups zijn planten uit de families zuring en duizendknoop. De vlinder komt in twee generaties per jaar voor.

lijnsnuituil

Lijnsnuituil - Herminia tarsipennalis

De Lijnsnuituil is een nachtvlinder uit de familie spinneruilen (Erebidae). Hij overwintert als rups. Het biotoop van deze vlinder is struweel, loofbos en tuinen. De lijnsnuituil heeft als waardplanten vooral beuk, eik en braam in de vorm van afgevallen blad. De lijnsnuituil is een vrij algemene soort, die verspreid over het hele gebied kan worden gezien. De vlinder kent twee generaties.

lindepijlstaart

Lindepijlstaart - Mimas tiliae

De lindepijlstaart is een vlinder uit de familie pijlstaarten. De spanwijdte varieert tussen de 60 en 80 millimeter. De rups van de lindepijlstaart valt op door zijn blauwe, voor pijlstaarten kenmerkende hoorn aan de achterzijde van zijn lichaam. De kleur van de rups is groen met gele en rode markeringen. Zijn voornaamste waardplanten zijn de lindeboom, iep, els en prunus. De kleur van de rups verandert in grijs-geel of zelfs paars-bruin als hij klaar is om zich te verpoppen.

lisdoddeboorder

Lisdoddeboorder - Nonagria typhae

De lisdoddeboorder is een nachtvlinder uit de familie van de uilen. De wetenschappelijke naam verwijst naar het geslacht Typha van de waardplant van deze soort. De lisdoddeboorder gebruikt grote lisdodde en in veel mindere mate kleine lisdodde als waardplanten. De rups leeft in de stengel van de waardplant.

maansikkeluil

Maansikkeluil - Agrochola lunosa

De maansikkeluil is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. Hij overwintert als rups. De maansikkeluil heeft als waardplanten allerlei grassen. De maansikkeluil is een algemene soort, die verspreid over het hele gebied kan worden. De vlinder kent één generatie.

maantandvlinder

Maantandvlinder - Drymonia ruficornis

Uit de familie van de tandvlinders, 16 tot 20mm. Eén generatie. Komt voor in eikenbossen, maar ook in parken en struwelen met eiken.

marmerspanner

Marmerspanner - Ecliptopera silaceata

De marmerspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. De soort overwintert als pop. De vlinder heeft als leefgebied de zandgronden en komt vrij algemeen voor . De waardplanten zijn allerlei planten, waaronder met name groot springzaad.

rups marmeruil

Marmeruil - Polia nebulosa

De marmeruil is een nachtvlinder uit de familie van de uilen (Noctuidae). De rups van de marmeruil is te vinden van augustus tot mei en overwintert. Voor de overwintering eet de rups van diverse kruidachtige planten, na overwintering ook van struiken en loofbomen. De marmeruil is zeldzaam volgens Natuurpunt.

melkwitte zomervlinder

Melkwitte zomervlinder - Jodis lactearia

De melkwitte zomervlinder is een nachtvlinder uit de familie van de spanners, de Geometridae. De melkwitte zomervlinder gebruikt berk, eik en bosbes als waardplanten. Hij overwintert als pop. De melkwitte zomervlinder is een algemene soort. De vlinder kent jaarlijks een of twee generaties.

mendicabeer vrouwtje

Mendicabeer - Diaphora mendica

De mendicabeer is een dagactieve nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie beervlinders (Arctiinae). Er is bij de imago een duidelijk seksueel dimorfisme. Het mannetje heeft een bruingrijze grondkleur, het vrouwtje is wit. Het vrouwtje lijkt daarmee op de witte tijger, maar die heeft langere smallere vleugels, en een geel met zwart achterlijf. Waardplanten van de mendicabeer zijn onder andere berk, wilg, kattenstaart, zuring, dovenetel en weegbree. In België is de mendicabeer een (vrij) gewone soort. De vliegtijd is in één generatie.

meriansborstels

Meriansborstel - Calliteara pudibunda

Lymantriidae – donsvlinders. De soort is vernoemd naar de bekende vlinder- en insectenschilderes Maria Sibylla Merian, vermoedelijk vanwege de opvallende borstels op de rug van de rups. De vliegtijd is van april tot eind juni. Er vliegt maar een generatie per jaar die slechts kort leeft. De rups en zijn waardplanten[bewerken] De rups gebruikt een groot aantal struiken en bomen als waardplant. Voorbeelden zijn eik, wilg, berk, Prunus en meidoorn. De rups komt voor in twee kleurvariaties: bruin en geel. De harige en kleurrijke rups is een bijzondere verschijning met zijn vier borstels en pluim op zijn rug.

mi-vlinder

Mi-vlinder - Euclidia mi

De mi-vlinder is een vlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), die overdags actief is. Op de voorvleugel van de mi-vlinder bevindt zich een figuur die doet denken aan de kop van een heks, met een duidelijk oog en een enorme haakneus en uitstekende kin. Op de wang van deze heks bevindt zich nog een T-vormige vlek. De mi-vlinder is in België een gewone soort. De vliegtijd is één generatie. De waardplanten van de mi-vlinder zijn allerlei kruidachtige planten en grassen, zoals klaver, rolklaver, hopklaver, vogelwikke, luzerne en kropaar. De vlinder overwintert als pop die in een cocon tussen het gras hangt, of ook in de grond.

middellandse zeevlieg

Middellandse-Zeevlieg - Ceratitis capitata

Zeer zeldzaam volgens waarnemingen.be. Het is een Boorvlieg uit voornamenlijk citrusvruchten ; is ook enkele malen in Nederland gevonden, zij het meestal binnenshuis of gekweekt uit onderschepte zendingen citrusvruchten.`

muisbeertje

Muisbeertje - Pelosia obtusa

Het muisbeertje is een nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie beervlinders (Arctiinae). Het muisbeertje heeft een voorkeur voor natte gebieden als habitat. Hij overwintert als rups. Het muisbeertje heeft als waardplanten korstmossen en algen. Het muisbeertje is een algemene soort. De vlinder kent één generatie.

naaldboomspanner

Naaldboomspanner - Thera obeliscata

De naaldboomspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners, de Geometridae. De soort komt verspreid over Europa voor. Hij overwintert als rups. De waardplanten van de naaldboomspanner zijn diverse naaldbomen. De naaldboomspanner is een algemene soort. De vlinder kent jaarlijks twee generaties. De hier afgebeelde vlinder is er eentje met een 'afwijkende tekening', volgens kenners van Natuurpunt.

pop onbekend

Nachtvlinder diverse

Hier kan je vooral poppen van onbekende vlinders vinden. Determinatie is uiteraard moeilijk. Verder een door schimmel aangetaste rups.

nachtvlinder onbekend

Nachtvlinders onbekend

Nog niet gedetermineerde nachtvlinders. Hulp altijd welkom.

nachtvlinder rups onbekend

Nachtvlinders rups onbekend

Een aantal rupsen van vlinders, die nog niet gedetermineerd werden. Hulp welkom.

najaarsspanner

Najaarsspanner - Agriopis aurantiaria

De najaarsspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners, de Geometridae. Het vrouwtje heeft gedegenereerde vleugels en kan niet vliegen. De najaarsspanner gebruikt diverse loofbomen als waardplanten, vooral eik en berk. De soort overwintert als ei. De najaarsspanner is in België is het een niet zo algemene soort. De vlinder kent jaarlijks één generatie.

nonvlinder

Nonvlinder - Lymantria monacha

Komt voor in bosachtige gebieden op zandgronden. Heeft als waardplanten naaldbomen, loofbomen en struiken. Vliegt in één generatie.

nunvlinder rups

Nunvlinder - Orthosia gothica

De Nunvlinder is een nachtvlinder uit de familie van de Noctuidae, de uilen. De Nunvlinder overwintert als pop in de grond. De waardplanten zijn diverse bomen en planten, zoals de eik, wilg, berk, meidoorn, brandnetel, bosbes, zuring en moerasspirea. De Nunvlinder is een gewone soort. Er vliegt één generatie.

open breedbandhuismoeder

Open-breedbandhuismoeder - Noctua janthe

De open-breedbandhuismoeder is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. De vlinders zijn soms dagactief. De soort overwintert als rups. De open-breedbandhuismoeder heeft als waardplanten allerlei loofbomen, struiken en kruidachtige planten en is een algemene soort.

oranje dwergspanner

Oranje dwergspanner - Eupithecia icterata

De oranje dwergspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. De voorvleugellengte van de vlinder bedraagt tussen de 11 en 13 millimeter. De soort overwintert als pop. Waardplanten zijn vooral duizendblad, boerenwormkruid... De vlinder is zeldzaam, en komt voor op zandgronden.

oranje wortelboorder

Oranje wortelboorder - Triodia sylvina

De oranje wortelboorder is een nachtvlinder uit de familie Hepialidae, de wortelboorders. De vlinder vliegt in één generatie per jaar. De rups overwintert op de wortels van zijn waardplanten, de adelaarsvaren en zuring. De kleine vlinders zijn heel gemakkelijk bij een fotosessie, ze vliegen niet weg.

paardenbloemspanner

Paardenbloemspanner - Idaea seriata

De paardenbloemspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. De rups voedt zich met droge bladresten en mos ; in gevangenschap ook van de paardenbloem. Er zijn elk jaar twee generaties . De vlinder komt algemeen voor boven zandgrond, vooral in duinen, struwelen, ruigten en tuinen; vaak in stedelijke omgeving. De soort overwintert als rups en verpopt zich in een cocon op de grond.

papegaaitje

Papegaaitje - Chloroclysta siterata

Het papegaaitje is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. De vliegtijd van de enige generatie per jaar is van begin september tot in november en na te hebben overwinterd van maart tot en met mei. De paring geschiedt in het najaar, waarna de mannetjes sterven. Alleen vrouwtjes overwinteren na de bevruchting, als imago, en zetten hun eitjes pas in het voorjaar af. Waardplanten van de rupsen zijn voornamelijk eiken, de wilde lijsterbes en andere loofbomen. De vlinders voeden zich onder meer met nectar van klimopbloesem en wilgenkatjes. In België is deze vlinder vrij zeldzaam.

peper en zoutvlinder

Peper-en-zoutvlinder - Biston betularia

Tot heden enkel de rups gezien. diverse loofbomen als waardplant. De vlinder komt voor in bossen, struwelen, parken en tuinen.

perentak rups

Perentak - Phigalia pilosaria

De perentak is een nachtvlinder uit de familie van de spanners, de Geometridae. De Nederlandse naam verwijst naar de rups, die in rust wat op een boomtakjes lijkt. Het vrouwtje is vleugelloos. De perentak gebruikt diverse loofbomen als waardplanten, met name eik. De pop overwintert het eerste deel van de winter. De perentak is in België een vrij algemene soort. De vlinder kent jaarlijks één generatie.

perzikkruiduil rups

Perzikkruiduil - Melanchra persicariae

De perzikkruiduil is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. De soort overwintert meestal als pop, soms als rups. De perzikkruiduil heeft als waardplanten allerlei kruidachtige planten, zoals brandnetel, hop, akkerwinde, klaver en zuring, maar ook wilg en hazelaar. Tuinen zijn een goede habitat voor deze vlinder.

rups piramidevlinder

Piramidevlinder - Amphipyra pyramidea

De piramidevlinder is een nachtvlinder uit de familie van de nachtuiltjes (Noctuidae). De vlinder is in België een algemene vlinder. De waardplanten van de rupsen zijn diverse loofbomen en struiken, waaronder eik, sporkehout, berk, meidoorn, sleedoorn, kamperfoelie en liguster. Eén generatie. De verpopping vindt plaats in een cocon in de strooisellaag of in de grond. De soort overwintert als ei in een bastspleet.

einest met jonge rupsjes

Plakker - Lymantria dispar

De plakker is een nachtvlinder uit de familie van de donsvlinders (Lymantriidae). Het vrouwtje is geen goede vlieger. Het mannetje paart ter plaatse met het vrouwtje, die dan een eipakket in de onmiddellijke omgeving afzet. De rupsen leven van een groot aantal soorten loofbomen en struiken, zoals zomereik, ratelpopulier, boswilg, winterlinde, eenstijlige meidoorn, wilde appel en lijsterbes. Ook komt de rups in boomgaarden voor. Er komt één generatie per jaar voor. Op de foto's ziet je de rups, de pop, de volwassen vlinders, zowel man als vrouw. Verder de paring, en de eiafzetting.

populierenpijlstaart

Populierenpijlstaart - Laothoe populi

De populierenpijlstaart is een vlinder uit de familie pijlstaarten (Sphingidae). De vlinder valt nauwelijks op tussen dorre bladeren, zowel door zijn vorm als door zijn grijze en donkerbruine kleuren. De vliegtijd is in twee generaties. Overdag rust de vlinder tegen een boomstam. De rups van deze pijlstaart is groengeel, met gele schuinlopende strepen en een gele rechte stekel, de 'pijlstaart'. De rups leeft vooral van populier, maar hij vindt wilg ook lekker. De doffe donkerbruine cocon ligt in een holletje in de grond en overwintert daar.

psi-uil rups

Psi-uil - Acronicta psi

De psi-uil is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. Ze hebben duidelijke gevormde zwarte drietandpijlen op de voorvleugels. De vlinder komt in België vrij algemeen voor. De psi-uil geeft de voorkeur aan zandgronden en de duinen als leefgebied. Ze kunnen zich door hun kleur en tekening uitstekend camoufleren op boomstammen om daar overdag te rusten. De rups leeft op allerlei loofbomen en struiken, waaronder sleedoorn, meidoorn, appel, berk, linde, iep en lijsterbes. Twee generaties. De soort overwintert als pop in een losse grijze cocon achter schors, in een schorsspleet of in dood hout.

puta-uil

Puta-uil - Agrotis puta

De Puta-uil is een nachtvlinder uit de familie van de uilen en het geslacht Agrotis. De eitjes worden vanaf april gelegd in grote groepen op de waardplant. De soort kent meerdere generaties per jaar. En omdat de rupsen overwinteren kunnen ze het gehele jaar worden gevonden. In de nacht vinden we de rupsen op de voedselplanten. Overdag verschuilen ze zich in een gangetje in de grond. Dat gangetje wordt ook gebruik om te verpoppen. Dat gebeurt in een lichte cocon en duurt niet langer dan drie tot vier weken. Zeer geliefd zijn paardenbloem en zuring-soorten, maar ook andere planten worden gegeten. De puta-uil kent twee generaties, maar de zeer lange vliegtijd doet bijna het bestaan van een derde generatie vermoeden. De vlinderstruik is bij de puta-uil populair, net als bij de meeste andere worteluilen. Overdag gemakkelijk te fotograferen. De motjes laten zich daarbij tot op zekere hoogte manipuleren.

rietluipaard

Rietluipaard - Phragmataecia castaneae

De rietluipaard is een nachtvlinder uit de familie Cossidae, de houtboorders. De vlinder is vrij zeldzaam. Moerassen en oevers met riet; zowel plaatsen die het hele jaar onder water staan als plaatsen die alleen in een bepaald seizoen overstromen.Uiteraard riet als waardplant. Eén generatie. De rups overwintert tweemaal onder in rietstengels, vanaf ongeveer 20 cm beneden de waterspiegel. In het derde jaar wisselt de rups enkele malen van rietstengel en verpopt zich daarna in de buurt van een van te voren gemaakt uitkruipgat. De pop breekt hierdoor naar buiten, waarna de vlinder uitkomt.

rietvink

Rietvink - Euthrix potatoria

De rietvink is een nachtvlinder behorende tot de familie van de spinners (Lasiocampidae). De rups overwintert op gras of riet in vochtig laagland. Ze komen voor in natte gebieden, zoals rivierdalen, moerassen of vochtige bosgebieden. Waardplanten zijn riet en andere harde grassen, waaronder kropaar en duinriet. Eén generatie.

ringspikkelspanner

Ringspikkelspanner - Hypomecis punctinalis

De ringspikkelspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Hij overwintert als pop. De ringspikkelspanner heeft als waardplanten diverse loofbomen en struiken. De ringspikkelspanner is een algemene soort. De vlinder kent één generatie.

rode dennenspanner

Rode dennenspanner - Hylaea fasciaria

De rode dennenspanner is een nachtvlinder die behoort tot de familie Geometridae, de spanners. De vlinder kan groen, rood of gemengd gekleurd zijn. Vlinders die op de spar leven zijn rood en die van op de dennen groen. Er zijn twee generaties per jaar. De rupsjes overwinteren op de boom. In april verpoppen ze zich onder afgevallen naalden en na 4 tot 6 weken verschijnen de vlinders. De rups heeft dennen, sparren en de douglasspar als waardplanten.

roesje

Roesje - Scoliopteryx libatrix

Het roesje is een vlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae). De vlinder is algemeen. De vlinder komt vooral in bosrijke omgevingen voor maar kan ook in kelders, garages en op zolders worden aangetroffen als ze er een droog plekje vinden om te overwinteren. De rupsen hebben als waardplant onder andere de wilg en populier. De volwassen vlinders leven in de lente van nectar van wilgenkatjes, in de zomer van braambessen en in het najaar van nectar van klimop.

rood weeskind

Rood weeskind - Catocala nupta

Het rood weeskind is een nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae). Het rood weeskind rust overdag, ook gewoon tegen een muur. Dit is een vrij algemeen voorkomende vlinder. Hij komt voor in weiden, parken, tuinen met bomen en hagen, langs rivieren en beekdalen. De waardplanten van het rood weeskind zijn wilg en populier. Er vliegt één generatie per jaar. De soort overwintert als ei in een schorsspleet van de waardplant.

roodbont heide-uiltje

Roodbont heide-uiltje - Anarta myrtilli

Het roodbont heide-uiltje is een nachtvlinder uit de familie van de uilen, de Noctuidae. Het roodbont heide-uiltje gebruikt struikhei en dophei als waardplanten. De rups is te vinden van juni tot april. De soort overwintert als rups of pop. Het roodbont heide-uiltje is in België een zeldzame soort. De vlinder kent twee of soms drie jaarlijkse generaties.

roomkleurige stipspanner

Roomkleurige stipspanner - Scopula floslactata

De roomkleurige stipspanner (Scopula floslactata) is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. De spanwijdte bedraagt tussen de 29 en 33 millimeter. De vlinder vliegt in één generatie van mei tot en met begin augustus. Waardplanten zijn onder andere paardenbloem en varkensgras. De rups overwintert en verpopt in het voorjaar. De vlinder komt algemeen voor op zandgrond.

satijnstipspanner

Satijnstipspanner - Idaea subsericeata

Vliegt van half mei tot begin september. Vlinders komen af op licht. De soort overwintert als rups. Waardplanten zijn diverse kruidachtige planten.

schaduwsnuituil

Schaduwsnuituil - Herminia tarsicrinalis

De schaduwsnuituil is een nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae). De voorvleugellengte bedraagt tussen de 12 en 14 millimeter. Net als bij andere snuituilen steken de palpen duidelijk aan de voorzijde uit. De rups van de schaduwsnuituil eet afgevallen blad van braam. De rups leeft van juli tot mei het volgende jaar en overwintert.

schaduwstipspanner

Schaduwstipspanner - Idaea rusticata

De schaduwstipspanner is een nachtvlinder uit de familie van de Geometridae, de spanners. De soort overwintert als rups. De rups van de schaduwstipspanner eet vooral divers afgevallen blad, maar heeft ook wel mos als waardplant. De schaduwstipspanner is in België een schaarse soort. Hij vliegt in twee generaties.

schermbloemdwergspanner

Schermbloemdwergspanner - Eupithecia tripunctaria

De schermbloemdwergspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners, de Geometridae. Hij overwintert als pop. De schermbloemdwergspanner heeft diverse schermbloemigen als waardplanten. De schermbloemdwergspanner is in België een algemene soort. De vlinder kent jaarlijks twee generaties. Op de foto's de spanrupsjes (met of zonder tekening), de pop, en de uitgekomen vlinder.

schildstipspanner

Schildstipspanner - Idaea biselata

De schildstipspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. De vleugels zijn roomwit met donkere banden met een kleine zwarte vlek op elke vleugel. De spanwijdte bedraagt tussen de 15 en 20 millimeter. De soort is zeldzaam. De rups voedt zich met een verscheidenheid van lage planten , waaronder paardenbloemen , varkensgras , eik , weegbree en braam. De soort overwintert als rups.

schimmelspanner

Schimmelspanner - Dysstroma truncata

De schimmelspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners (Geometridae). Waardplanten van de schimmelspanner zijn lage planten van veel verschillende geslachten. In België is de schimmelspanner een vrij gewone soort. De vlinder vliegt in twee generaties. De soort overwintert als half volgroeide rups en verpopt zich tussen de bladeren van de waardplant.

sint jacobsvlinder

Sint-jacobsvlinder - Tyria jacobaeae

De sint-jacobsvlinder is een dagactieve nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie beervlinders (Arctiinae). De sint-jacobsvlinder leeft op zandgronden waar zijn waardplanten, het jakobskruiskruid en enkele andere kruiskruidsoorten. De rups van de sint-jacobsvlinder wordt zebrarups genoemd, naar de typische strepen op het lijf. Het jakobskruiskruid, dat deze rups eet bevat giftige bestanddelen die de rups oneetbaar maken. De opvallende tekening waarschuwt daarvoor, waardoor het dier als voedselbron gemeden wordt. De rups raakt het gif dat hij binnenkrijgt niet meer kwijt, in tegendeel, het wordt geconcentreerd en doorgegeven aan de vlinder die daardoor eveneens oneetbaar is. De soort overwintert als pop in een losse cocon in de grond. Er vliegt één generatie.

sintjanskruidblokspanner

Sint-janskruidblokspanner - Aplocera efformata

De sint-janskruidblokspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners (Geometridae). De sint-janskruidblokspanner gebruikt sint-janskruid als waardplant. De soort overwintert als rups. Verpopping vindt plaats onder de grond. Er zijn jaarlijks twee, soms drie, generaties. De sint-janskruidblokspanner is in België een niet zo algemene soort.

sint jansvlinder

Sint-jansvlinder - Zygaena filipendulae

De sint-jansvlinder of bloeddropje (Zygaena filipendulae) is een dagactieve nachtvlinder uit de familie Zygaenidae, de bloeddropjes. De vlinder heeft een zwart lijf, kop, poten, en antennes. De voorvleugels zijn leigrijs met een sterke groene metaalglans, met drie groepen van twee rode vlekken op elke vleugel. De soort komt wijdverbreid voor en heeft als leefgebied matig vochtige zandgrond, onbemest kruidig grasland, waar zijn waardplanten, rolklaver en andere vlinderbloemigen, voorkomen.

slakrups

Slakrups - Apoda limacodes

De slakrups is een nachtvlinder uit de familie Limacodidae, de slakrupsen. Het is een algemene vlinder. Op eik en beuk zijn in augustus en september de bijna pootloze rupsen aan te treffen. De groene rups verplaatst zich op dezelfde manier als een slak en lijkt door het ontbreken van zichtbare pootjes ook sterk op een slak. Eén generatie. De rups overwintert meestal in een cocon aan de onderkant van een blad, waarmee hij in de herfst op de grond valt. Soms laat de rups zich op de grond vallen en maakt dan een cocon tussen afgevallen bladeren.

snuitvlinder

Snuitvlinder - Pterostoma palpina

De snuitvlinder is een vlinder uit de familie van de tandvlinders (Notodontidae). De vlinder overwintert als pop in de strooisellaag onder de waardplant. De waardplanten van de snuitvlinder zijn de wilg en populier. De snuitvlinder is in België een gewone soort die verspreid over het hele gebied voorkomt. Hij vliegt in twee generaties.

spaanse vlag

Spaanse vlag - Euplagia quadripunctaria

De Spaanse vlag is een dagactieve nachtvlinder. Komt voor in vochtige bossen en struwelen. Waardplanten onder meer brandnetel, dovenetel, weegbree, hondsdraf en koninginnenkruid. Was tot voor enkele jaren zeldzaam, maar nu in opmars.

spanrups

Spanrupsen onbekend

Nog heel wat determineerwerk ! Hulp altijd welkom.

spurrie uil

Spurrie-uil - Anarta trifolii

De spurrie-uil (Anarta trifolii, vroeger onder meer geplaatst geplaatst in geslachten Hadula en Discestra) is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. De voorvleugellengte bedraagt tussen de 14 en 18 millimeter. De soort komt voor in heel Europa. Hij overwintert als pop.

streepblokspanner

Streepblokspanner - Aplocera plagiata

De streepblokspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. Waardplanten van de rups zijn soorten uit het geslacht hertshooi, met name Sint-Janskruid. De vlinder vliegt in twee, soms drie, generaties per jaar. In België is hij zeldzaam. De soort overwintert als rups en verpopt zich in de grond.

streepjesdwergspanner

Streepjesdwergspanner - Eupithecia intricata

De streepjesdwergspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners, de Geometridae. De soort overwintert als pop op de waardplant. De streepjesdwergspanner heeft jeneverbes en gekweekte soorten conifeer als waardplanten. In België is de streepjesdwergspanner vrij gewoon. Vliegt in één of twee generaties.

streepkokerbeertje

Streepkokerbeertje - Eilema complana

Het streepkokerbeertje is een nachtvlinder uit de familie van de beervlinders. De voorvleugellengte is 14 tot 18 millimeter. De vlinder heeft als leefgebied zandgronden. Als waardplanten worden mossen, korstmossen en struikhei gebruikt.

stro-uiltje

Stro-uiltje - Rivula sericealis

Het stro-uiltje is een vlinder uit de familie spinneruilen (Erebidae). De soort overwintert als rups. Het stro-uiltje heeft diverse grassen als waardplant, zoals boskortsteel en pijpestrootje. Het stro-uiltje is in België een gewone vlinder. Hij vliegt in drie generaties.

strooiselstipspanner

Strooiselstipspanner - Idaea laevigata

Een klein spannertje, zeldzaam volgens Natuurpunt. De soort overwintert als rups. Waardplanten zijn verwelkt loof, mos en plantenafval.

taxusspikkelspanner

Taxusspikkelspanner - Peribatodes rhomboidaria

De taxusspikkelspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. Per jaar wordt meestal één generatie voortgebracht. Soms komt ook een tweede generatie voor. Waardplanten van de rupsen komen uit de geslachten Clematis, Prunus en Ligustrum. De vlinder komt algemeen voor in België. De soort overwintert als jonge rups op de waardplant en verpopt zich in een cocon op de waardplant of in de strooisellaag.

teunisbloempijlstaarten

Teunisbloempijlstaart - Proserpinus proserpina

De spanwijdte varieert tussen de 37 en 60 millimeter. De achtervleugels hebben een gele kleur en zijn te zien als de vlinder al vliegend nectar drinkt. Olijfgroen is de overheersende kleur van de voorvleugels die ook een witte en donkergroene band heeft. De soort overwintert als pop. Als rups kan een lengte tot zes centimeter bereikt worden. Tijdens de vliegtijd, in mei en juni, vliegt de vlinder rond de schemering. Waardplanten van de rupsen komen onder meer uit het geslacht basterdwederik zoals het harig wilgenroosje. Een andere waardplant, waar de vlinder ook naar is vernoemd, is de middelste teunisbloem. Op de foto zowel een mannetje als een vrouwtje (waren in copula iets voordat de foto werd genomen).

tweekleurige uil rups

Tweekleurige uil - Hecatera bicolorata

De tweekleurige uil is een nachtvlinder uit de familie van de Noctuidae, de uilen. De soort overwintert in de bodem als pop. De tweekleurige uil heeft onder andere havikskruid, streepzaad en melkdistel als waardplanten. De tweekleurige uil is in België een niet zo gewone soort. Hij vliegt in één of twee generaties.

Tweestip-orvlinder - Ochropacha duplaris

Tweestip-orvlinder - Ochropacha duplaris

Veel variatie in de intensiteit van dwarslijnen en dwarsbanden. Leeft in open bossen, struwelen, heiden, rivieroevers, soms ook tuinen. Waardplanten van de rups zijn els, berk en populier.

tweestreepvoorjaarsuil

Tweestreepvoorjaarsuil - Orthosia cerasi

De tweestreepvoorjaarsuil is een nachtvlinder uit de familie van de Noctuidae, de uilen. De tweestreepvoorjaarsuil overwintert als pop in de grond. De waardplanten zijn diverse loofbomen, zoals de eik, wilg, berk, iep, meidoorn en allerlei fruitbomen. De tweestreepvoorjaarsuil is in België een gewone soort. Hij vliegt in één generatie.

v-dwergspanner

V-dwergspanner - Chloroclystis v-ata

De v-dwergspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. Hij is een van de kleinere soorten uit deze familie. Een grote verscheidenheid aan kruidachtige en houtige planten dient als waardplant voor de v-dwergspanner. De vlinder vliegt in twee generaties per jaar. De soort overwintert als pop. De vlinder komt voor in boomrijke gebieden maar ook bij grasland.

rups vaal kokerbeertje

Vaal kokerbeertje - Eilema caniola

Het vaal kokerbeertje (Eilema caniola) is een vlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie beervlinders (Arctiinae). De eerste waarnemingen in Vlaanderen dateren van 2008. Sindsdien heeft de vlinder zich aldaar stevig gevestigd. De rupsen zitten het liefst op muren en daken, waar ze van algen leven

variabele eikenuil rups

Variabele eikenuil - Nycteola revayana

Noctuidae – uilen. De variabele eikenuil gebruikt eik als waardplant. De rups is te vinden van mei tot september en overwintert. De verpopping vindt plaats in een bootvormige cocon (zie foto), die aan blad of een tak is gehecht. De soort overwintert als imago. De vlinder kent jaarlijks twee generaties die vrijwel het gehele jaar, met uitzondering van de koudste wintermaanden, zijn aan te treffen.

variabele grasuil

Variabele grasuil - Apamea crenata

De vlinder heeft een voorvleugellengte van 18 tot 22 millimeter. De imago kent twee duidelijk te onderscheiden vormen: een bonte lichte vorm met geelachtig of roodachtig bruin of grijzige basiskleur, een donkere bruine vorm waarop alleen de randen van de ring- en niervlek goed afgetekend zijn. De soort overwintert als rups.

populierenvoorjaarsuil

Variabele voorjaarsuil - Orthosia incerta

De variabele voorjaarsuil is een nachtvlinder uit de familie van de nachtuiltjes. De variabele voorjaarsuil overwintert als pop in de grond. De waardplanten zijn allerlei loofbomen, zoals de eik, sleedoorn, wilg en allerlei fruitbomen, maar ook kruidige planten als zuring. De variabele voorjaarsuil is in België een gewone soort. Vliegt in één generatie.

veelvraat rups

Veelvraat - Macrothlacia rubri

Lasiocampidae - Spinners. De veelvraat (Macrothylacia rubi) is een grote diklijvige, dagactieve nachtvlinder behorende tot de familie van de spinners (Lasiocampidae). De mannetjes zijn roodbruin van kleur en hebben kamvormige voelsprieten. De vrouwtjes zijn bruin van kleur en hebben een dikker achterlijf dan de goedbehaarde borstzijde. Ze komen voor in bossen, heidevelden, zandgronden en duinen. Ze zijn ook wel te vinden langs wegbermen en droge taluds met veel braamstruiken. De mannetjes vliegen overdag, maar vliegen zo snel dat ze nauwelijks waarneembaar zijn, men ziet slechts een schim langsgaan. De vrouwtjes zitten meestal in de braamstruiken of in het gras. De vliegperiode is van mei tot en met augustus. Waardplanten zijn voornamelijk de braam en de framboos, waarvan de bladeren door de rupsen worden gegeten. De rupsen zijn wel zeven centimeter groot en hebben een dichte roodbruine beharing met zwarte ringelbanden.

vierkantvlekuil

Vierkantvlekuil - Xestia xanthographa

De vierkantvlekuil is een vlinder uit de familie van de uiltjes (familie Noctuidae). De waardplanten van de vierkantvlekuil zijn grassen en diverse kruidachtige planten, zoals walstro en pijpestrootje, maar ook eik en wilg. De vierkantvlekuil is een gewone soort. Hij vliegt in één generatie. De soort overwintert als rups en eet tijdens milde winterdagen door. Voorafgaand aan de verpopping leeft hij eerst ongeveer twee à drie maanden als prepupa in een cocon in de grond.

vierstipbeestje

Vierstipbeertje - Cybosia mesomella

Het vierstipbeertje is een dagactieve nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie beervlinders (Arctiinae). De vlinder heeft als leefgebied zandgronden maar komt ook daarbuiten voor. De soort gebruikt algen en korstmossen als waardplanten. Eén jaarlijkse generatie.

vlasbekdwergspanner

Vlasbekdwergspanner - Eupithecia linariata

De vlasbekdwergspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners (Geometridae). De soort is moeilijk te onderscheiden van de vingerhoedskruiddwergspanner. De vlasbekdwergspanner gebruikt vlasbekje als waardplant. De soort overwintert als pop. Er is jaarlijks een generatie. De vlasbekdwergspanner is in België een niet zo gewone soort.

vlasbekuiltje

Vlasbekuiltje - Calophasia lunula

Zeldzaam soortje, vooral voorkomens in duinen, heiden, tuinen en wegbermen. Waardplant : vlasbekje. De vlinders bezoeken zowel overdag als 's nachts bloemen. De soort overwintert als pop.

vlekstipspanner

Vlekstipspanner - Idaea dimidiata

De vlekstipspanner is een nachtvlinder die behoort tot de spanners. De vlinder heeft één generatie per jaar en overwintert als rups. De vlinder is te vinden op zandgronden, in bossen, ruigten en siertuinen. De vlekstipspanner vliegt vooral op distels en het pijpenstrootje. De rups leeft voornamelijk op fluitenkruid, kleine bevernel en glad walstro.

vliervlinder

Vliervlinder - Ourapteryx sambucaria

De vliervlinder is een opvallend grote, zeer lichtkleurige spanner. De vliervlinder vrij algemeen voor in tuinen, parken, vochtige loofbossen met vlierstruiken of andere dichte struiken zoals bosrank. De vliervlinder rust overdag op schaduwrijke plekken en vliegt 's nachts. De waardplanten zijn sleedoorn, meidoorn, klimop, vlier, bosrank en liguster. Eén generatie. De rups is ´s nachts actief. De soort overwintert als rups in een bastspleet en vormt een losse cocon op de waardplant.

vogelwiekje

Vogelwiekje - Dypterygia scabriuscula

Het vogelwiekje is een nachtvlinder uit de familie van de uilen, de Noctuidae. Hij overwintert als pop. Het vogelwiekje heeft zuring en gewoon varkensgras als waardplanten. Het vogelwiekje is in België een vrij algemene soort. De vlinder kent twee jaarlijkse generaties.

volgeling

Volgeling - Noctua comes

De volgeling is een nachtvlinder uit de familie van de nachtuiltjes. Algemene soort. De rupsen van de volgeling zijn niet kieskeurig wat betreft waardplanten, veel kruiden en andere lage planten worden gebruikt. Eén generatie. De rups foerageert ´s nachts en verbergt zich overdag in de strooisellaag. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in de grond.

voorjaarsboomspanner

Voorjaarsboomspanner - Alsophila aescularia

De voorjaarsboomspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Bij de imago is sprake van een opvallende vorm van geslachtsdimorfie dat wel bij meer spanners voorkomt, de vrouwtjes zijn vleugelloos. De soort overwintert als pop in de grond in een losse cocon. De voorjaarsboomspanner heeft diverse loofbomen en struiken als waardplant. De voorjaarsboomspanner is in België een vrij gewone vlinder. Hij vliegt in één generatie.

voorjaarsdwergwergspanner

Voorjaarsdwergspanner - Eupithecia abbreviata

De voorjaarsdwergspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Hij overwintert als pop. De voorjaarsdwergspanner heeft zomereik als waardplant. De voorjaarsdwergspanner is in België een algemene soort. De vlinder kent één generatie.

voorjaarsspanner vrouwtje

Voorjaarsspanner - Apocheima hispidaria

De voorjaarsspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners (Geometridae). Het vrouwtje heeft geen vleugels. De voorjaarsspanner gebruikt eik, maar ook andere loofbomen, als waardplanten. De soort overwintert als pop onder de grond. Er is jaarlijks een generatie. De voorjaarsspanner is in België een algemene soort.

vroege blokspanner

Vroege blokspanner - Trichopteryx carpinata

Algemeen, vooral op zandgronden. Loofbossen, duinen, heiden met struweel en moerassen. Waardplanten : diverse loofbomen, waaronder berk, els, wilg en populier. De soort overwintert als pop.

vuursteenvlinder

Vuursteenvlinder - Habrosyne pyritoides

De vuursteenvlinder is een nachtvlinder uit de familie van de Drepanidae, de eenstaartjes. De vuursteenvlinder is een vrij gewone soort, die verspreid over het hele gebied voorkomt. De vliegtijd is van halverwege mei tot eind augustus in één generatie. De waardplanten van de vuursteenvlinder zijn corylus, gewone braam en de framboos. De soort overwintert in de strooisellaag als pop in een losse cocon.

wapendrager

Wapendrager - Phalera bucephala

De wapendrager of wapendragervlinder is een vlinder uit de familie van de tandvlinders. De rupsen zijn ruim zes centimeter lang en behaard. De wapendrager kan zich perfect camoufleren door, in rusthouding, zijn vleugels op te rollen langs zijn lichaam en zijn kop in te trekken, daardoor lijkt hij op een afgebroken berkentakje, een geval van mimicry. Bij gevaar spreidt hij zijn vleugels uit, waardoor hij plotseling lijkt op een gezicht met grote ogen en een lichte neusvleugel. Wapendragers komen voor in tuinen, parken, weiden en loofbossen. De waardplanten zijn de wilg, populier, berk, linde en els. Eén generatie. Na het uitkomen van de grote eilegsels blijven de rupsen aanvankelijk bijeen en foerageren ze in groepen, zowel overdag als ´s nachts; de volgroeide rupsen leven solitair en worden vaak gezien als ze over de grond kruipen op zoek naar een plaats om zich te verpoppen. De soort overwintert als pop in een holte in de grond.

Wederikdwergspanner - Anticollix sparsata

Wederikdwergspanner - Anticollix sparsata

Familie van de spanners. De soort overwintert als pop in een cocon op de waardplant, zijnde wederik. Komt voor in vochtige bossen, struwelen, moerassen en oevers van rivieren en kanalen. In Vlaanderen vrij zeldzaam, maar wijdverbreid ten oosten van de lijn Antwerpen-Brussel, zeldzaam in Oost-Vlaanderen en zeer lokaal in West-Vlaanderen.

wilgendwergspanner

Wilgendwergspanner - Eupithecia tenuiata

Dit dwergspannertje is te vinden op vochtige terreinen, en heeft als waardplanten boswilg en andere wilgensoorten. De rups leeft in de mannelijke wilgenkatjes.

wilgengouduil

Wilgengouduil - Xanthia togata

De wilgengouduil is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. Hij overwintert als ei. De wilgengouduil heeft wilg en populier als waardplanten, maar in een later stadium ook allerlei kruidachtige planten. De wilgengouduil is in België een vrij algemene soort. De vlinder kent één generatie.

wilgenhoutrups rups

Wilgenhoutrups - Cossus cossus

De wilgenhoutvlinder is een nachtvlinder uit de familie Cossidae, de houtboorders. Algemeen in heel België. De wilgenhoutvlinder geeft de voorkeur aan een vochtige omgeving met oude bomen zoals de wilg, populier of iep. De waardplanten zijn wilg en populier. De rupsen zien eruit als rode worstjes van zeker 9 centimeter lang en nauwelijks behaard. Ze kunnen twee tot viermaal overwinteren in boomschors of spinthout voordat ze zich verpoppen. De vlinders zijn gemakkelijk te hanteren tijdens het fotograferen, de rupsen zijn vrij agressief.

wilgenwespvlinder

Wilgenwespvlinder - Synanthedon formicaeformis

De wilgenwespvlinder is een nachtvlinder uit de familie sesiidae, de wespvlinders.Is soms moeilijk te onderscheiden van de appelglasvlinder en de berkenglasvlinder. De wilgenwespvlinder gebruikt wilg als waardplant. De rups overwintert halfvolgroeid. In België is het een algemene soort. Eén generatie per jaar.

witband-silene-uil

Witband-silene-uil - Hadena compta

De witband-silene-uil is een nachtvlinder uit de familie van de Noctuidae, de uilen. De waardplanten van deze algemene vlinder zijn duizendschoon en blaassilene. Van deze planten worden door de rupsen de zaden gegeten. De duizendschoon dient ook als voedselplant voor de vlinders. Overwintering vindt plaats als pop in de grond. In België worden elk jaar twee tot drie generatie voortgebracht.

witlijntandvlinder

Witlijntandvlinder - Drymonia querna

Vliegt eind mei tot eind augustus. Waardplanten eik, soms beuk. Habitat : oude loofbossen. De rups leeft meestal hoog in de boom en verpopt in de grond. Vrij algemeen.

witstipgrasuil

Witstipgrasuil - Mythimna albipuncta

Algemeen. Een trekvlinder die verspreid over het land kan worden waargenomen. Waardplanten : diverse grassen. Habitat : allerlei grazige plaatsen en moerasachtige gebieden.

witte grijsbandspanner

Witte grijsbandspanner - Cabera pusaria

De witte grijsbandspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. Eitjes worden gelegd op allerlei loofbomen. Vele rupsen overwinteren als pop in spinsel tussen afgevallen bladeren. Twee generaties per jaar. Het is in België een algemene nachtvlinder.

witte hermelijnvlinder

Witte hermelijnvlinder - Cerura erminea

De witte hermelijnvlinder is een nachtvlinder uit de familie Notodontidae, de tandvlinders. Hij overwintert als pop. De witte hermelijnvlinder heeft wilg en populier als waardplanten. De witte hermelijnvlinder is een zeldzame soort. De vlinder kent één generatie. Bij gevaar laat de rups enkele rode stripjes - zie foto - bengelen aan het staarteinde, waardoor vijanden afgeschrikt/afgeleid worden.

witte schaduwspanner

Witte schaduwspanner - Lomographa temerata

De witte schaduwspanner is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Van de vlinder vliegt één generatie per jaar. De rupsen hebben als waardplanten onder andere de meidoorn en sleedoorn. Er wordt als pop overwinterd. De witte schaduwspanner komt voor op alle zandgronden in België.

witte tijger

Witte tijger - Spilosoma lubricipeda

De witte tijger, voorheen tienuursvlinder, behoort tot de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie beervlinders (Arctiinae). Komt voor door heel België, en vrij talrijk. Overal in parken, tuinen en open bossen. Deze vlinders rusten overdag, vlak bij de grond op een stam of in het gras, met de vleugels gevouwen in de vorm van een dakje. Als ze verstoord worden krommen ze hun achterlijf en houden zich dood. Ze worden niet door vogels gegeten, daar ze vies smaken en giftig zijn. De eieren worden in grote groepjes op de onderkant van de bladeren afgezet. Per jaar is er meestal maar één generatie. De rups eet het liefst kruidachtige planten, maar is ook één van de weinige soorten die in adelaarsvaren kan worden gevonden. De vlinder overwintert als pop in een met haren doorweven spinsel. Waardplanten zijn de grote brandnetel, brem, luzerne, slangenkruid en paardenbloem.

witte-l-uil

Witte-l-uil - Mythimna l-album

Komt voor in vooral ruige graslanden. De rups foerageert 's nachts en heeft als waardplanten diverse soorten harde grassen, waaronder helm- en rietgras.

witvlakvlinder rups.jpg

Witvlakvlinder - Orgyia antiqua

De witvlakvlinder is een nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie donsvlinders (Lymantriinae). Er is sprake van een opvallend seksueel dimorfisme. De mannelijke vlinders hebben roodbruine vleugels. Vrouwtjes hebben geen vleugels en leggen hun eitjes in grote hoeveelheden op de buitenzijde van de cocon. De eitjes overwinteren, waarna de rupsen zich voeden met verschillende soorten waardplanten zoals: Salix, Prunus, Crataegus en Rubus. De volwassen vlinders voeden zich niet meer en leven dus vrij kort. De witvlakvlinder is in België een gewone soort. De vliegt in twee generaties Op de foto's zie je de volledige cyclus van de vlinder, vanaf eieren, rupsen, volwassen vlinders, en paring.

witvlekspikkelspanner

Witvlekstippelspanner - Parectropis similaria

De witvlekstippelspanner is een nachtvlinder van de Geometridae familie. Grootte is 33-39 mm. De larven voeden zich op het blad van eik en berk.

zandhalmuiltje

Zandhalmuiltje - Mesoligia furuncula

Vrij variabele soort. Komt voor in open graslanden met een korte vegetatie. Als waardplant diverse grassen. Eén generatie per jaar.

zeggeboorder

Zeggeboorder - Denticucullus pygmina

De vlinder is variabel van kleur. Waardplanten zijn diverse grassen. Habitat van de vlinder zijn moerassen, vochtige bossen, en ook tuinen. De rups overwintert.

zilveren groenuil

Zilveren groenuil - Pseudoips prasinana

De zilveren groenuil is een nachtvlinder uit de familie van de uilen, onderfamilie visstaartjes (Nolinae). De spanwijdte varieert tussen de 30 en 35 millimeter. Waardplanten van de rupsen zijn de eik en berk. De zilveren groenuil is plaatselijk boven droge grond vrij algemeen.

zilverstreep

Zilverstreep - Deltote bankiana

De zilverstreep is een nachtvlinder uit de familie van de Noctuidae, de uilen. Hij vliegt zowel 's nachts als overdag. Overdag is hij makkelijk op te verstoren, waarna hij na een korte vlucht weer op een grasspriet gaat zitten, met de kop naar beneden. De soort overwintert als pop in een cocon die laag in het gras verborgen is. De zilverstreep heeft allerlei grassen, zoals veldbeemdgras en pijpenstrootje als waardplanten. De zilverstreep is een gewone soort. Vliegt in één generatie.

zomervlinder

Zomervlinder - Geometra papilionaria

De zomervlinder is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Ze verbleken na verloop van tijd; vlinders van een week oud zien er al lichter uit. De vlinder komt algemeen voor. De vlinder heeft een voorkeur voor een bosrijke omgeving. De waardplanten zijn onder andere berk, esdoorn, wilg, hazelaar en linde. De soort overwintert als jonge rups op een spinselkussentje op een twijg, een tak of de stam van de waardplant en verpopt zich in de strooisellaag. Eén generatie per jaar.

zuidelijke stofuil

Zuidelijke stofuil - Hoplodrina ambigua

De Zuidelijke stofuil is een algemene soort, die voorkomt in graslanden, heide, bosranden, wegbermen en tuinen. Waardplanten zijn diverse kruidachtige planten, paardenbloem, zuring, enz. De soort overwintert als rups.

zuidelijke tandvlinder

Zuidelijke tandvlinder - Drymonia velitaris

De zuidelijke tandvlinder is een nachtvlinder uit de familie van de tandvlinders. De voorvleugellengte bedraagt voor het mannetje tussen de 12 en 15 millimeter en voor het vrouwtje tussen de 15 en 18 millimeter. De imago is goed te herkennen aan de gelige vlek aan de basis van de voorvleugel. Hij overwintert als pop.

zuringuil afgestroopt rupsenvel bij het verpoppen

Zuringuil - Acronicta rumicis

Noctuidae – uilen. De zuringuil (Acronicta rumicis) is een nachtvlinder uit de familie van de nachtuiltjes. Het is een vlinder die algemeen voorkomt nabij de duinen en zandgrond in het binnenland, maar ook daarbuiten in allerlei open gebieden, tuinen en parken. De vliegtijd loopt van eind april tot en met september. De waardplanten zijn allerlei kruidige houtige planten, zoals zuring, weegbree, duinroos, hop, braam, en zelfs ook wilg en meidoorn. De zuringuil vliegt in meestal twee soms drie generaties per jaar.

zwart weeskind

Zwart weeskind - Mormo maura

Een van de grootste uilen. Komt voor in bossen en struwelen, en is zeldzaam volgens Natuurpunt. Rupsen op kruidachtige planten, en in het voorjaar ook op loofbomen en struiken, waaronder klimop (de exemplaren op de foto werden aangetroffen in klimop).

zwartbandspanner

Zwartbandspanner - Xanthorhoe fluctuata

De zwartbandspanner (Xanthorhoe fluctuata) is een nachtvlinder uit de familie Geometridae, de spanners. Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. (Volks)tuinen en stukjes ruige grond in stedelijke omgeving; ook bossen en duinen. Diverse kruidachtige planten, met een voorkeur voor kruisbloemigen zoals raket en look zonder look.Vliegt in twee generaties. De soort overwintert als pop in de grond.

zwarte herfstspinner

Zwarte herfstspinner - Poecilocampa populi

De zwarte herfstspinner is een nachtvlinder uit de familie lasiocampidae, de spinners. Hij overwintert als ei. De zwarte herfstspinner heeft als waardplanten allerlei loofbomen, zoals vooral eik, populier en linde. De zwarte herfstspinner is in België een algemene soort. De vlinder kent één generatie.

zwartkamdwergspanner

Zwartkamdwergspanner - Gymnoscelis rufifasciata

De zwartkamdwergspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. De vlinder heeft een lange vliegtijd waarin drie tot vier generaties voor kunnen komen. De vlinder wordt laat in de middag actief en vliegt tot middernacht. Het is een algemene soort die onder andere de framboos en struikhei, diverse kruidachtige planten, struiken en bomen, bosrank, koninginnenkruid, dophei en lijsterbes als waardplant heeft. De soort overwintert als pop in de strooisellaag.

zwartstipvlinder

Zwartstipvlinder - Agrochola lota

De zwartstipvlinder is een nachtvlinder uit de familie Noctuidae, de uilen. Hij overwintert als ei. De zwartstipvlinder heeft als waardplanten els, wilg en populier. De zwartstipvlinder is een algemene soort. De vlinder kent één generatie.

rups zwartvlekdwergspanner

Zwartvlekdwergspanner - Eupithecia centaureata

De zwartvlekdwergspanner is een nachtvlinder uit de familie van de spanners. Een grote verscheidenheid aan bloemen van kruiden dient als waardplant voor de zwartvlekdwergspanner. De vlinder vliegt in twee generaties per jaar. De vlinder komt voor in boomrijke gebieden maar ook bij grasland. Een voedselplant is de Karwijselie.

zwartvlekwinteruil

Zwartvlekwinteruil - Conistra rubiginosa

De zwartvlekwinteruil is een nachtvlinder uit de familie van de uilen, de Noctuidae. Hij overwintert als imago. De zwartvlekwinteruil heeft als waardplanten allerlei loofbomen en struiken, en in late stadia zelfs kruidachtige planten. De zwartvlekwinteruil is een zeldzame soort. De vlinder kent één generatie.