fotoalbum

Home » fotoalbum » Sluipwespen
bladluizendoder

Bladluizendoder onbekend. - Pemphredon spec.

Verzamelsoort voor wespen gespecialiseerd in het vangen van bladluizen.

wespbij

Geeltipje (wespbij) - Nomada sheppardana

Het geeltipje (Nomada sheppardana) is een vliesvleugelig insect uit de familie bijen en hommels (Apidae). Vrouwtje 4 - 7 mm, mannetje 4 - 6 mm. Op de foto's de miniwespbij op zoek naar een zandbijnest. Parasiteert onder andere op Lasioglossum sexstrigatum, gewone franjegroefbij.

koolzwarte metselspinnendoder

Glasvleugelspinnendoder - Auplopus carbonarius

De Glasvleugelspinnendoder (ook metselspinnendoder of urntjesspinnendoder ?) is een volledig zwart gekleurde spinnendoder met doorschijnende vleugels. Deze soort meet tot 10 mm. Deze wesp komt algemeen voor in allerlei biotopen zoals op bomen en stenen muurtjes, ook in stedelijk gebied. Deze spinnendoder graaft geen nest in de grond, maar bouwt ongeveer 1 cm grote, tonvormige broedcellen uit leem. De nesten worden meestal op verborgen plaatsen, zoals in muurspleten of holle bomen gebouwd. Het vrouwtje jaagt op verschillende soorten spinnen. Zij amputeert vaak alle poten van de spin om deze gemakkelijker tussen haar poten te kunnen verslepen.

graafwesp

Graafwesp onbekend

Vrij grote graafwesp, tussen de heideplanten

graafwesp

Graafwesp onbekend

Determinatie verder niet mogelijk, hulp is welkom.

graafwesp

Graafwesp onbekend - familie Crabronidae

Nog niet gedetermineerd. Crabronidae is een grote familie van graafwespen uit de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera). Om het onderscheid te maken met andere families worden ze ook wel crabronide graafwespen genoemd. In Nederland en Belgie komen ongeveer 160 a 170 soorten graafwespen uit de familie Crabronidae voor.

graafwesp

Graafwesp onbekend - familie Crabronidae

Nog niet gedetermineerd. Crabronidae is een grote familie van graafwespen uit de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera). Om het onderscheid te maken met andere families worden ze ook wel crabronide graafwespen genoemd. In Nederland en Belgie komen ongeveer 160 a 170 soorten graafwespen uit de familie Crabronidae voor.

groefbijendoder

Groefbijendoder - Cerceris rybyensis

De Groefbijendoder (Cerceris rybyensis) vangt groefbijen (Halictus) als prooi voor haar nageslacht. Daarnaast worden zandbijen en soms roetbijen als prooi gebruikt.

grote rupsendoder

Grote rupsendoder - Ammophila sabulosa

De grote rupsendoder is een vliesvleugelig insect uit de familie van de langsteelgraafwespen (Sphecidae). De Grote rupsendoder is een opportunist en stelt weinig eisen aan de biotoop. De soort weet heel goed smalle, rulle plekjes te vinden en wordt ook in tamelijk vochtige habitats aangetroffen. Twee generaties. De nestgang gaat 5 tot 20 cm loodrecht naar beneden. Het uitgegraven materiaal wordt weggedragen tussen de kop en de voorpoten en met zorg verspreid, zodat er geen zandhoopje ontstaat; grotere stukken worden in de mandibels genomen. De nestgang mondt uit in één nestkamer. Prooien bestaan veelal uit rupsen van uilen en tandspinners, maar ook die van andere vlinderfamilies. Rupsen worden vaak lopend naar het nest gedragen over afstanden van wel 20 tot 30 meter. Na het leggen van het ei wordt de gang dichtgestort met zand en dit wordt met de voorkant van de kop stevig aangestampt. Tenslotte wordt de gang afgesloten met een goed passende steen en gecamoufleerd met materiaal uit de omgeving.

grote wantsendoder

Grote wantsendoder - Astata boops

De grote wantsendoder is een wesp die behoort tot de familie van de graafwespen. Deze is ongeveer 10-12 mm groot en is gespecialiseerd in het vangen van nimfale schildwantsen. Hij is te vinden van juni tot september op zanderige terreinen.

hongerwesp (man) Gasteruption assectator

Hongerwesp - Gasteruption assectator

Gasteruption assectator is een vliesvleugelig insect uit de familie van de Gasteruptiidae. De hongerwesp Gasteruption assectator is een wesp met een lengte van ongeveer 11 mm (zonder legboor). Het vrouwtje heeft een relatief korte legboor die ongeveer zo lang is als een kwart van het achterlijf. De volwassen wespen foerageren op bloemen voor nectar en stuifmeel. Deze wesp parasiteert bij de Tronkenbij, de Poldermaskerbij en de Grote Pottenbakkerswesp. De wesp wacht tot de weg vrij is om een nog open nestgang binnen te dringen. Als dit lukt, legt ze een ei in de broedcel op de larve van een gastheersoort. Het eitje komt uit en de gastheerlarve wordt opgegeten door de larve. De larve knaagt zich vervolgens met de kaken doorheen de celwand naar een volgende cel en eet ook daar de larve op.

Hongerwerp Gasteruption spec

Hongerwesp - Gasteruption spec

Niet verder te determineren.

hongerwesp

Hongerwesp - Gasteruption spec.

Niet verder te determineren

hongerwespje onbekend

Hongerwesp onbekend - Gasteruption spec.

Hongerwespen (Gasteruptiidae) zijn slanke wespen met een opvallende verschijning. Het achterlijf zit aan de bovenkant van de borst vast en de achterdijen zijn sterk verbreed. Vanwege de zeer slanke taille worden ze hongerwesp genoemd. Er zijn een 10tal soorten bekend.

knotswesp

Knotswesp - familie Sapygidae

De knotswespen (Sapygidae) vormen een familie van vliesvleugeligen uit de superfamilie wespachtigen (Vespoidea). Het is een betrekkelijk kleine familie met circa 80 soorten. Het zijn solitaire wespen waarvaan de vrouwtjes eieren leggen in nesten van solitaire bijen. De larven van de knotswespen eten vervolgens de bijenlarven.

rupsendoder

Rupsendoder spec.

Niet verder te determineren.

schildwesp onbekend

Schildwesp onbekend

Nog verder te determineren.

sluipwesplarven

Sluipwesp - Adelognathus spec.

Adelognathus is een geslacht van gewone sluipwespen (Ichneumonidae). Adelognathus is het enige geslacht uit de subfamilie Adelognathinae. Er zijn ongeveer 46 soorten. Soorten uit Adelognathus zijn klein, meestal niet langer dan 4 mm, en voor zover bekend zijn het externe parasitoïden van de larven van zaagwespen en bladwespen (Pamphiliidae en Tenthredinidae). De wijfjes leggen eitjes op deze larven en de larven voeden zich ermee.

sluipwesp aoplus personatus

Sluipwesp - Aoplus personatus

Aoplus personatus is een insect dat behoort tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera) en de familie van de gewone sluipwespen (Ichneumonidae). De eitjes worden gelegd in de poppen van (grotere) nachtvlinders.

sluipwesp Apechthis compunctor waarschijnlijk

Sluipwesp - Apechthis compunctor (waarschijnlijk)

Apechthis compunctor is een vliesvleugelig insect uit de familie van de gewone sluipwespen (Ichneumonidae). Biotoop : bosranden of hagen.

 wesp larve eileg

Sluipwesp - Banchus pictus

Banchus pictus is een insect dat behoort tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera) en de familie van de gewone sluipwespen (Ichneumonidae). Een aantal foto's hieronder werden genomen terwijl de sluipwesp, navigerend tussen de voegen van de kasseien, blijkbaar bezig was met de leg van eieren op miniscule rupsjes.

sluipwesp  Goniozus spec

Sluipwesp - Bethylidae, misschien Goniozus spec

Spiegelkopbladwesp. Er is weinig informatie over bekend.

 pop Campopleginae indet

Sluipwesp - Campopleginae indet

Campopleginae zijn een onderfamilie van insecten die behoren tot de familie van de gewone sluipwespen (Ichneumonidae). Taxapad rekent 66 geslachten tot deze onderfamilie.

sluipwesp Dolichomitus-complex

Sluipwesp - Dolichomitus-complex

Verzamelsoort. De dieren zijn verder zeer algemeen, maar dus ook erg moeilijk om tot op soort te identificeren (dit is de reden voor het bestaan van dit record); doorgaans onmogelijk via foto's. Het beestje op de foto is een vrouwtje.

sluipwesp ducona spec

Sluipwesp - Ducona spec

Meer info niet bekend

sluipwesp dusona sp

Sluipwesp - Dusona spec (vermoedelijk)

Dusona is een geslacht van gewone sluipwespen (Ichneumonidae) dat behoort tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera). Het behoort tot de onderfamilie Campopleginae en is met ongeveer 440 beschreven soorten het grootste geslacht van Campopleginae.

sluipwesp Echthrus reluctator

Sluipwesp - Echthrus reluctator

Echthrus reluctator is een insect dat behoort tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera) en de familie van de gewone sluipwespen (Ichneumonidae). Ze worden gevonden in natuurlijke bossen, vaak in de buurt van dood hout. De vrouwtjes van deze soorten leggen hun eitjes op de keverlarven die diep in het hout verborgen liggen.

Ephialtes manifestator

Sluipwesp - Ephialtes manifestator ?

Ephialtes manifestator is een vliesvleugelig insect uit de familie van de gewone sluipwespen (Ichneumonidae).

rups met larve Eulophus soort

Sluipwesp - Eulophus spec.

Op de foto's zie je de larven van een sluipwesp, familie Eulophus. De soort kan niet verder gedetermineerd worden.

sluipwesp gasteruption jaculor

Sluipwesp - Gasteruption jaculor

Gasteruption jaculator is een vliesvleugelig insect uit de familie van de Gasteruptiidae. Lengte 10 tot 18 mm. Habitat : tuinen en weilanden, waar ze worden gezien bij het bezoeken van verschillende bloemen, of rond de nesten van solitaire bijen en wespen. Het vrouwtje brengt een bezoek aan de nesten van verschillende solitaire bijen of wespen, en zal haar legboor duwen in het nest. Ze legt de eieren in de buurt van de eieren van de gastheer ; wanneer ze uitkomen voeden ze zich met de larven van de gastheer en met het opgeslagen voedsel.

Gelis areator

Sluipwesp - Gelis aerator

Sluipwesp. Meer informatie ontbreekt.

sluipwesp ichneumon stramentor

Sluipwesp - ichneumon stramentor

Eén van de meest voorkomende sluipwespen in de Lage Landen. De vrouwtjes overwinteren als volwassen dier onder schors of zelfs binnenshuis. Enkel vrouwtjes kunnen met zekerheid op naam worden gebracht wanneer volgende kenmerken aanwezig zijn.

sluipwesp Listrodromus nycthemerus

Sluipwesp - Listrodromus nycthemerus

Een kleine zwart-gele wesp. Habitat : diverse leefgebieden. Te zien in het late voorjaar en de zomer. Een specialist parasitoïde van het Boomblauwtje. Deze sluipwesp is gefotografeerd op bloemen van klimop, die regelmatig bezocht worden door boomblauwtjes.

Sluipwesp - Meteorus colon

Sluipwesp - Meteorus colon

Soort schildwesp. Geen verdere informatie bekend. De beestjes op de foto's hieronder zijn de eerste waarnemingen in België op waarnemingen.be. Op de foto een uitgekweekt exemplaar van het wespje ; de poppen hingen aan een draadje aan een blad van boswilg.

Metopius spec

Sluipwesp - Metopius spec.

Het geslacht Metopius bestaat uit een relatief grote sluipwespen. Deze groep omvat 145 soorten wereldwijd. Meer info over de soort op de foto ontbreekt.

ophion

Sluipwesp - Ophion obscuratus/forticornis

Ophion obscuratus/forticornis (twee moeilijk te onderscheiden soorten) is één van de sluipwespen die in ons land voorkomt. Deze soort (die geen Nederlandse naam heeft) is met z’n 22 mm een reus onder de sluipwespen. Ophions gaan ’s nachts op zoek naar voedsel voor hun nageslacht en worden sterk aangetrokken door licht. Sluipwespen staan bekend om hun uitstekend reukvermogen. Met hun lange antennes, kunnen ze het geringste geursignaal opvangen. Hierdoor zijn ze in staat om zeer gericht op zoek te gaan naar hun prooien. Eens een potentiële prooi wordt gelocaliseerd, wordt ze met één steek tijdelijk verdoofd. Daarna legt de sluipwesp één eitje in haar prooi, die na de steek weer bij 'bewustzijn' komt. Dit eitje ontwikkelt zich in de gastheer tot larve en doet zich dan tegoed aan het zachte binnenste van de vlinderrups. Daarna komt de sluipwesplarve uit de (leeggegeten) vlinderups tevoorschijn en verpopt ze zich in een harde zijdecocon op de grond. De soort is vooral actief in het late najaar en opnieuw in het voorjaar.

sluipwesp Pimplinae indet

Sluipwesp - Pimplinae indet

Pimplinae is een wereldwijde subfamilie van de parasitische wespfamilie Ichneumonidae . Pimplinae zijn over het algemeen stevige zwarte insecten met oranje markeringen.

stenichneumon culpator

Sluipwesp - Stenichneumon culpator

Stenichneumon culpator is een insect dat behoort tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera) en de familie van de gewone sluipwespen (Ichneumonidae). Lichaamslengte ongeveer 15 mm. Parasiet van vlinder rupsen.

sluipwesp Tromatobia lineatoria

Sluipwesp - Tromatobia lineatoria

Sluipwesp. Ze is niet zo zeldzaam, maar er is weinig informatie over te vinden. Op de foto een mannetje.

perithous spec

Sluipwesp - Tromatobia lineatoria

Behoort bij de Ichneumonidae (Gewone sluipwespen).

Trychosis spec.

Sluipwesp - Trychosis spec.

Een sluipwesp, mogelijk een soort spinnendoder. Meer info onbekend.

tryphoninae spec

Sluipwesp - Tryphoninae spec

De Tryphoninae bestaan uit een wereldwijd onderfamilie van de sluipwesp familie Ichneumonidae. De meeste soorten van de Tryphoninae zijn ectoparasieten van Symphyta larven, maar de leden van een aantal genera (bijv Netelia) zijn ectoparaseten van Lepidoptera larven.

Vulgichneumon bimaculatus

Sluipwesp - Vulgichneumon bimaculatus

Vulgichneumon bimaculatus is een insect dat behoort tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera) en de familie van de gewone sluipwespen (Ichneumonidae).

sluipwesp Vulgichneumon saturatorius

Sluipwesp - Vulgichneumon saturatorius

Vulgichneumon saturatorius is een insect dat behoort tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera) en de familie van de gewone sluipwespen (Ichneumonidae). Leeft in bossen en heggen ; verzamelt nectar op berenklauw. De larven voeden zich met de larven van nachtvlinders.

sluipwesp Xorides praecatorius

sluipwesp - Xorides praecatorius

Xorides praecatorius is een vliesvleugelig insect uit de familie van de gewone sluipwespen (Ichneumonidae). Parasiteert op lang gehoornde kevers.

sluipwesp lvhb

Sluipwesp Dinocampus coccinellae

Dinocampus coccinellae is een insect dat behoort tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera) en de familie van de schildwespen (Braconidae). Dinocampus Coccinellae, ook wel bekend als Perilitus Coccinellae, legt zijn eieren in een volwassen lieveheersbeestje en vervolgens wordt het lieveheersbeestje opgegeten van binnenuit door de larven die uit de eitjes komen. Op de foto's het lieveheersbeestje met onder zich een cocon, en de uitgekomen sluipwesp. De sluipwespjes klonen zichzelf, er zijn dus geen mannetjes.

Ichneumon xanthorius

Sluipwesp Ichneumon xanthorius

Ichneumon xanthorius is een insect dat behoort tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera) en de familie van de gewone sluipwespen (Ichneumonidae).

sluipwesp onbekend

Sluipwesp onbekend

Nog niet gedetermineerd.

sluipwesp onbekend

Sluipwesp onbekend

Nog niet gedetermineerd.

sluipwesp onbekend

Sluipwesp onbekend

Nog niet gedetermineerd.

sluipwesp onbekend

Sluipwesp onbekend

Nog niet gedetermineerd.

sluipwesp onbekend

Sluipwesp onbekend

Gelis spec. mogelijk Gelis tenellus of Gelis areator

sluipwesp onbekend

Sluipwesp onbekend

Nog niet gedetermineerd.

sluipwesp onbekend

Sluipwesp onbekend (lange legboor)

Nog niet gedetermineerd.

rupsje met sluipwespje

Sluipwesp onbekend (met rups)

Nog niet gedetermineerd.

 sluipwesp op galappeltje

Sluipwesp onbekend (op galappeltje)

Nog niet gedetermineerd.

sluipwesp

Sluipwesp onbekend - Anomaloninae indet.

Nog niet verder gedetermineerd.

cocon sluipwesp

Sluipwesp onbekend - Dusona sp.

Deze sluipwesp is uitgekomen uit een gevonden cocon. Foto's van de cocon en de sluipwesp werden bijgevoegd.

sluipwesp bino

Sluipwesp onbekend - Hyposoter Sp.

Deze sluipwesp werd aangetroffen op een rupsje van de witvlakvlinder. Je ziet de rups, de cocon van de sluipwesp, en de uitgeslopen sluipwesp. Deze wesp werd overgemaakt aan een deskundige van Natuurpunt, en zit nu in zijn verzameling.

sluipwesp perithous spec

Sluipwesp onbekend - Perithous spec.

Geen verdere informatie beschikbaar.

mini sluipwespje

Sluipwesp onbekend - Pteromalidae indet.

Onbekend klein sluipwespje.

sluipwesp ontpopt5

Sluipwesp onbekend ontpopt.

Foto's van een pop van een sluipwesp, en de ontpopte sluipwesp zelf.

sluipwespje

Sluipwespen onbekend

Nog niet gedetermineerd.

sluipwesplarven

Sluipwespenlarven onbekend

Nog niet gedetermineerd.

2 sluipwespjes

Sluipwespje onbekend

Gevonden als cocon op een heideplant. De sluipwespjes dan in een bokaaltje laten uitkomen.

langpootmug met sluipwespje

Sluipwespje onbekend (allerlei)

Nog niet gedetermineerd.

sluipwespje onbekend

Sluipwespje onbekend (korte legboor)

Nog niet gedetermineerd.

sluipwespje onbekend

Sluipwespje onbekend (korte legboor)

Nog niet gedetermineerd.

sluipwespje onbekend

Sluipwespje onbekend (korte legboor)

Nog niet gedetermineerd.

sluipwespje onbekend

Sluipwespje onbekend (korte legboor)

Nog niet gedetermineerd.

sluipwespje onbekend

Sluipwespje onbekend (korte legboor)

Nog niet gedetermineerd.

sluipwespje onbekend
spinnendoder

Spinnendoder - familie Pompilidae

Spinnendoders (Pompilidae) zijn een familie van insecten die behoren tot de vliesvleugeligen. Het zijn vrij grote wespen die hun naam danken aan de opmerkelijke vorm van broedzorg. Alle soorten hebben zich gespecialiseerd in het vangen van spinnen. De wespen zijn zeer behendig in het uitschakelen van de spin door deze met een snelle steek te verlammen. Een buitgemaakte spin wordt vervolgens naar het nest gesleept. De verlamde spin wordt uiteindelijk begraven of ingemetseld waarbij de wesp een ei op de spin afzet. De wespenlarve die uit het ei kruipt, eet vervolgens de nog levende spin op, waarna de larve zich verpopt. Spinnendoders hebben bloemen nodig om zich te voeden met suikerrijke nectar en zijn vaak in bloemrijke omgevingen te vinden. Mannetjes leven uitsluitend van nectar en zijn op bloemen te vinden; ook vrouwtjes moeten aan nectar komen om hun energieverslindende jacht op spinnen te faciliteren.